# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shami Bhatti 5 0 1 1 4 11
2 Karan Singh 2 0 0 0 2 4
3 Khen Palden 1 0 1 2 0 4
4 Ali Akhter 1 0 1 0 1 3
5 Anwar Rashid 2 0 1 0 0 3
6 Arnav Manchepalli 3 0 0 0 0 3
7 Meet Singh 1 0 2 0 0 3
8 Souri Banerjee 3 0 0 0 0 3
9 Aakash Bang 2 0 0 0 0 2
10 Ehtesham (sam) Haque 2 0 0 0 0 2
11 Gurmit Singh 0 0 2 0 0 2
12 Jawwad Saleem 1 0 1 0 0 2
13 Musharaf Ali 2 0 0 0 0 2
14 Rishab Mohan 0 0 2 0 0 2
15 Sahil Kancherla 1 0 1 0 0 2
16 Saqlain Shah 2 0 0 0 0 2
17 Sathya Venkatesan 2 0 0 0 0 2
18 Shahzad Khurram 2 0 0 0 0 2
19 Usman Mahmood 1 0 0 1 0 2
20 Abhijeet Singh 1 0 0 0 0 1
21 Advaith Bulusu 0 0 1 0 0 1
22 Akash Varshney 1 0 0 0 0 1
23 Aslam Khan 1 0 0 0 0 1
24 Dhruv Vadapalli 1 0 0 0 0 1
25 Ejaz Sial 1 0 0 0 0 1
26 Fahad Khalil 1 0 0 0 0 1
27 Hassan Shah 1 0 0 0 0 1
28 Ismaiel Mansoor 1 0 0 0 0 1
29 Javaid Asghar 0 0 1 0 0 1
30 Jay Kamani 0 0 1 0 0 1
31 Jimmy Vincent 1 0 0 0 0 1
32 Muhammad Asim 0 0 1 0 0 1
33 Naveed Deen 1 0 0 0 0 1
34 Sreekanth Kannepalli 1 0 0 0 0 1
35 Venkatesh Veeraraghavan 1 0 0 0 0 1
36 Vidit Parekh 1 0 0 0 0 1
37 Abdullah Mohammad 0 0 0 0 0 0
38 Abhishek Das 0 0 0 0 0 0
39 Amar Makadia 0 0 0 0 0 0
40 Amritpal Sigh 0 0 0 0 0 0
41 Ankit Dhawan 0 0 0 0 0 0
42 Arav Manchanda 0 0 0 0 0 0
43 Ashfaq Mohammad 0 0 0 0 0 0
44 Asif Magsi 0 0 0 0 0 0
45 Bhargava Vadapalli 0 0 0 0 0 0
46 Deepak Ramkumar 0 0 0 0 0 0
47 Ferdous Sardar 0 0 0 0 0 0
48 Hassan Mahmood 0 0 0 0 0 0
49 Irshad Amjad 0 0 0 0 0 0
50 Javed Agwan 0 0 0 0 0 0
51 Javed Metah 0 0 0 0 0 0
52 Javed Mahtab 0 0 0 0 0 0
53 Karim Maknojia 0 0 0 0 0 0
54 Laiq Muhammad 0 0 0 0 0 0
55 Laiq Mohd 0 0 0 0 0 0
56 Latif Basham 0 0 0 0 0 0
57 Mansoor Bhatti 0 0 0 0 0 0
58 Mughais Bhatti 0 0 0 0 0 0
59 Muhammad Mohsin 0 0 0 0 0 0
60 Muslim Habib 0 0 0 0 0 0
61 Nadeem Ismail 0 0 0 0 0 0
62 Pavan Hukkeri 0 0 0 0 0 0
63 Prakash Patel 0 0 0 0 0 0
64 Raqibuddin Achakzai 0 0 0 0 0 0
65 Sachin Reddy 0 0 0 0 0 0
66 Saeed Nazeeruddin 0 0 0 0 0 0
67 Shri Krishna Vemuri 0 0 0 0 0 0
68 Simarjit Ghotra 0 0 0 0 0 0
69 Sukhi Sohi 0 0 0 0 0 0
70 Surinderjit Singh 0 0 0 0 0 0
71 Tapas Garg 0 0 0 0 0 0
72 Tehmosp Khan 0 0 0 0 0 0
73 Vikas Shrivastava 0 0 0 0 0 0
74 Vipul Shah 0 0 0 0 0 0
75 Vivek Chilakala 0 0 0 0 0 0
76 Zia Khan 0 0 0 0 0 0