# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Avinash Karike 6 0 0 1 0 7
2 Sasi Kumar Palanisamy 4 0 0 2 0 6
3 Sanjeeve Niroula 0 3 1 0 1 5
4 Praveen Devireddygari 4 0 0 0 0 4
5 Avinash Mirle Chandrashekar 1 0 0 2 0 3
6 Raja Himanath 2 0 0 0 0 2
7 Rushabh Rupani 2 0 0 0 0 2
8 Sainath Reddy Guda 1 0 1 0 0 2
9 Sri Harsha 1 0 0 1 0 2
10 Akshay Chikkaveeraiah 0 0 1 0 0 1
11 Amar H 1 0 0 0 0 1
12 Anu raj 0 0 1 0 0 1
13 Kalyan Suhrud 1 0 0 0 0 1
14 Manan Choksi 1 0 0 0 0 1
15 Sandeep Malleshappa 0 1 0 0 0 1
16 Subbu Reddy 1 0 0 0 0 1
17 Vinay Misala 1 0 0 0 0 1
18 Ankit Sulatnia 0 0 0 0 0 0
19 Jeet J 0 0 0 0 0 0
20 Mahi Balaji 0 0 0 0 0 0
21 Mayur Shah 0 0 0 0 0 0
22 Natesh K 0 0 0 0 0 0
23 Raga R 0 0 0 0 0 0
24 Rahul Kumar 0 0 0 0 0 0
25 Sanjay Patel 0 0 0 0 0 0
26 Shan S 0 0 0 0 0 0
27 Sharry Singh 0 0 0 0 0 0
28 Vinay Vijayan 0 0 0 0 0 0