# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Michael Doig 11 0 3 0 0 14
2 Robert Lezama 10 0 1 0 0 11
3 Abhay Natu 7 0 1 0 0 8
4 Mukesh Patel 5 0 1 0 0 6
5 Kalpesh Bhakta 4 0 0 0 0 4
6 Vikas Chugh 2 0 1 0 0 3
7 Raymond Mascarenhas 2 0 0 0 0 2
8 Shadakshari Chikkanna 2 0 0 0 0 2
9 Jignesh Bhakta 2 0 0 0 0 2
10 Keshav Murthy 2 0 0 0 0 2
11 Kervyn Dimney 1 0 1 0 0 2
12 Vimal Bhakta 1 0 0 0 0 1
13 Ananthram Kota Shashidhar 1 0 0 0 0 1
14 Vijay Hurkute 0 0 1 0 0 1
15 Abhijit Shroff 0 0 0 0 0 0
16 Ritesh Bhakta 0 0 0 0 0 0
17 Aravind Giri 0 0 0 0 0 0
18 Dharmesh Bhakta 0 0 0 0 0 0
19 Suresh Joshi 0 0 0 0 0 0
20 Kamal Kakkar 0 0 0 0 0 0