Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Kumar Chittory
(Strikers)
11 11 3 325 29 4 2 0 57 95.87 40.62
2
Abbas Khan
(Sultans)
12 12 1 321 42 6 4 0 99 127.38 29.18
3
Rahul Sharma
(Daredevils)
10 10 0 256 32 7 1 0 62 101.59 25.60
4 12 12 1 228 18 2 1 0 64 85.39 20.73
5
Ahmed Syed Wk
(Sd Kings)
11 11 2 202 13 0 1 0 50 73.45 22.44
6
Ankit Gothi
(Spartans)
10 10 0 199 12 2 1 0 53 94.76 19.90
7
Hikmatyar Marofkhel
(Rising Stars)
11 11 0 197 16 10 0 0 42 105.35 17.91
8
Sagar Shinde
(Daredevils)
7 7 1 193 26 1 2 0 55 102.12 32.17
9
Ali Khan
(Sultans)
9 9 1 170 16 0 1 0 52 70.83 21.25
10
Rahul Reddy
(Titans)
8 8 2 166 15 0 0 0 40 69.17 27.67
11 10 10 0 165 14 0 0 0 34 76.04 16.50
12
Zain Motiwala
(Daredevils)
10 9 1 163 12 3 1 0 60 89.07 20.38
13 10 10 0 163 13 0 0 0 33 79.13 16.30
14
Zaheer Shaheer
(Rising Stars)
8 8 2 150 6 12 2 0 57 140.19 25.00
15
Karan Arora
(Soormay)
8 6 4 146 17 0 0 0 49 91.82 73.00
16
Mohin Afsar
(Eagles)
8 8 1 144 16 1 1 0 61 97.30 20.57
17
Mustafa B
(Masters)
8 8 0 144 9 1 0 0 31 79.56 18.00
18
Sandeep Ahuja
(Strikers)
6 6 3 138 12 5 1 0 53 114.05 46.00
19 11 11 1 131 17 4 0 0 31 107.38 13.10
20
Gautham Mysore
(Strikers)
8 8 1 131 15 0 0 0 33 74.86 18.71
21
Qasim Darwish
(Rising Stars)
11 11 3 131 9 0 1 0 50 72.38 16.38
22
Baheer Shaheer
(Rising Stars)
10 10 0 124 10 4 0 0 32 107.83 12.40
23 9 9 2 122 6 1 1 0 50 81.33 17.43
24
Ashraf Mateen
(Sultans)
12 12 1 118 9 0 0 0 35 60.20 10.73
25
Samim Zamen
(Masters)
8 8 0 114 12 1 0 0 30 73.55 14.25
26 6 6 1 113 7 0 0 0 37 94.96 22.60
27
Ashish Sharma
(Soormay)
4 4 0 112 11 3 1 0 59 113.13 28.00
28 7 6 2 112 14 3 0 0 35 80.58 28.00
29
Hirat Marofkhel
(Rising Stars)
9 9 2 109 11 2 0 0 25 83.85 15.57
30 9 9 0 109 5 1 0 0 29 73.65 12.11
31
Sami Khan
(Rising Stars)
11 11 0 108 10 6 0 0 40 93.10 9.82
32
Koushik Ramappa
(Sd Kings)
12 10 0 108 5 1 0 0 34 72.97 10.80
33
Zubair Murad
(Sultans)
12 11 3 107 3 8 0 0 32 167.19 13.38
34
Vinith Reddy
(Soormay)
9 8 4 105 10 1 0 0 31 92.92 26.25
35
Sakya Tripathy
(Mavericks)
6 6 2 105 5 0 0 0 37 58.99 26.25
36 9 9 0 104 7 1 0 0 45 70.75 11.56
37 8 8 2 99 6 0 1 0 51 91.67 16.50
38
Ishan Lakhia
(Spartans)
8 8 0 98 8 0 0 0 28 77.78 12.25
39
Sunil Khandodiya
(Mavericks)
10 9 0 98 7 1 0 0 27 67.12 10.89
40
Mridul Singh
(Mavericks)
8 8 4 96 12 0 0 0 22 90.57 24.00
41
Bhanu Pratap
(Spartans)
9 9 2 91 4 2 0 0 23 94.79 13.00
42
Shabeer Shaheer
(Rising Stars)
11 10 2 82 5 0 0 0 28 67.21 10.25
43
Rahul Kawadgave
(Spartans)
10 10 1 82 5 0 0 0 29 57.75 9.11
44
Smitesh Modak
(Mavericks)
