Fielding Stats

Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
1
Abhimanyu Jindal
(Sunrisers)
14 5 0 2 3 0 10
2
Garv Seth
(Royals)
5 3 0 4 1 0 8
3
Garv Seth
(Sunrisers)
5 1 0 2 3 0 6
4
Mokshesh Shaha
(Sunrisers)
11 3 0 0 3 0 6
5
Orson Slater
(Royals)
9 4 0 0 2 0 6
6
Rohan Biyani
(Royals)
11 3 0 0 2 0 5
7 6 2 0 2 0 0 4
8
Advik Sharma
(Royals)
8 1 0 1 2 0 4
9
Arjun Rao
(Sunrisers)
8 4 0 0 0 0 4
10
Ashwin Kannan
(Sunrisers)
8 2 0 0 2 0 4
11 7 3 0 1 0 0 4
12 9 4 0 0 0 0 4
13
Nikhar Khamesra
(Sunrisers)
6 4 0 0 0 0 4
14
Orson Slater
(Sunrisers)
6 1 0 1 2 0 4
15 6 1 0 1 1 0 3
16 6 3 0 0 0 0 3
17
Rohan Biyani
(Sunrisers)
8 1 0 1 1 0 3
18
Vaibhav Narayanan
(Sunrisers)
11 1 0 0 2 0 3
19 6 0 0 3 0 0 3
20 21 1 0 1 1 0 3
21
Advik Sharma
(Sunrisers)
6 2 0 0 0 0 2
22
Arjun Rao
(Royals)
3 2 0 0 0 0 2
23
Arnie Singh
(Royals)
6 1 0 0 1 0 2
24
Aryan Bose
(Sunrisers)
4 0 0 1 1 0 2
25
Ganesh Putluri
(Sunrisers)
4 1 0 0 1 0 2
26
Garima Biyani
(Sunrisers)
13 2 0 0 0 0 2
27
Raghav Arun
(Sunrisers)
5 1 0 0 1 0 2
28
Yatin Aras
(Sunrisers)
2 2 0 0 0 0 2
29
Ahir Raghav
(Sunrisers)
4 1 0 0 0 0 1
30
Ahir Raghav
(Royals)
11 0 0 1 0 0 1
31
Arjun Naik
(Sunrisers)
6 1 0 0 0 0 1
32
Arjun Naik
(Royals)
8 1 0 0 0 0 1
33
Ayush Khandelwal
(Sunrisers)
7 0 0 1 0 0 1
34
Jivana Aras
(Sunrisers)
1 0 0 1 0 0 1
35
Shriyans Methuku
(Sunrisers)
5 0 0 1 0 0 1
36 6 0 0 0 1 0 1
37
Yatin Aras
(Royals)
2 0 0 1 0 0 1
38
Aanya Surukanti
(Sunrisers)
4 0 0 0 0 0 0
39 6 0 0 0 0 0 0
40
Abhi J
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0
41 7 0 0 0 0 0 0
42 3 0 0 0 0 0 0
43
Arie Dadhia
(Royals)
3 0 0 0 0 0 0
44
Arjun N Naik
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0
45
Arnav Sujith
(Royals)
1 0 0 0 0 0 0
46
Arnav Sujith
(Royals)
1 0 0 0 0 0 0
47
Arnie Singh
(Sunrisers)
3 0 0 0 0 0 0
48
Aryan Naik
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0
49
Aryan Bose
(Royals)
2 0 0 0 0 0 0
50 2 0 0 0 0 0 0
51
Ayush K
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0
52 10 0 0 0 0 0 0
53
Garima B
(Royals)
1 0 0 0 0 0 0
54
Jivana Aras
(Royals)
1 0 0 0 0 0 0
55
Orson S
(Royals)
2 0 0 0 0 0 0
56
Raghav Arun
(Royals)
1 0 0 0 0 0 0
57 5 0 0 0 0 0 0
58
Rohan B
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0
59
Rohan Surukanti
(Sunrisers)
7 0 0 0 0 0 0
60
Satish Naik
(Royals)
16 0 0 0 0 0 0
61
Satish Naik
(Sunrisers)
13 0 0 0 0 0 0
62 4 0 0 0 0 0 0
63
Vihaan Kudikala
(Sunrisers)
4 0 0 0 0 0 0
64 21 0 0 0 0 0 0