Bowling stats

Most Wickets
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
# Player Mat Inns Overs Runs Wkts Econ Avg SR Hat-trick 4w 5w
1
Mokshesh Shaha
(Sunrisers)
11 10 25.2 143 10 5.64 14.30 15.2 0 1 0
2
Advik Sharma
(Royals)
8 6 21.0 81 7 3.86 11.57 18.0 0 0 0
3
Abhimanyu Jindal
(Sunrisers)
14 14 50.0 240 7 4.80 34.29 42.9 0 0 0
4
Ahir Raghav
(Royals)
11 10 28.3 157 7 5.51 22.43 24.4 0 0 0
5
Ashwin Kannan
(Sunrisers)
8 7 23.4 116 6 4.90 19.33 23.7 0 0 0
6
Raghav Arun
(Sunrisers)
5 5 13.0 65 6 5.00 10.83 13.0 0 0 0
7 9 8 33.0 166 5 5.03 33.20 39.6 0 0 0
8
Ayush Khandelwal
(Sunrisers)
7 7 22.0 115 5 5.23 23.00 26.4 0 0 0
9 6 6 21.0 106 4 5.05 26.50 31.5 0 0 0
10
Rohan Biyani
(Royals)
11 10 29.3 159 4 5.39 39.75 44.2 0 0 0
11
Vaibhav Narayanan
(Sunrisers)
11 11 34.0 185 4 5.44 46.25 51.0 0 0 0
12
Orson Slater
(Royals)
9 9 20.2 124 4 6.10 31.00 30.5 0 0 0
13
Vihaan Kudikala
(Sunrisers)
4 2 4.0 11 3 2.75 3.67 8.0 0 0 0
14 7 7 12.0 42 3 3.50 14.00 24.0 0 0 0
15 6 3 6.0 28 3 4.67 9.33 12.0 0 0 0
16
Ahir Raghav
(Sunrisers)
4 4 15.0 75 3 5.00 25.00 30.0 0 0 0
17
Arjun Rao
(Sunrisers)
8 8 23.5 120 3 5.03 40.00 47.7 0 0 0
18 3 2 4.0 22 3 5.50 7.33 8.0 0 0 0
19 6 6 14.0 79 3 5.64 26.33 28.0 0 0 0
20
Nikhar Khamesra
(Sunrisers)
6 6 19.0 111 3 5.84 37.00 38.0 0 0 0
21
Garv Seth
(Royals)
5 5 18.0 126 3 7.00 42.00 36.0 0 0 0
22
Arjun Naik
(Royals)
8 8 23.4 193 3 8.15 64.33 47.3 0 0 0
23
Aanya Surukanti
(Sunrisers)
4 3 9.0 18 2 2.00 9.00 27.0 0 0 0
24
Shriyans Methuku
(Sunrisers)
5 3 10.0 35 2 3.50 17.50 30.0 0 0 0
25 5 5 8.0 30 2 3.75 15.00 24.0 0 0 0
26 6 6 20.0 77 2 3.85 38.50 60.0 0 0 0
27
Rohan Surukanti
(Sunrisers)
7 7 13.0 51 2 3.92 25.50 39.0 0 0 0
28
Orson Slater
(Sunrisers)
6 4 12.0 49 2 4.08 24.50 36.0 0 0 0
29
Arnie Singh
(Sunrisers)
3 2 13.0 58 2 4.46 29.00 39.0 0 0 0
30
Aryan Bose
(Royals)
2 2 6.0 27 2 4.50 13.50 18.0 0 0 0
31
Garima Biyani
(Sunrisers)
13 7 13.0 62 2 4.77 31.00 39.0 0 0 0
32
Arnie Singh
(Royals)
6 6 20.0 104 2 5.20 52.00 60.0 0 0 0
33 7 6 23.0 134 2 5.83 67.00 69.0 0 0 0
34 10 10 20.1 121 2 6.00 60.50 60.5 0 0 0
35 4 3 4.0 28 2 7.00 14.00 12.0 0 0 0
36
Arjun Naik
(Sunrisers)
6 5 15.0 109 2 7.27 54.50 45.0 0 0 0
37
Garv Seth
(Sunrisers)
5 5 15.2 71 1 4.63 71.00 92.0 0 0 0
38
Orson S
(Royals)
2 1 4.0 20 1 5.00 20.00 24.0 0 0 0
39
Satish Naik
(Sunrisers)
13 2 2.0 10 1 5.00 10.00 12.0 0 0 0
40
Advik Sharma
(Sunrisers)
6 6 17.0 85 1 5.00 85.00 102.0 0 0 0
41 6 6 11.0 57 1 5.18 57.00 66.0 0 0 0
42
Arie Dadhia
(Royals)
3 2 3.4 19 1 5.18 19.00 22.0 0 0 0
43 6 6 18.4 97 1 5.20 97.00 112.0 0 0 0
44
Ganesh Putluri
(Sunrisers)
4 3 7.0 41 1 5.86 41.00 42.0 0 0 0
45
Rohan Biyani
(Sunrisers)
8 7 21.0 130 1 6.19 130.00 126.0 0 0 0
46
Jivana Aras
(Royals)
1 1 3.0 21 1 7.00 21.00 18.0 0 0 0
47
Rohan B
(Sunrisers)
1 1 3.0 22 1 7.33 22.00 18.0 0 0 0
48
Raghav Arun
(Royals)
1 1 3.0 7 0 2.33 0 0.0 0 0 0
49 2 2 7.0 22 0 3.14 0 0.0 0 0 0
50 21 6 9.5 42 0 4.27 0 0.0 0 0 0
51
Aryan Naik
(Sunrisers)
1 1 3.0 13 0 4.33 0 0.0 0 0 0
52
Jivana Aras
(Sunrisers)
1 1 4.0 20 0 5.00 0 0.0 0 0 0
53 21 5 6.0 31 0 5.17 0 0.0 0 0 0
54
Yatin Aras
(Sunrisers)
2 2 4.0 21 0 5.25 0 0.0 0 0 0
55
Arjun Rao
(Royals)
3 2 7.0 37 0 5.29 0 0.0 0 0 0
56
Satish Naik
(Royals)
16 1 2.0 11 0 5.50 0 0.0 0 0 0
57
Aryan Bose
(Sunrisers)
4 4 10.0 68 0 6.80 0 0.0 0 0 0