Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Darpan Patel
(Covington Param Veers)
3 3 0 137 16 10 2 0 71 258.49 45.67
2
Gavasker Channer
(Atlanta Param Veers)
3 3 1 130 13 3 0 1 122 93.53 65.00
3
Vinothkumar Kandaswamy
(Covington Param Veers)
3 3 0 105 10 3 1 0 67 100.00 35.00
4
Rishi Bhardwaj
(Atlanta Param Veers)
3 3 0 103 16 2 1 0 91 127.16 34.33
5 1 1 1 88 12 1 1 0 88 111.39 --
6 2 2 1 88 8 3 1 0 69 86.27 88.00
7
Amit Sood
(Atlanta Thunders)
2 2 0 82 13 1 1 0 82 128.12 41.00
8
Temur Jamshidi
(American)
1 1 0 77 10 0 1 0 77 97.47 77.00
9
Abhishek Maid
(Covington Param Veers)
3 3 1 73 11 1 1 0 58 100.00 36.50
10
Meet Patel
(Atlanta Thunders)
2 2 0 71 7 0 1 0 50 78.89 35.50
11
Yash Pungliya
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 67 12 0 1 0 67 101.52 67.00
12
Rahul Sg
(Atlanta Param Veers)
3 3 1 66 9 0 0 0 47 124.53 33.00
13
Sanjeev Saini
(Atlanta Param Veers)
3 3 0 65 10 0 0 0 39 90.28 21.67
14
Amit H Patel
(Atlanta Param Veers)
2 2 0 63 6 0 1 0 58 75.00 31.50
15
Amrut Pore
(Covington Param Veers)
3 3 0 58 7 0 0 0 23 61.05 19.33
16
Duncan Whatney
(Atlanta Param Veers)
3 3 0 51 3 0 0 0 19 69.86 17.00
17
Zain A Sayed
(Atlanta Thunders)
2 2 0 48 4 3 0 0 41 150.00 24.00
18
Jibran A Gul
(American)
1 1 0 47 4 3 0 0 47 138.24 47.00
19
Nimir Desai
(Covington Param Veers)
3 2 0 47 5 1 0 0 35 66.20 23.50
20 2 2 0 45 6 1 0 0 37 59.21 22.50
21
Tulaib Faizy
(Shakti)
2 2 0 44 4 0 0 0 40 80.00 22.00
22
Sahil Charania
(Atlanta Thunders)
2 2 0 43 3 1 0 0 27 67.19 21.50
23
Jayasarathi Munuswamy
(Covington Param Veers)
3 2 0 38 5 2 0 0 28 105.56 19.00
24
Azeem Charania
(Atlanta Thunders)
2 2 0 38 5 1 0 0 38 105.56 19.00
25 2 2 1 38 4 0 0 0 33 88.37 38.00
26
Gautam Mattey
(J P Gymkhana)
1 1 0 38 5 0 0 0 38 70.37 38.00
27
Jimit Amin
(Atlanta Thunders)
2 2 0 38 4 0 0 0 29 67.86 19.00
28
Prashaanth Jagannathan
(Covington Param Veers)
1 1 0 33 4 0 0 0 33 73.33 33.00
29
Param Patel
(Atlanta Param Veers)
2 2 0 32 4 0 0 0 27 72.73 16.00
30 1 1 0 31 5 0 0 0 31 81.58 31.00
31
Abbas Safi
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 30 4 1 0 0 30 111.11 30.00
32
Shiv Rana
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 30 3 0 0 0 30 66.67 30.00
33
Amit Koul
(J P Gymkhana)
1 1 1 29 0 4 0 0 29 241.67 --
34
Darshan Shah
(Atlanta Param Veers)
2 2 0 29 3 0 0 0 18 50.00 14.50
35
Ilham Buharie
(Atlanta Param Veers)
3 3 0 29 1 0 0 0 23 43.28 9.67
36
Mohib Siddiqi
(American)
1 1 0 27 3 1 0 0 27 96.43 27.00
37
Salman Safi
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 23 4 0 0 0 23 109.52 23.00
38
Rutesh Patel
(Shakti)
1 1 0 23 2 0 0 0 23 74.19 23.00
39
Vipul Patel
(Satyam)
1 1 0 21 0 2 0 0 21 105.00 21.00
40 2 1 1 21 1 0 0 0 21 84.00 --
41
Pushpesh Bhargava
(J P Gymkhana)
1 1 0 21 1 0 0 0 21 55.26 21.00
42
Karthikeyan Dhanapalan
(Covington Param Veers)
3 2 0 21 2 0 0 0 14 52.50 10.50
43
Surendranath Gandavaram
(Covington Param Veers)
3 2 0 21 0 1 0 0 18 41.18 10.50
44
Hemang Patel
(Atlanta Thunders)
2 2 0 20 2 1 0 0 19 64.52 10.00
45
Rashid Taj
(American)
1 1 0 20 2 0 0 0 20 46.51 20.00
46
Uttam K Panda
(J P Gymkhana)
1 1 0 18 3 0 0 0 18 72.00 18.00
47
Ranjith Pongileti
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 17 3 0 0 0 17 106.25 17.00
