# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Avinash N Msd 4 4 8.0 41 8 5.12 5.12 6.0 0 0 0 3 1
2 Vishnu Sri Kohli 4 4 8.0 43 6 7.17 5.38 8.0 0 0 0 1 0
3 Urvish Patel Msd 4 4 8.0 36 4 9.00 4.50 12.0 0 0 0 2 0
4 Pinakin Bhakta Kapil Dev 3 3 4.1 20 4 5.00 4.80 6.2 0 0 0 1 0
5 Karthik Lakkakulla Kohli 4 4 6.0 32 4 8.00 5.33 9.0 0 0 0 4 0
6 Darmin Patel Msd 4 4 8.0 44 4 11.00 5.50 12.0 0 0 0 0 0
7 Vipul Patel Dada 3 3 5.4 48 4 12.00 8.47 8.5 0 0 0 0 0
8 Parth Patel Dada 3 3 6.0 20 3 6.67 3.33 12.0 0 0 0 2 0
9 Pradeep Talla Kapil Dev 3 3 6.0 24 3 8.00 4.00 12.0 0 0 0 4 0
10 Rakesh Patel Kohli 4 4 8.0 51 3 17.00 6.38 16.0 0 0 0 6 0
11 Rakesh Reddy Dada 3 3 6.0 39 3 13.00 6.50 12.0 0 0 0 0 0
12 Om Bhakta Kohli 4 4 3.5 12 2 6.00 3.13 11.5 0 0 0 2 0
13 Mohan Nutakki Msd 4 4 8.0 34 2 17.00 4.25 24.0 0 0 0 1 0
14 Girish Kulkarni Kapil Dev 3 3 6.0 26 2 13.00 4.33 18.0 0 0 0 1 0
15 Krishna P Dada 3 3 5.0 24 2 12.00 4.80 15.0 0 0 0 0 0
16 Rahul Patel Kohli 4 1 1.0 4 1 4.00 4.00 6.0 0 0 0 0 0
17 Munna Bhai Kapil Dev 3 3 5.2 30 1 30.00 5.62 32.0 0 0 0 0 0
18 Meet Patel Kohli 4 2 3.0 27 0 0 9.00 0.0 0 0 0 1 0