# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Deepak Yadav
 Beamers
6 6 0 230 199 38.33 115.58 75 0 1 2 2 1 7 27
2 Darshan Gandhi
 Tigers
6 6 0 157 105 26.17 149.52 95 0 1 1 1 0 7 18
3 Yashesh Zaveri
 Tigers
6 6 2 131 125 32.75 104.80 38 0 0 0 3 0 0 10
4 Niraj Kumar
 Beamers
6 6 1 130 174 26.00 74.71 44 0 0 0 3 1 0 12
5 Abhinav Bakuna
 Jaguars
6 6 1 123 141 24.60 87.23 47 0 0 0 2 0 1 14
6 Srivathsan Venkataraman
 Vintage
5 5 1 121 128 30.25 94.53 48 0 0 0 2 0 2 17
7 Vinnu Bhardwaj
 Jaguars
6 6 1 106 144 21.20 73.61 37 0 0 0 2 0 1 6
8 Kanak Datye
 Phoenix
5 5 1 105 90 26.25 116.67 57 0 0 1 0 0 1 13
9 Kiran Chitriki
 Warriors
6 6 1 101 106 20.20 95.28 42 0 0 0 2 0 4 9
10 Dev M
 Falcons
6 6 0 99 111 16.50 89.19 34 0 0 0 2 0 2 9
11 Zuber Sindhi
 Tigers
6 6 2 95 62 23.75 153.23 30 0 0 0 1 0 5 7
12 Vijay Chavan
 Falcons
6 6 2 94 127 23.50 74.02 27 0 0 0 2 1 2 9
13 Arun Swaminathan
 Bouncers
6 4 0 93 119 23.25 78.15 50 0 0 1 0 0 0 7
14 Sahil Chauhan
 Cougars
5 5 0 92 100 18.40 92.00 42 0 0 0 2 1 2 8
15 Sudhish Kumar
 Beamers
6 6 1 89 62 17.80 143.55 39 0 0 0 2 0 5 7
16 Ashar Zia
 Cougars
4 4 1 85 98 28.33 86.73 38 0 0 0 1 0 2 5
17 Justin Holder
 Wolverines
5 5 0 84 73 16.80 115.07 47 0 0 0 1 1 6 7
18 Shantanu Divekar
 SD Kings
2 2 0 78 89 39.00 87.64 54 0 0 1 0 0 1 7
19 Kapil Joshi
 Jaguars
6 5 1 76 60 19.00 126.67 39 0 0 0 1 0 2 10
20 Joginder Sehgal
 Vintage
3 3 0 75 59 25.00 127.12 48 0 0 0 1 0 3 10
21 Viren Patel
 Wolverines
4 4 0 72 72 18.00 100.00 38 0 0 0 1 0 1 6
22 Krishna Pulimamidi
 Bouncers
6 6 0 72 95 12.00 75.79 25 0 0 0 1 1 1 7
23 Viral Shah
 Tigers
5 5 0 71 103 14.20 68.93 21 0 0 0 0 0 0 6
24 Abhinay Reddy
 Beamers
6 6 0 69 75 11.50 92.00 19 0 0 0 0 1 1 9
25 Govind Ram Venkat Narayan
 Bouncers
6 6 2 69 115 17.25 60.00 23 0 0 0 0 0 1 2
26 Akash Ushir
 Tigers
5 5 0 68 86 13.60 79.07 29 0 0 0 1 1 0 10
27 Pavel Dahiya
 Warriors
6 6 0 67 84 11.17 79.76 20 0 0 0 0 1 1 9
28 Abdul Halim
 Wolverines
5 5 1 65 76 16.25 85.53 17 0 0 0 0 0 4 4
29 Bhanu Muvva
 Bouncers
2 2 1 63 48 63.00 131.25 57 0 0 1 0 0 1 6
30 Jaideep Reddy
 Vintage
4 4 0 63 54 15.75 116.67 29 0 0 0 1 0 1 7
31 Yasir Khan
 Cougars
5 5 0 56 61 11.20 91.80 29 0 0 0 1 0 1 5
32 Varma Gottumukkala
 SD Kings