6 6 0 78 6 1 0 0 31 58.65 13.00
45
Vijay Vadlamudi
(Strikers)
10 10 2 77 8 2 0 0 23 89.53 9.62
46 7 7 1 76 5 1 0 0 26 85.39 12.67
47
Faisal Amiry
(Rising Stars)
11 10 4 75 4 2 0 0 22 56.39 12.50
48
Nikesh Patel
(Masters)
6 6 1 74 8 1 0 0 26 88.10 14.80
49
Sharvil Trivedi
(Daredevils)
5 5 1 73 7 1 0 0 31 89.02 18.25
50 8 7 2 70 4 0 0 0 27 64.22 14.00
51
Abhishek Sanaka
(Strikers)
8 6 1 69 2 2 0 0 26 94.52 13.80
52 7 7 0 69 4 1 0 0 26 71.13 9.86
53 10 9 5 68 3 1 0 0 28 80.95 17.00
54
Shravan Doure
(Strikers)
9 9 1 67 6 2 0 0 16 94.37 8.38
55 3 3 0 66 7 5 0 0 45 132.00 22.00
56 7 7 2 64 3 0 0 0 24 69.57 12.80
57 10 9 3 62 4 2 0 0 30 62.63 10.33
58
Junaid Ali
(Sultans)
8 7 0 60 4 1 0 0 17 76.92 8.57
59 8 8 2 59 4 2 0 0 16 60.82 9.83
60 2 2 1 58 2 4 0 0 35 134.88 58.00
61
Ashish Puthran
(Daredevils)
1 1 0 54 5 2 1 0 54 174.19 54.00
62 5 4 0 54 6 1 0 0 30 77.14 13.50
63
Naman Gosalia
(Masters)
6 6 0 54 0 0 0 0 19 54.00 9.00
64
Jainam Shah
(Spartans)
9 9 2 54 2 0 0 0 25 50.94 7.71
65
Safi Alemi
(Rising Stars)
6 5 3 53 7 0 0 0 25 85.48 26.50
66 5 5 1 52 2 1 0 0 15 75.36 13.00
67 6 6 1 52 5 1 0 0 24 71.23 10.40
68 7 7 2 48 3 2 0 0 16 61.54 9.60
69
Baji Pathan
(Sultans)
5 5 0 48 5 0 0 0 18 60.00 9.60
70
Gaurav Gupta
(Soormay)
4 4 0 47 5 1 0 0 30 82.46 11.75
71 9 6 3 47 3 1 0 0 24 59.49 15.67
72
Srikanth Koguru
(Strikers)
9 8 1 47 3 0 0 0 13 47.00 6.71
73 4 4 0 46 3 2 0 0 36 90.20 11.50
74 10 8 0 46 3 0 0 0 13 66.67 5.75
75
Satish Mani
(Sd Kings)
10 9 2 46 2 0 0 0 14 59.74 6.57
76
Parth Shah
(Soormay)
8 6 1 44 4 2 0 0 19 53.66 8.80
77
Anuj Vyas
(Masters)
7 7 1 42 2 0 0 0 12 67.74 7.00
78
Sumanth Kallu
(Strikers)
4 4 1 42 4 0 0 0 34 58.33 14.00
79
Azeem Dingankar
(Sd Kings)
10 10 8 40 1 1 0 0 13 78.43 20.00
80 9 8 3 40 0 0 0 0 9 75.47 8.00
81
Mir Alavi
(Daredevils)
3 3 1 39 2 2 0 0 29 108.33 19.50
82
Arun Manda
(Strikers)
6 5 2 39 5 0 0 0 18 86.67 13.00
83 6 6 0 39 0 0 0 0 11 54.93 6.50
84
Imthiyaz Ahmed
(Sultans)
7 6 2 38 4 0 0 0 27 74.51 9.50
85
Ramesh Badri
(Mavericks)
6 5 2 38 6 0 0 0 17 55.88 12.67
86
Vikram Gupta
(Soormay)
10 7 1 37 3 1 0 0 14 56.06 6.17
87 6 4 1 36 2 2 0 0 15 78.26 12.00
88 7 5 0 36 4 0 0 0 11 56.25 7.20
89 5 5 1 36 0 0 0 0 27 54.55 9.00
90
Aditya Burra
(Strikers)
4 3 1 35 3 0 0 0 24 97.22 17.50
91
Amit Singh
(Daredevils)
10 6 1 35 3 1 0 0 18 81.40 7.00
92
Daman Singh
(Masters)
4 4 0 35 3 1 0 0 14 64.81 8.75
93
Bala Thalla
(Masters)
8 7 2 35 0 0 0 0 21 37.23 7.00
94 5 5 0 35 1 0 0 0 19 36.84 7.00
95 3 3 1 34 1 1 0 0 33 82.93 17.00
96
Mayank Bhawre
(Masters)
3 3 0 34 2 0 0 0 21 65.38 11.33
