# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jay Jeble 8 0 0 0 0 8
2 Vandit Patel 4 3 0 0 0 7
3 Bipin Shedge 3 0 1 0 0 4
4 Gaurav Agarwal 2 0 2 0 0 4
5 Raghav Mehra 3 1 0 0 0 4
6 Tejash Bhakta 3 0 1 0 0 4
7 Venkat Nagaraju Kesanam 4 0 0 0 0 4
8 Akash Ushir 3 0 0 0 0 3
9 Arunkumar Sabarajan 2 0 1 0 0 3
10 Deepak Gosain 0 1 0 0 2 3
11 Dev Choudhary 3 0 0 0 0 3
12 Shikhar Sehgal 2 0 1 0 0 3
13 Arsalan Shah 2 0 0 0 0 2
14 Gaurav Arte 2 0 0 0 0 2
15 Ammar Siddiqui 0 0 1 0 0 1
16 Ibrahim Murad 0 1 0 0 0 1
17 Mustufa Bharoocha 1 0 0 0 0 1
18 Priyansh Pathak 0 1 0 0 0 1
19 Sawan Patel 1 0 0 0 0 1
20 Viraj Yeleshwaram 1 0 0 0 0 1
21 Abhimanyu Rajp 0 0 0 0 0 0
22 Avi Parmar 0 0 0 0 0 0
23 Boomchi Kumar 0 0 0 0 0 0
24 Harman Sandhir 0 0 0 0 0 0
25 Jaideep Reddy 0 0 0 0 0 0
26 Jimmy Sinha 0 0 0 0 0 0
27 Karan Talathi 0 0 0 0 0 0
28 Murtuza Bharoocha 0 0 0 0 0 0
29 Rajkumar Patel 0 0 0 0 0 0
30 Saravanan Krishnamoorthy 0 0 0 0 0 0
31 Zuber Sindhi 0 0 0 0 0 0