48 2 2 0 16 3 0 0 0 16 55.17 8.00
49
Raj Patel
(Satyam)
1 1 0 15 2 0 0 0 15 115.38 15.00
50 2 2 0 15 0 0 0 0 14 50.00 7.50
51
Raja Shoaib
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 14 0 2 0 0 14 233.33 14.00
52
Ravi Patel
(Atlanta Thunders)
2 2 1 14 2 0 0 0 8 116.67 14.00
53
Milan M Patel
(Atlanta Thunders)
2 2 0 13 2 0 0 0 13 108.33 6.50
54 1 1 0 13 2 0 0 0 13 72.22 13.00
55 1 1 0 12 1 0 0 0 12 75.00 12.00
56
Heer Patel
(Atlanta Thunders)
2 2 0 12 1 0 0 0 11 25.53 6.00
57
Babar Sherkhan
(American)
1 1 0 11 2 0 0 0 11 110.00 11.00
58
Ankur Krushikar
(Atlanta Param Veers)
2 2 1 11 2 0 0 0 6 45.83 11.00
59
Alpesh Patel
(Satyam)
1 1 1 10 1 0 0 0 10 111.11 --
60
Anand Patel
(Satyam)
1 1 0 10 2 0 0 0 10 90.91 10.00
61
Kamran Riaz
(American)
1 1 0 9 0 0 0 0 9 100.00 9.00
62 1 1 0 9 1 0 0 0 9 47.37 9.00
63
Karthick Manoharan
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 8 0 1 0 0 8 133.33 8.00
64 1 1 0 7 0 1 0 0 7 175.00 7.00
65
Zohaib Khawaja
(American)
1 1 0 7 1 0 0 0 7 58.33 7.00
66
Awais Yasin
(American)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 43.75 7.00
67
Sachin Pande
(J P Gymkhana)
1 1 0 6 0 1 0 0 6 120.00 6.00
68
Abdulmajeed H Khan
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 1 6 0 0 0 0 6 66.67 --
69 1 1 0 6 0 0 0 0 6 60.00 6.00
70
Arunesh Mishra
(J P Gymkhana)
1 1 0 6 1 0 0 0 6 28.57 6.00
71
Ahad Tariq
(American)
1 1 0 5 1 0 0 0 5 71.43 5.00
72
Bhavin Patel
(Covington Param Veers)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 38.46 5.00
73
Aman Malhotra
(J P Gymkhana)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 29.41 5.00
74
Anil K Kallamadi
(Covington Param Veers)
3 2 0 5 0 0 0 0 4 22.73 2.50
75
Rupesh Patel
(Covington Param Veers)
1 1 1 4 1 0 0 0 4 50.00 --
76
Ankit Patel
(Atlanta Param Veers)
3 3 1 4 0 0 0 0 2 50.00 2.00
77 2 2 0 4 0 0 0 0 4 26.67 2.00
78 1 1 0 3 0 0 0 0 3 60.00 3.00
79
Chaitanya Guntur
(J P Gymkhana)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 33.33 3.00
80
Rohan Dabir
(J P Gymkhana)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 25.00 2.00
81
Faiq Gul
(American)
1 1 1 1 0 0 0 0 1 100.00 --
82
Waheed Chaudhry
(Atlanta Thunders)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
83
Krut Patel
(Atlanta Param Veers)
3 2 0 1 0 0 0 0 1 25.00 0.50
84
Bhupen Patel
(Satyam)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 16.67 1.00
85
Dhruv S Patel
(Atlanta Thunders)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
86
Zaid Siddiqui
(American)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
87
Jagadeesh Vinnakota
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
88
Eswara K Darapureddy
(J P Gymkhana)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
89
Tilak Patel
(Satyam)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
90
Renganathan Srinivasa
(Covington Param Veers)
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 --
91
Mehul Patel
(Satyam)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
92
Tanmay Parikh
(J P Gymkhana)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
93
Saleem Nawar
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
94
Nithil Reddy
(Royal Challengers Atlanta)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00