# Player

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Hrushikesh Eluru
 Sabari
0 0 0 0 3 3
2 Shashank S
 Hanuman
2 0 0 0 0 2
3 Puneet Thotapalli
 Jatayu
2 0 0 0 0 2
4 Mohan K
 Hanuman
1 0 1 0 0 2
5 Devika Eluru
 Jatayu
0 0 1 0 1 2
6 Vyom Segu
 Jatayu
1 0 0 0 0 1
7 Yivraj Singh
 Garud
1 0 0 0 0 1
8 Ritu Singh
 Hanuman
1 0 0 0 0 1
9 Prateek Nemai
 Garud
0 0 1 0 0 1
10 Lalit Gundam
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
11 Sagar Singh
 Sabari
0 0 0 0 0 0
12 Karan V
 Garud
0 0 0 0 0 0
13 Lekha Mulinti
 Sabari
0 0 0 0 0 0
14 Samyukta Multini
 Sabari
0 0 0 0 0 0
15 Sanjeev S
 Hanuman
0 0 0 0 0 0
16 Sesha Htyg
 Garud
0 0 0 0 0 0
17 Navya P
 Sabari
0 0 0 0 0 0
18 Anish P
 Garud
0 0 0 0 0 0
19 Sesha Htyg
 Garud
0 0 0 0 0 0
20 Sanyukta Htyg
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
21 Samyukta M
 Sabari
0 0 0 0 0 0
22 Manas G
 Garud
0 0 0 0 0 0
23 Neha P
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
24 Sree Chitta
 Sabari
0 0 0 0 0 0
25 Sahit R
 Hanuman
0 0 0 0 0 0
26 Ananda Vinnakota
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
27 Lishitha M
 Sabari
0 0 0 0 0 0
28 Anurag V
 Garud
0 0 0 0 0 0
29 Sesha H
 Hanuman
0 0 0 0 0 0
30 Ruthvi Tadakamalla
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
31 Nikhil Amin
 Sabari
0 0 0 0 0 0
32 Aparneesh P
 Garud
0 0 0 0 0 0