# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shankar Asta 0 4 0 1 0 5
2 Shanthi Bhaskar 2 0 1 0 0 3
3 Shiril Tichkule 2 0 1 0 0 3
4 Kaushik Anand Natarajan 2 0 0 0 0 2
5 Chandrasekhar Aluru 2 0 0 0 0 2
6 Sandip Banerjee 2 0 0 0 0 2
7 Ravi Chinagandham 1 0 1 0 0 2
8 Rajeshkumar Jha 1 0 0 0 0 1
9 Jimmi Skariya 1 0 0 0 0 1
10 Sudhir Rayapureddy 1 0 0 0 0 1
11 Bhavya Khilnani 1 0 0 0 0 1
12 Rohit Saini 1 0 0 0 0 1
13 Abhijit Das 0 1 0 0 0 1
14 Afshin Yazdani 1 0 0 0 0 1
15 Thushara Siriwardanage 1 0 0 0 0 1
16 Shlok Rathi 1 0 0 0 0 1
17 Rahul Ahire 0 1 0 0 0 1
18 Manish Sharma 1 0 0 0 0 1
19 Aniruddha Deshpande 1 0 0 0 0 1
20 Manikantan Rajendran 1 0 0 0 0 1
21 Bodhayan Chakraborty 0 0 0 1 0 1
22 Sudhir Peri 0 0 0 1 0 1
23 Dharam Patel 0 0 0 1 0 1
24 Shivraj Barik 0 0 1 0 0 1
25 Vijay Ganapathy 0 0 0 0 0 0
26 Sumeet Khule 0 0 0 0 0 0
27 Sridhar Chilukuri 0 0 0 0 0 0
28 Manish Shrestha 0 0 0 0 0 0
29 Dan Ruparel 0 0 0 0 0 0
30 Sandeep Mishra 0 0 0 0 0 0
31 Vinodh Prasanna Srinivasan 0 0 0 0 0 0
32 Ramesh Appat Menon 0 0 0 0 0 0
33 Raj Manikavasagam 0 0 0 0 0 0
34 Vaibhav Tanpure 0 0 0 0 0 0
35 Sreenivas Kunchepu 0 0 0 0 0 0
36 Sameer Tagare 0 0 0 0 0 0
37 Dharmender Apparasu Rao 0 0 0 0 0 0
38 Surendar Malreddy 0 0 0 0 0 0
39 Archit Vaidya 0 0 0 0 0 0
40 Vivek Madhavan 0 0 0 0 0 0
41 Satish Kanagala 0 0 0 0 0 0
42 Rajesh Naidu Ramisetty 0 0 0 0 0 0
43 Vikesh Parmar 0 0 0 0 0 0
44 Poorvaj Venkatraman 0 0 0 0 0 0
45 Naval Bal 0 0 0 0 0 0