# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sunil Patel 0 4 0 1 0 5
2 Vijayakrishna Yalamanchi 0 2 0 3 0 5
3 Vishnu Sri 4 0 0 1 0 5
4 Bob Patel 3 0 0 1 0 4
5 Karthik Lakkakulla 2 0 0 2 0 4
6 Rakesh Patel 2 0 0 2 0 4
7 Urvish Patel 3 0 0 1 0 4
8 Vipul Patel 3 0 0 1 0 4
9 Fenil Patel 3 0 0 0 0 3
10 Meet Patel 2 0 0 1 0 3
11 Parth Patel 0 0 2 1 0 3
12 Venkat M 0 3 0 0 0 3
13 Avinash N 2 0 0 0 0 2
14 Darmin Patel 0 0 1 1 0 2
15 Harnish Patel 1 0 0 1 0 2
16 Krishna P 2 0 0 0 0 2
17 Nithin Dadi 2 0 0 0 0 2
18 Om Bhakta 1 0 0 1 0 2
19 Gangadhar M 1 0 0 0 0 1
20 Jayesh Bhakta 1 0 0 0 0 1
21 Munna Bhai 1 0 0 0 0 1
22 Pinakin Bhakta 0 0 0 1 0 1
23 Pradeep Talla 1 0 0 0 0 1
24 Rakesh Reddy 0 0 0 1 0 1
25 Ray Patel 1 0 0 0 0 1
26 Sagar Modi 0 0 0 1 0 1
27 Satish Patel 1 0 0 0 0 1
28 Saurabh Patel 1 0 0 0 0 1
29 Victor Patel 1 0 0 0 0 1
30 Ankit Patel 0 0 0 0 0 0
31 Ashish Bhano Patel 0 0 0 0 0 0
32 Girish Kulkarni 0 0 0 0 0 0
33 Kaushik Patel 0 0 0 0 0 0
34 Kush Patel 0 0 0 0 0 0
35 Mohan Nutakki 0 0 0 0 0 0
36 Nayan Patel 0 0 0 0 0 0
37 Nitender Rana 0 0 0 0 0 0
38 Parag Patel 0 0 0 0 0 0
39 Piyu Patel 0 0 0 0 0 0
40 Rahul Patel 0 0 0 0 0 0