# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ram Ram 9 0 0 4 0 13
2 Praveen Praveen 1 0 0 8 0 9
3 Rajan Rajan 2 0 0 4 0 6
4 Dipal Patel 5 0 0 0 0 5
5 Rajiv Nigam 4 0 0 0 0 4
6 Pradeep Pagadala 3 0 0 0 1 4
7 Theo Agelopoulous 3 0 0 0 0 3
8 Matt Tearle 3 0 0 0 0 3
9 Mike King 2 0 0 0 0 2
10 Mike Riley 2 0 0 0 0 2
11 Dharmender Apparasu Rao 2 0 0 0 0 2
12 Shiva Shiva 2 0 0 0 0 2
13 Anton Groom 1 0 1 0 0 2
14 Anit Anit 0 0 0 2 0 2
15 Sam George 1 0 0 0 0 1
16 Kshitij Sharma 1 0 0 0 0 1
17 Swadeep Pagadala 1 0 0 0 0 1
18 Praveen Gaikwad 1 0 0 0 0 1
19 Warwick Butt 1 0 0 0 0 1
20 Jairam Krishnamurthy 1 0 0 0 0 1
21 Terry Kroenung 1 0 0 0 0 1
22 Nirmal Devnani 1 0 0 0 0 1
23 Robert Lezama 1 0 0 0 0 1
24 Avi Jadhav 1 0 0 0 0 1
25 Khaleel Abdul Razzak 1 0 0 0 0 1
26 Ravi Reddy 1 0 0 0 0 1
27 Usman Waheed 1 0 0 0 0 1
28 Kishore Ivaturi 1 0 0 0 0 1
29 Ian Willoughby 1 0 0 0 0 1
30 Dan Ruparel 1 0 0 0 0 1
31 Clinton Ellnor 1 0 0 0 0 1
32 Riaan Van Tonder 1 0 0 0 0 1
33 Manav Kale 1 0 0 0 0 1
34 Atif Siddiqi 1 0 0 0 0 1
35 Narendra Poflee 1 0 0 0 0 1
36 Amit Kelkar 1 0 0 0 0 1
37 Doug Crook 0 0 0 1 0 1
38 Garth Wilby 0 0 1 0 0 1
39 Gopal Susarla 0 0 0 0 1 1
40 Y.d Y.d 0 0 0 1 0 1
41 Ranjit Londhe 0 0 0 0 0 0
42 Lewis Hayton 0 0 0 0 0 0
43 Narsimha Rao Tippi 0 0 0 0 0 0
44 Som Khot 0 0 0 0 0 0
45 Madan Madan 0 0 0 0 0 0
46 Ravi Reddy 0 0 0 0 0 0
47 Keith Harrison 0 0 0 0 0 0
48 Chandu Revanur 0 0 0 0 0 0
49 Sagar Sagar 0 0 0 0 0 0
50 Simon Neale 0 0 0 0 0 0
51 Nayab Khan 0 0 0 0 0 0
52 Shaukat Jani 0 0 0 0 0 0
53 Paul Stuart 0 0 0 0 0 0
54 Omer Rafiq 0 0 0 0 0 0
55 Dione Almaer 0 0 0 0 0 0
56 Vishu Parakala 0 0 0 0 0 0
57 Subbu Subbu 0 0 0 0 0 0
58 Syed Waheed 0 0 0 0 0 0
59 Shinu Tharol 0 0 0 0 0 0
60 Armoghan Rizvi 0 0 0 0 0 0
61 Kishor Saitwal 0 0 0 0 0 0
62 Vamshi Kyatham 0 0 0 0 0 0
63 Arun Tholudur 0 0 0 0 0 0
64 Barry Stott 0 0 0 0 0 0
65 Rajesh Radhakrishnan 0 0 0 0 0 0
66 Vish Prakala 0 0 0 0 0 0
67 David Wellington 0 0 0 0 0 0
68 Phaneendra Bollavaram 0 0 0 0 0 0
69 Puspesh Dwivedi 0 0 0 0 0 0
70 Badri Hyare 0 0 0 0 0 0
71 Jairam Jairam 0 0 0 0 0 0
72 Ranga Ranga 0 0 0 0 0 0
73 Anand Pandurangan 0 0 0 0 0 0
74 Raghu Gyambavantha 0 0 0 0 0 0
75 Kannan Alagappan 0 0 0 0 0 0
76 Mike King 0 0 0 0 0 0
77 Ajay Sood 0 0 0 0 0 0
78 Keyur Desai 0 0 0 0 0 0
79 Sagar Yelleti 0 0 0 0 0 0
80 Null Null 0 0 0 0 0 0
81 Chakravarthy Meduri 0 0 0 0 0 0
82 Gaurishankar Mahapati 0 0 0 0 0 0
83 Raghu Yedduladoddi 0 0 0 0 0 0
84 Sathyan Srinivasan 0 0 0 0 0 0
85 Dinesh Dinesh 0 0 0 0 0 0
86 Jonathan Kaley-isley 0 0 0 0 0 0
87 Ravi Gedela 0 0 0 0 0 0
88 Anshuman Boonapalli 0 0 0 0 0 0
89 Sachin Jain 0 0 0 0 0 0
90 Bharat Bharat 0 0 0 0 0 0
91 Vineet Gupta 0 0 0 0 0 0
92 Raghavendra Sametanahalli 0 0 0 0 0 0
93 Raghu Bhavansikar 0 0 0 0 0 0
94 Arun Madan 0 0 0 0 0 0
95 Suresh Joshi 0 0 0 0 0 0
96 Chinmaya Chinmaya 0 0 0 0 0 0
97 Ravi Kanaskar 0 0 0 0 0 0
98 Ravi Kumar 0 0 0 0 0 0
99 Nadeem Rafiq 0 0 0 0 0 0
100 Rajesh Joshi 0 0 0 0 0 0
101 Rajesh Kumar 0 0 0 0 0 0
102 Phani Kumar Kolaraja 0 0 0 0 0 0
103 Mv Srikanth 0 0 0 0 0 0
104 Venkat Veliyur 0 0 0 0 0 0
105 Mujtaba Hamid 0 0 0 0 0 0
106 Jarrar Jaffari 0 0 0 0 0 0
107 Ashok Ramaswamy 0 0 0 0 0 0
108 Tejas Khatri 0 0 0 0 0 0
109 Shankar Shankar 0 0 0 0 0 0
110 Siddhartha Datta 0 0 0 0 0 0