# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Darshan Patel 2 0 0 1 0 3
2 Suresh Ganesh 2 0 0 0 0 2
3 Abhijeet K 0 0 0 1 0 1
4 Mehul Parikh 0 0 1 0 0 1
5 Akhilesh Katipally 0 0 0 0 0 0
6 Akilesh Reddy 0 0 0 0 0 0
7 Anand Nadar 0 0 0 0 0 0
8 Arul A 0 0 0 0 0 0
9 Arun Shorie 0 0 0 0 0 0
10 Balaji R 0 0 0 0 0 0
11 Baranitharan N 0 0 0 0 0 0
12 Basanta Panigrahi 0 0 0 0 0 0
13 Bharat Kolli 0 0 0 0 0 0
14 Bikki Pradhan 0 0 0 0 0 0
15 Charles Veerarajan 0 0 0 0 0 0
16 Charu Vikram Srivatsa 0 0 0 0 0 0
17 Chetan Appanagri 0 0 0 0 0 0
18 Chirag Patel 0 0 0 0 0 0
19 Dany D 0 0 0 0 0 0
20 Danyal Ejaz 0 0 0 0 0 0
21 Dilip Patel 0 0 0 0 0 0
22 Francis Xavier 0 0 0 0 0 0
23 Haris Khan 0 0 0 0 0 0
24 Harshul Routhu 0 0 0 0 0 0
25 Kalpesh Maru 0 0 0 0 0 0
26 Kalyan N 0 0 0 0 0 0
27 Kiran Shah 0 0 0 0 0 0
28 Mahmood Hameed 0 0 0 0 0 0
29 Mohammed Ziauddin 0 0 0 0 0 0
30 Niranjan Vedamurthy 0 0 0 0 0 0
31 Prashanth Reddy 0 0 0 0 0 0
32 Rahul Bhanti 0 0 0 0 0 0
33 Rajesh Soundarajan 0 0 0 0 0 0
34 Ravi Kotha 0 0 0 0 0 0
35 Samit Patel 0 0 0 0 0 0
36 Saravanan Suresh 0 0 0 0 0 0
37 Satya Shanmukha 0 0 0 0 0 0
38 Shah Saud Alam 0 0 0 0 0 0
39 Sharath Kumar 0 0 0 0 0 0
40 Sivakumar Rajendran 0 0 0 0 0 0
41 Somasundaram Veerabaghu 0 0 0 0 0 0
42 Suren S 0 0 0 0 0 0
43 Tarun Bahroos 0 0 0 0 0 0
44 Thilak Rajaretnam 0 0 0 0 0 0