# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Mohammed Shabry Haniffa
 Ajax CC
1 1 1 82 38 0.00 215.79 82 0 1 1 0 0 0 17
2 Khalid Jamali
 Mclevin CC
2 2 0 58 41 29.00 141.46 33 0 0 0 2 0 2 5
3 Yakub Motara
 Royal Stallions CC
1 1 1 43 22 0.00 195.45 43 0 0 0 1 0 1 5
4 Abhimanyu Adavalli
 Ajax CC
2 1 0 41 46 41.00 89.13 41 0 0 0 1 0 0 3
5 ChaudreyAbdul Jabbar
 Royal Stallions CC
1 1 0 37 17 37.00 217.65 37 0 0 0 1 0 1 6
6 Waseem Ahmed
 Mclevin CC
2 2 0 36 27 18.00 133.33 23 0 0 0 0 0 1 4
7 Faizan Ellahi
 Mclevin CC
2 2 0 34 43 17.00 79.07 17 0 0 0 0 0 0 2
8 Hasan Qamar
 Royal Stallions CC
1 1 0 33 45 33.00 73.33 33 0 0 0 1 0 0 3
9 Varun Khatri
 Royal Stallions CC
3 1 0 32 22 32.00 145.45 32 0 0 0 1 0 0 4
10 Abdul Moiz
 Royal Stallions CC
1 1 0 31 28 31.00 110.71 31 0 0 0 1 0 0 1
11 Ibrar Kayani
 Mclevin CC
2 2 0 30 33 15.00 90.91 21 0 0 0 0 0 1 3
12 Devang Gupta
 Ajax CC
1 1 1 25 21 0.00 119.05 25 0 0 0 1 0 0 3
13 Nasakath Shaikkumthodi
 Royal Stallions CC
2 1 0 25 25 25.00 100.00 25 0 0 0 1 0 0 2
14 Waqas Ali
 Royal Stallions CC
2 1 1 23 15 0.00 153.33 23 0 0 0 0 0 0 3
15 Gagan Singh
 Royal Stallions CC
2 2 1 23 28 23.00 82.14 23 0 0 0 0 1 1 0
16 Narendra Puvimanasinghe
 Ajax CC
1 1 1 21 18 0.00 116.67 21 0 0 0 0 0 0 2
17 Nithin Chada
 Ajax CC
1 1 0 18 23 18.00 78.26 18 0 0 0 0 0 0 0
18 Aditya Bandi
 Hitmen CC
1 1 0 17 31 17.00 54.84 17 0 0 0 0 0 0 1
19 mothi sampath
 Hitmen CC
1 1 0 16 12 16.00 133.33 16 0 0 0 0 0 0 2
20 Dinesh Nagarapu
 Hitmen CC
1 1 0 14 7 14.00 200.00 14 0 0 0 0 0 0 3
21 Navin Kumar
 Hitmen CC
1 1 0 14 25 14.00 56.00 14 0 0 0 0 0 0 0
22 Joshua Persaud
 Ajax CC
1 1 0 13 20 13.00 65.00 13 0 0 0 0 0 0 1
23 Imran Malik
 Mclevin CC
2 2 1 12 8 12.00 150.00 7 0 0 0 0 0 0 2
24 Imran Sirohi
 Mclevin CC
2 2 0 11 19 5.50 57.89 11 0 0 0 0 1 0 0
25 Prince Thakur
 Mclevin CC
2 2 0 11 29 5.50 37.93 11 0 0 0 0 1 0 1
26 Sandeep Chentala
 Hitmen CC
1 1 0 9 8 9.00 112.50 9 0 0 0 0 0 0 2
27 Khan Muhammad Nasir
 Royal Stallions CC
3 2 0 9 13 4.50 69.23 7 0 0 0 0 0 0 1
28 Abdullah Hammad
 Royal Stallions CC
1 1 1 8 5 0.00 160.00 8 0 0 0 0 0 0 1
29 M Saqib Afzal
 Mclevin CC
1 1 0 7 12 7.00 58.33 7 0 0 0 0 0 0 0
30 Ryan Netram
 Ajax CC
1 1 0 5 5 5.00 100.00 5 0 0 0 0 0 0 0
31 Farrukh Khan
 Mclevin CC
2 2 0 5 13 2.50 38.46 3 0 0 0 0 0 0 0
32 Shayan Malik
 Ajax CC
2 2 2 3 4 0.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
33 Shakeel Chaudry
 Royal Stallions CC
3 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
34 Ben Navaratne
 Ajax CC
1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
35 Subba Rao Gorantla
 Hitmen CC
1 1 1 2 3 0.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
36 Umer Sohail
 Mclevin CC
2 2 0 2 4 1.00 50.00 2 0 0 0 0 1 0 0
37 Choudary Ikram
 Mclevin CC
1 1 1 1 1 0.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Waleen Khan
 Mclevin CC
1 1 1 1 2 0.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Zaki Haider
 Royal Stallions CC
3 2 0 1 7 0.50 14.29 1 0 0 0 0 1 0 0
40 Jibran Qadar
 Royal Stallions CC
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Saad Haider
 Royal Stallions CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Gopikrishna Krishnamoorthy
 Royal Stallions CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mustafa Popalzai
 Royal Stallions CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Fawad Mohammad Masoom
 Royal Stallions CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Anil Kumar Reddy Katamreddy
 Ajax CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Younus Mohamed Shafeek
 Ajax CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Imran Towheed
 Ajax CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Sheik Hoosein
 Ajax CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Riyaz Shaikh
 Hitmen CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Asad Ali
 Mclevin CC
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
51 Junaid Rafiq
 Ajax CC
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
52 Suchindra Gundvarapu
 Hitmen CC
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
53 Rahul Raj
 Hitmen CC
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0