4 4 1 56 80 18.67 70.00 39 0 0 0 1 1 1 6
33 Hassan Minhas
 Cougars
5 5 1 55 56 13.75 98.21 35 0 0 0 1 2 0 6
34 Deepak Chitriki
 Warriors
6 6 0 55 67 9.17 82.09 20 0 0 0 0 0 3 5
35 Nihit Bajaj
 Falcons
4 4 1 55 67 18.33 82.09 30 0 0 0 1 0 1 5
36 Sridhar Ranganathan
 Vintage
4 4 0 52 82 13.00 63.41 31 0 0 0 1 1 2 2
37 Mangesh Amdekar
 Falcons
3 3 0 51 55 17.00 92.73 37 0 0 0 1 0 0 6
38 Vilas Magi
 Warriors
5 5 1 51 92 12.75 55.43 15 0 0 0 0 0 0 3
39 Sunil Kadiwal
 Phoenix
6 6 0 50 57 8.33 87.72 15 0 0 0 0 0 0 6
40 Shirin Patel
 Jaguars
6 4 1 48 55 16.00 87.27 18 0 0 0 0 0 2 1
41 Rahul Choudhary
 Falcons
5 4 2 47 27 23.50 174.07 44 0 0 0 1 2 4 4
42 Dileep Chava
 Bouncers
6 6 1 47 59 9.40 79.66 14 0 0 0 0 1 3 2
43 Aditya Vummannagari
 Tigers
4 4 0 47 72 11.75 65.28 26 0 0 0 1 0 0 4
44 Aditya Sehgal
 Wolverines
4 4 0 46 60 11.50 76.67 24 0 0 0 0 0 1 1
45 Anurag Kaushik
 Falcons
5 5 0 46 74 9.20 62.16 21 0 0 0 0 0 0 5
46 Satish Mani
 SD Kings
5 5 1 45 77 11.25 58.44 18 0 0 0 0 0 0 3
47 Nitish Nalwade
 Phoenix
5 5 1 44 61 11.00 72.13 16 0 0 0 0 1 0 2
48 Zohaib Alvi
 Cougars
5 4 0 43 40 10.75 107.50 16 0 0 0 0 0 1 4
49 Achal Shah
 Falcons
4 4 0 41 51 10.25 80.39 18 0 0 0 0 0 0 4
50 Ajay Sharma
 Beamers
6 5 1 40 47 10.00 85.11 25 0 0 0 1 1 1 2
51 Rajesh Premkumar
 Warriors
2 2 0 40 48 20.00 83.33 36 0 0 0 1 0 1 3
52 Shashank Tomar
 Phoenix
4 3 2 37 33 37.00 112.12 15 0 0 0 0 0 3 1
53 Mahesh Telang
 Beamers
6 5 1 37 52 9.25 71.15 19 0 0 0 0 1 2 1
54 Pankaj Deshmukh
 SD Kings
5 5 0 37 58 7.40 63.79 14 0 0 0 0 1 0 1
55 Nisarg Patel
 Phoenix
5 4 3 35 37 35.00 94.59 21 0 0 0 0 0 2 1
56 Sami Khan
 Wolverines
5 5 0 35 50 7.00 70.00 23 0 0 0 0 1 1 2
57 Pavan Immadi
 Bouncers
5 5 0 35 56 7.00 62.50 34 0 0 0 1 3 0 4
58 Kamaldeep Singh
 Phoenix
4 3 1 34 57 17.00 59.65 15 0 0 0 0 0 0 3
59 Jay Chokshi
 Tigers
6 5 1 33 44 8.25 75.00 10 0 0 0 0 0 0 2
60 Bharath Vantari
 Wolverines
5 5 0 31 51 6.20 60.78 20 0 0 0 0 2 1 2
61 Naitik Doshi
 Phoenix
5 4 0 31 53 7.75 58.49 20 0 0 0 0 1 0 1
62 Sidhant Mohanty
 Phoenix
6 5 1 31 81 7.75 38.27 16 0 0 0 0 0 0 2
63 Shivam Gulati
 Falcons
6 4 1 29 33 9.67 87.88 12 0 0 0 0 0 1 2
64 Tapan Manaktala
 Jaguars
6 5 2 28 39 9.33 71.79 8 0 0 0 0 1 0 2
65 Karthik Ramesh