97 7 6 2 33 4 0 0 0 25 86.84 8.25
98 6 6 0 33 5 0 0 0 8 78.57 5.50
99
Sagar Dumbre
(Masters)
2 2 0 31 4 0 0 0 18 83.78 15.50
100
Suresh Srinivasan
(Daredevils)
5 4 0 31 0 1 0 0 14 67.39 7.75
101
Manish Singh
(Mavericks)
7 4 2 28 3 1 0 0 9 155.56 14.00
102
Rajasekar Gandhi
(Mavericks)
4 4 0 28 2 0 0 0 22 75.68 7.00
103 9 6 3 27 2 0 0 0 11 72.97 9.00
104
Achal Kumar
(Daredevils)
3 3 0 27 3 0 0 0 14 64.29 9.00
105
Adeesh Nagpal
(Strikers)
8 7 0 27 4 0 0 0 11 38.03 3.86
106 7 5 2 26 1 0 0 0 15 52.00 8.67
107
Nikesh Patel
(Sd Kings)
1 1 1 25 1 0 0 0 25 83.33 0.00
108
Vaishakh Rao
(Eagles)
2 2 0 25 2 1 0 0 25 80.65 12.50
109 5 5 0 25 2 0 0 0 10 65.79 5.00
110
Parag Katira
(Sd Kings)
9 5 0 25 4 0 0 0 13 59.52 5.00
111
Sanchit Mago
(Daredevils)
8 6 1 25 1 0 0 0 10 53.19 5.00
112
Giresh Singh
(Mavericks)
8 6 2 24 2 0 0 0 14 54.55 6.00
113
Pankaj Deshmukh
(Sd Kings)
9 5 2 22 0 0 0 0 12 100.00 7.33
114
Haresh Patel
(Soormay)
3 1 0 21 3 0 0 0 21 95.45 21.00
115
Abid Khawas
(Sultans)
9 5 1 21 1 1 0 0 15 80.77 5.25
116
Saad Mohammed
(Sultans)
9 6 2 21 1 1 0 0 18 70.00 5.25
117 10 5 3 21 0 0 0 0 7 58.33 10.50
118 5 5 1 20 3 0 0 0 7 83.33 5.00
119
Rakshith H S
(Masters)
2 2 0 20 2 0 0 0 18 76.92 10.00
120 4 4 0 19 1 0 0 0 13 90.48 4.75
121
Karthik Na
(Eagles)
2 2 0 19 1 0 0 0 13 63.33 9.50
122
Israr Kohistani
(Rising Stars)
3 3 0 19 0 1 0 0 15 57.58 6.33
123 8 7 2 19 0 0 0 0 5 32.20 3.80
124
Rajesh Jena
(Daredevils)
1 1 0 18 0 1 0 0 18 138.46 18.00
125 9 4 2 18 0 1 0 0 14 64.29 9.00
126
Sukumar J
(Eagles)
9 6 2 18 1 0 0 0 10 43.90 4.50
127
F Shaikh
(Masters)
3 2 0 17 1 0 0 0 12 100.00 8.50
128
Salman Shaik
(Spartans)
2 2 1 17 0 0 0 0 12 89.47 17.00
129 3 3 0 17 1 1 0 0 15 54.84 5.67
130 8 5 1 17 2 0 0 0 16 53.12 4.25
131
Vinit Samel
(Strikers)
5 5 1 16 2 0 0 0 7 61.54 4.00
132 1 1 1 15 0 0 0 0 15 55.56 0.00
133
Himen Jain
(Spartans)
7 5 2 13 1 0 0 0 6 61.90 4.33
134
Pavan Bade
(Sd Kings)
10 5 2 13 0 0 0 0 6 52.00 4.33
135
Naveen S
(Mavericks)
6 3 1 13 1 0 0 0 6 40.62 6.50
136 8 5 1 13 0 0 0 0 7 40.62 3.25
137
Oliver Rix
(Masters)
1 1 0 12 2 0 0 0 12 100.00 12.00
138
Parth Bhatt
(Spartans)
1 1 0 12 1 0 0 0 12 80.00 12.00
139
Taher Basrai
(Sd Kings)
3 3 0 12 1 0 0 0 11 60.00 4.00
140
Athreya Prasad
(Mavericks)
3 3 0 12 1 0 0 0 8 44.44 4.00
141
Vinod Gangineni
(Strikers)
11 4 1 11 1 0 0 0 7 78.57 3.67
142
Ram M
(Sd Kings)
8 6 1 11 0 0 0 0 4 34.38 2.20
143 1 1 0 10 1 0 0 0 10 66.67 10.00
144
Shiva Jaldy
(Titans)
8 7 1 10 1 0 0 0 7 66.67 1.67
145
Zafar Murad
(Sultans)
8 4 2 10 1 0 0 0 6 55.56 5.00
146
Syef Seraz
(Masters)
