# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Devika Eluru
 Jatayu
1 2 140 30 50 1 222
2 Anurag V
 Garud
1 3 120 0 0 0 123
3 Ritu Singh
 Hanuman
1 80 20 10 0 0 110
4 Lekha Mulinti
 Sabari
1 4 100 0 0 0 104
5 Yivraj Singh
 Garud
1 82 0 10 0 0 92
6 Ananda Vinnakota
 Jatayu
1 -10 100 0 0 0 90
7 Puneet Thotapalli
 Jatayu
1 54 0 20 0 0 74
8 Mohan K
 Hanuman
1 -10 50 30 0 0 70
9 Vyom Segu
 Jatayu
1 37 0 10 0 0 47
10 Shashank S
 Hanuman
1 -10 20 20 0 0 30
11 Sahit R
 Hanuman
1 7 20 0 0 0 27
12 Samyukta M
 Sabari
1 24 0 0 0 0 24
13 Hrushikesh Eluru
 Sabari
1 -10 0 30 0 0 20
14 Prateek Nemai
 Garud
1 -2 0 20 0 0 18
15 Lishitha M
 Sabari
1 2 10 0 0 0 12
16 Navya P
 Sabari
1 8 0 0 0 0 8
17 Neha P
 Jatayu
1 6 0 0 0 0 6
18 Samyukta Multini
 Sabari
1 6 0 0 0 0 6
19 Sanyukta Htyg
 Jatayu
1 4 0 0 0 0 4
20 Anish P
 Garud
1 4 0 0 0 0 4
21 Manas G
 Garud
1 4 0 0 0 0 4
22 Sagar Singh
 Sabari
1 3 0 0 0 0 3
23 Aparneesh P
 Garud
1 1 0 0 0 0 1
24 Ruthvi Tadakamalla
 Jatayu
1 1 0 0 0 0 1
25 Nikhil Amin
 Sabari
1 -10 10 0 0 0 0
26 Sesha Htyg
 Garud
1 0 0 0 0 0 0
27 Sesha Htyg
 Garud
1 0 0 0 0 0 0
28 Sree Chitta
 Sabari
1 -8 0 0 0 0 -8
29 Sanjeev S
 Hanuman
1 -10 0 0 0 0 -10
30 Sesha H
 Hanuman
1 -10 0 0 0 0 -10
31 Lalit Gundam
 Jatayu
1 -10 0 0 0 0 -10
32 Karan V
 Garud
1 -10 0 0 0 0 -10