# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Abhilash Ravula
 Kohlions Envision
3 2 8.0 38 9 4.22 4.75 5.3 1 1 2 0
2 Shaiwal Rebels
 Rebels
2 2 8.0 33 6 5.50 4.12 8.0 1 0 2 0
3 Jayaram Kandula
 Eagles
1 1 3.0 10 4 2.50 3.33 4.5 1 0 0 1
4 Sibu Daniel
 Monsoon Blues
1 1 2.0 10 4 2.50 5.00 3.0 1 0 3 0
5 Chirag Patel
 Patels
1 1 4.0 28 3 9.33 7.00 8.0 0 0 1 0
6 Hameed Daudzai
 Afgan 11
2 2 5.0 40 3 13.33 8.00 10.0 0 0 10 1
7 Raghava Reddy
 Rebels
1 1 2.0 9 2 4.50 4.50 6.0 0 0 0 2
8 Harish A
 Rebels
2 2 6.5 33 2 16.50 4.83 20.5 0 0 2 0
9 Israfil Karwan
 Afgan 11
2 2 5.0 26 2 13.00 5.20 15.0 0 0 1 1
10 Vivek Jaswal
 Spartans
1 1 4.0 21 2 10.50 5.25 12.0 0 0 3 0
11 Harjinder Singh
 Maryland Warriors
1 1 2.0 11 2 5.50 5.50 6.0 0 0 0 0
12 Srujith Reddy Singidi
 Rebels
1 1 4.0 26 2 13.00 6.50 12.0 0 0 1 0
13 Mohan Rajamanickam
 Rhynos
1 1 4.0 31 2 15.50 7.75 12.0 0 0 1 0
14 Abdul Halim
 Afgan 11
2 2 2.2 19 2 9.50 8.14 7.0 0 0 1 0
15 Durairaj Murugan
 Rhynos
1 1 2.0 17 2 8.50 8.50 6.0 0 0 1 0
16 Ketan Patel
 Sumplicity Blasters
1 1 2.0 4 1 4.00 2.00 12.0 0 0 0 0
17 Sai Premdeep Challapalli
 Eagles
1 1 3.0 11 1 11.00 3.67 18.0 0 0 0 1
18 Ravi Yaramachu
 Kohlions Envision
3 1 4.0 15 1 15.00 3.75 24.0 0 0 0 0
19 Umesh Sinde
 Maryland Warriors
1 1 2.0 8 1 8.00 4.00 12.0 0 0 1 0
20 Joshva Mb
 Monsoon Blues
1 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 2 1
21 Shakeel K Shinwari
 Afgan 11
1 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 1 0
22 Fayazullaq Aftab
 Afgan 11
2 2 5.0 23 1 23.00 4.60 30.0 0 0 3 1
23 C M Patel
 Patels
1 1 4.0 22 1 22.00 5.50 24.0 0 0 0 0
24 Muhammad Tariq Akram
 Maryland Warriors
1 1 4.0 25 1 25.00 6.25 24.0 0 0 1 0
25 Satish Maddipoti
 Kohlions Envision
1 1 3.0 19 1 19.00 6.33 18.0 0 0 0 0
26 Vichitra Kumar Velayudhan
 Monsoon Blues
1 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 0 0
27 Nishant Bhardwaj
 Spartans
1 1 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 0 0
28 Pradeep Gunda
 Eagles
1 1 1.0 7 1 7.00 7.00 6.0 0 0 2 0
29 Abhinay Basireddy
 Kohlions Envision
1 1 4.0 30 1 30.00 7.50 24.0 0 0 3 0
30 Shishir Jai
 Maryland Warriors
1 1 3.0 23 1 23.00 7.67 18.0 0 0 1 0
31 Shakeel K Shinwari
 Afgan 11
1 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.0 0 0 2 0
32 Shiva Reddy Alguvelly
 Rebels
2 1 4.0 32 1 32.00 8.00 24.0 0 0 10 0
33 Arivu Govindasamy
 Rhynos
1 1 4.0 34 1 34.00 8.50 24.0 0 0 2 0
34 Raj Patel
 Patels
1 1 2.0 19 1 19.00 9.50 12.0 0 0 0 0
35 Dhaval Patel
 Patels
1 1 1.0 10 1 10.00 10.00 6.0 0 0 0 0
36 Jaimil Shastri
 Patels
1 1 4.0 41 1 41.00 10.25 24.0 0 0 6 1
37 Alok Dubey
 Spartans
1 1 3.0 38 1 38.00 12.67 18.0 0 0 5 1
38 Sridhar Kota
 Sumplicity Blasters
1 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 0 0
39 Nagesh A
 Monsoon Blues
1 1 2.0 9 0 4.50 0.0 0 0 0 0
40 Avinash Kotla
 Kohlions Envision
1 1 4.0 20 0 5.00 0.0 0 0 2 0
41 Mashal Hilal
 Afgan 11
2 2 3.0 15 0 5.00 0.0 0 0 0 1
42 Prashanth Nair
 Monsoon Blues
1 1 1.0 5 0 5.00 0.0 0 0 0 0
43 Vamsi M
 Kohlions Envision
1 1 2.5 16 0 5.65 0.0 0 0 2 0
44 Abhinay R
 Sumplicity Blasters
1 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 3 1
45 Ranjeet Singh
 Maryland Warriors
1 1 2.0 12 0 6.00 0.0 0 0 0 0
46 Bipul Kumar Setu
 Sumplicity Blasters
1 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 0 0
47 Gautham Manda
 Spartans
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 2 0
48 Gopi Puvvada
 Rebels
1 1 2.0 14 0 7.00 0.0 0 0 0 0
49 Venkatesh Kaluvala
 Eagles
1 1 2.4 22 0 8.25 0.0 0 0 5 0
50 Arvind Sharma
 Maryland Warriors
1 1 2.0 17 0 8.50 0.0 0 0 0 0
51 Chaitanya Vemulapalli
 Eagles
1 1 2.0 19 0 9.50 0.0 0 0 1 0
52 Dinesh Ethirajan
 Rhynos
1 1 4.0 38 0 9.50 0.0 0 0 1 0
53 Failasoof Karwan
 Afgan 11
1 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 0 1
54 Sriteja Gaddam
 Kohlions Envision
1 1 2.0 22 0 11.00 0.0 0 0 1 0
55 Suresh Jayakumar
 Rhynos
1 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 0 0
56 Rahimullah Rahil
 Afgan 11
1 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 1 0
57 Sunal Khandelwal
 Sumplicity Blasters
1 1 2.0 23 0 11.50 0.0 0 0 2 0
58 Vishal Dev
 Spartans
1 1 2.0 23 0 11.50 0.0 0 0 2 1
59 Rajkumar Padilam
 Rebels
2 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 0 0
60 Jojin Ninan
 Sumplicity Blasters
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 0 0
61 Swaroop Tirumala
 Eagles
1 1 1.0 16 0 16.00 0.0 0 0 0 0
62 Nabiullah Momand
 Afgan 11
2 1 1.0 18 0 18.00 0.0 0 0 0 0