6 5 1 10 1 0 0 0 6 41.67 2.50
147 4 2 2 10 1 0 0 0 10 34.48 0.00
148 4 4 0 10 0 0 0 0 5 29.41 2.50
149 3 2 0 9 1 0 0 0 9 81.82 4.50
150
Ajay Nambi
(Sd Kings)
2 1 0 9 0 0 0 0 9 69.23 9.00
151
Apoorva Srivastava
(Daredevils)
3 1 0 8 0 0 0 0 8 44.44 8.00
152 6 3 1 8 1 0 0 0 7 44.44 4.00
153
Rajshekhar P
(Eagles)
4 4 2 8 1 0 0 0 7 36.36 4.00
154
Jamal Raziqi
(Rising Stars)
2 2 1 7 0 1 0 0 6 100.00 7.00
155
Jasvinder Banga
(Mavericks)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 77.78 7.00
156 3 3 1 7 1 0 0 0 7 46.67 3.50
157
Kshitij Joshi
(Masters)
3 2 1 7 0 0 0 0 7 38.89 7.00
158 1 1 0 7 0 0 0 0 7 38.89 7.00
159
Praveen Yalamarty
(Mavericks)
8 3 1 7 0 0 0 0 3 38.89 3.50
160
Subhash Reddy
(Daredevils)
3 1 0 6 0 0 0 0 6 75.00 6.00
161
Varun Jain
(Eagles)
1 1 0 6 1 0 0 0 6 75.00 6.00
162
Rudra Upadhyay
(Spartans)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 42.86 6.00
163
Suraj Bhowad
(Spartans)
1 1 0 5 1 0 0 0 5 100.00 5.00
164
Kartik Puri
(Sd Kings)
2 1 1 5 1 0 0 0 5 83.33 0.00
165
chandra s
(Daredevils)
4 2 1 5 0 0 0 0 5 71.43 5.00
166
Kalyan Pingali
(Sd Kings)
2 2 1 5 1 0 0 0 4 55.56 5.00
167
Rohan Kumar
(Spartans)
2 1 0 5 0 0 0 0 5 45.45 5.00
168
Sanaullah Mashwanai
(Rising Stars)
5 4 0 5 0 0 0 0 4 35.71 1.25
169
Mohammad Bilal Momand
(Rising Stars)
6 4 2 5 0 0 0 0 3 29.41 2.50
170
Koushik Tuppil
(Spartans)
3 2 0 5 0 0 0 0 4 26.32 2.50
171
Sarang Beley
(Soormay)
2 2 1 4 1 0 0 0 4 66.67 4.00
172
Wahid Mohammed
(Daredevils)
2 1 0 4 1 0 0 0 4 50.00 4.00
173
Sagar Lakhia
(Spartans)
9 2 1 4 0 0 0 0 3 50.00 4.00
174
Sharan Kumar
(Soormay)
6 2 0 4 0 0 0 0 3 50.00 2.00
175
Pavan Immadi
(Titans)
6 4 1 4 0 0 0 0 2 33.33 1.33
176 1 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
177 2 2 0 3 0 0 0 0 3 60.00 1.50
178 5 4 2 3 0 0 0 0 2 50.00 1.50
179 6 3 2 3 0 0 0 0 3 50.00 3.00
180
Reddy RK
(Daredevils)
1 1 1 3 0 0 0 0 3 42.86 0.00
181
Atah Habibi
(Rising Stars)
4 3 1 3 0 0 0 0 2 27.27 1.50
182
Jahid Rashid
(Masters)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 27.27 3.00
183
Gopal Krishan
(Masters)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 25.00 3.00
184
Aditya Anand
(Strikers)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 25.00 3.00
185
Aamir Sheikh
(Masters)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 50.00 2.00
186
Azhar Mohammed
(Sultans)
3 1 0 2 0 0 0 0 2 33.33 2.00
187
Sulaiman Qurayshi
(Rising Stars)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 28.57 2.00
188
Harsh Shah
(Mavericks)
1 1 1 1 0 0 0 0 1 100.00 0.00
189
Vijay Murugaih
(Masters)
