# Player

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Hrushikesh Eluru
 Sabari
0 0 0 0 3 3
2 Puneet Thotapalli
 Jatayu
2 0 0 0 0 2
3 Shashank S
 Hanuman
2 0 0 0 0 2
4 Mohan K
 Hanuman
1 0 1 0 0 2
5 Devika Eluru
 Jatayu
0 0 1 0 1 2
6 Ritu Singh
 Hanuman
1 0 0 0 0 1
7 Vyom Segu
 Jatayu
1 0 0 0 0 1
8 Yivraj Singh
 Garud
1 0 0 0 0 1
9 Prateek Nemai
 Garud
0 0 1 0 0 1
10 Samyukta Multini
 Sabari
0 0 0 0 0 0
11 Sanjeev S
 Hanuman
0 0 0 0 0 0
12 Navya P
 Sabari
0 0 0 0 0 0
13 Anish P
 Garud
0 0 0 0 0 0
14 Sesha Htyg
 Garud
0 0 0 0 0 0
15 Sanyukta Htyg
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
16 Samyukta M
 Sabari
0 0 0 0 0 0
17 Manas G
 Garud
0 0 0 0 0 0
18 Sesha Htyg
 Garud
0 0 0 0 0 0
19 Neha P
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
20 Sree Chitta
 Sabari
0 0 0 0 0 0
21 Ananda Vinnakota
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
22 Lishitha M
 Sabari
0 0 0 0 0 0
23 Anurag V
 Garud
0 0 0 0 0 0
24 Sahit R
 Hanuman
0 0 0 0 0 0
25 Ruthvi Tadakamalla
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
26 Nikhil Amin
 Sabari
0 0 0 0 0 0
27 Aparneesh P
 Garud
0 0 0 0 0 0
28 Sesha H
 Hanuman
0 0 0 0 0 0
29 Lalit Gundam
 Jatayu
0 0 0 0 0 0
30 Sagar Singh
 Sabari
0 0 0 0 0 0
31 Karan V
 Garud
0 0 0 0 0 0
32 Lekha Mulinti
 Sabari
0 0 0 0 0 0