Fielding Stats

Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
1 1 0 0 0 0 3 3
2
Devika Eluru
(Jatayu)
1 0 0 1 0 1 2
3
Mohan K
(Hanuman)
1 1 0 1 0 0 2
4 1 2 0 0 0 0 2
5
Shashank S
(Hanuman)
1 2 0 0 0 0 2
6 1 0 0 1 0 0 1
7
Ritu Singh
(Hanuman)
1 1 0 0 0 0 1
8
Vyom Segu
(Jatayu)
1 1 0 0 0 0 1
9 1 1 0 0 0 0 1
10 1 0 0 0 0 0 0
11
Anish P
(Garud)
1 0 0 0 0 0 0
12
Anurag V
(Garud)
1 0 0 0 0 0 0
13
Aparneesh P
(Garud)
1 0 0 0 0 0 0
14
Karan V
(Garud)
1 0 0 0 0 0 0
15
Lalit Gundam
(Jatayu)
1 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0 0
17
Lishitha M
(Sabari)
1 0 0 0 0 0 0
18
Manas G
(Garud)
1 0 0 0 0 0 0
19
Navya P
(Sabari)
1 0 0 0 0 0 0
20
Neha P
(Jatayu)
1 0 0 0 0 0 0
21
Nikhil Amin
(Sabari)
1 0 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0 0
23
Sagar Singh
(Sabari)
1 0 0 0 0 0 0
24
Sahit R
(Hanuman)
1 0 0 0 0 0 0
25
Samyukta M
(Sabari)
1 0 0 0 0 0 0
26 1 0 0 0 0 0 0
27
Sanjeev S
(Hanuman)
1 0 0 0 0 0 0
28 1 0 0 0 0 0 0
29
Sesha H
(Hanuman)
1 0 0 0 0 0 0
30
Sesha Htyg
(Garud)
1 0 0 0 0 0 0
31
Sesha Htyg
(Garud)
1 0 0 0 0 0 0
32
Sree Chitta
(Sabari)
1 0 0 0 0 0 0