3 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
190
Karthik Reddy
(Daredevils)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
191
Ashfaq Chougle
(Masters)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
192
Zuhaib Kapadia
(Masters)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 25.00 1.00
193
Vikash Kumar
(Masters)
2 1 1 1 0 0 0 0 1 25.00 0.00
194 3 2 1 1 0 0 0 0 1 16.67 1.00
195
Varun Verma
(Masters)
2 2 1 1 0 0 0 0 1 14.29 1.00
196
Akhil Alapati
(Masters)
4 4 1 1 0 0 0 0 1 9.09 0.33
197
Sarthak Khemka
(Spartans)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
198
Hrishi J
(Spartans)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
199
Ritesh Patel
(Titans)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
200
Hari Panicker
(Mavericks)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
201
Ruchit Trivedi
(Daredevils)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
203
Dinesh L
(Strikers)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
204
Rohan S. Kumar
(Strikers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
205
Naveed Ahmed
(Titans)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
206
Ajay Reddy
(Daredevils)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
207
Pavan Giri
(Sd Kings)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
208 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
209
Samir Katte
(Soormay)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
210
Sunny Kumar
(Soormay)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
211
Varun Verma
(Soormay)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
212
Sparsh Didwania
(Spartans)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
214
Boopathi Mp
(Sd Kings)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
215
Balaji Kannan
(Sd Kings)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
216 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
217
Rajeev Malasani
(Mavericks)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
218
Robin Jain
(Masters)
3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
219
Aarjav Kothari
(Sd Kings)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
220 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
221 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
222
Rohil Bahety
(Masters)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
223 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
224 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
225 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00