# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Ritu Singh
 Hanuman
1 1 0 34 28 34.00 121.43 34 0 0 0 1 0 2 2
2 Yivraj Singh
 Garud
1 1 0 26 17 26.00 152.94 26 0 0 0 1 0 1 4
3 Puneet Thotapalli
 Jatayu
1 1 1 20 18 0.00 111.11 20 0 0 0 0 0 0 4
4 Vyom Segu
 Jatayu
1 1 1 15 13 0.00 115.38 15 0 0 0 0 0 0 2
5 Samyukta M
 Sabari
1 1 0 12 13 12.00 92.31 12 0 0 0 0 0 1 0
6 Prateek Nemai
 Garud
1 1 0 8 22 8.00 36.36 8 0 0 0 0 0 0 0
7 Sahit R
 Hanuman
1 1 1 7 10 0.00 70.00 7 0 0 0 0 0 0 0
8 Navya P
 Sabari
1 1 1 7 11 0.00 63.64 7 0 0 0 0 0 0 1
9 Neha P
 Jatayu
1 1 1 6 9 0.00 66.67 6 0 0 0 0 0 0 0
10 Samyukta Multini
 Sabari
1 1 1 5 2 0.00 250.00 5 0 0 0 0 0 0 1
11 Manas G
 Garud
1 1 0 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Lekha Mulinti
 Sabari
1 1 0 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 0
13 Sanyukta Htyg
 Jatayu
1 1 1 4 7 0.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
14 Anish P
 Garud
1 1 1 4 8 0.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
15 Anurag V
 Garud
1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Sagar Singh
 Sabari
1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Devika Eluru
 Jatayu
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Lishitha M
 Sabari
1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Sree Chitta
 Sabari
1 1 0 2 14 2.00 14.29 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Ruthvi Tadakamalla
 Jatayu
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Aparneesh P
 Garud
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Sesha Htyg
 Garud
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sesha Htyg
 Garud
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Karan V
 Garud
1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Shashank S
 Hanuman
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Sanjeev S
 Hanuman
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Sesha H
 Hanuman
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Nikhil Amin
 Sabari
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Hrushikesh Eluru
 Sabari
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
30 Mohan K
 Hanuman
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Ananda Vinnakota
 Jatayu
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Lalit Gundam
 Jatayu
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0