 SD Kings
3 3 0 28 43 9.33 65.12 21 0 0 0 0 0 1 2
66 Sean Essex
 Vintage
5 5 0 28 47 5.60 59.57 9 0 0 0 0 0 0 3
67 Narasimha Karunakar
 Bouncers
3 2 0 26 34 13.00 76.47 22 0 0 0 0 0 0 2
68 Sunil Anjaneya
 Falcons
4 3 0 26 39 8.67 66.67 11 0 0 0 0 0 0 2
69 Anshul Khandelwal
 Falcons
6 5 1 25 30 6.25 83.33 21 0 0 0 0 3 0 0
70 Ravikanth Jammalamadaka
 Bouncers
3 3 0 24 18 8.00 133.33 18 0 0 0 0 0 1 3
71 Nirav Patel
 Warriors
3 3 0 24 34 8.00 70.59 15 0 0 0 0 0 1 1
72 Vinay Kumar
 Warriors
6 6 0 24 50 4.00 48.00 9 0 0 0 0 2 0 2
73 Saurabh Nalavade
 Vintage
4 4 1 23 37 7.67 62.16 9 0 0 0 0 0 0 3
74 Sumit Rana
 Jaguars
5 4 1 23 57 7.67 40.35 13 0 0 0 0 1 0 0
75 Pavan Konduru
 Vintage
4 4 1 22 24 7.33 91.67 16 0 0 0 0 0 0 2
76 Uday Doddannagari
 Beamers
3 3 0 22 35 7.33 62.86 16 0 0 0 0 0 0 1
77 Tarlok Sangha
 Vintage
1 1 0 21 19 21.00 110.53 21 0 0 0 0 0 1 2
78 Manoj Athreya
 Cougars
4 3 0 21 25 7.00 84.00 10 0 0 0 0 0 0 2
79 Rajashekhar Payagond
 Warriors
5 5 1 21 34 5.25 61.76 16 0 0 0 0 2 0 3
80 Shailesh Rai
 Wolverines
5 5 1 21 35 5.25 60.00 10 0 0 0 0 1 0 3
81 Nishad R Gadgil
 Vintage
2 2 0 21 35 10.50 60.00 17 0 0 0 0 0 1 1
82 Benson Thomas
 Vintage
5 5 0 21 37 4.20 56.76 9 0 0 0 0 1 0 3
83 Sachin Chahvan
 Vintage
1 1 0 20 23 20.00 86.96 20 0 0 0 0 0 0 2
84 Rakesh Maniyoor
 Jaguars
4 3 1 19 22 9.50 86.36 18 0 0 0 0 1 0 2
85 Roshan Menezes
 Cougars
3 3 2 19 22 19.00 86.36 12 0 0 0 0 1 0 1
86 Gopal Iyer
 Cougars
5 4 1 19 23 6.33 82.61 8 0 0 0 0 1 0 1
87 Rahul Sharma
 Wolverines
3 3 0 19 30 6.33 63.33 10 0 0 0 0 0 0 2
88 Tushar Gupta
 Jaguars
6 5 1 19 32 4.75 59.38 10 0 0 0 0 3 0 1
89 Sharvesh Karthick
 Bouncers
6 6 0 19 43 3.17 44.19 9 0 0 0 0 0 0 1
90 Barkat Budhwani
 Cougars
4 4 1 19 46 6.33 41.30 14 0 0 0 0 0 0 1
91 Akash Chouksey
 Phoenix
4 3 0 18 37 6.00 48.65 17 0 0 0 0 1 0 2
92 Sivakumar Kumarasamy
 SD Kings
4 4 0 18 38 4.50 47.37 9 0 0 0 0 1 0 2
93 Sivashankar Rakkiappan
 SD Kings
5 4 1 17 19 5.67 89.47 10 0 0 0 0 1 0 1
94 Arijeet Chakraborty
 Phoenix
4 4 0 17 27 4.25 62.96 9 0 0 0 0 2 0 2
95 Shashank Sathe
 Phoenix
2 2 1 17 30 17.00 56.67 11 0 0 0 0 0 0 1
96 Kalyan Chakravarthy
 Beamers
1 1 0 16 26 16.00 61.54 16 0 0 0 0 0 0 2
97 Kshitij Arora
 Bouncers
1 1 0 15 21 15.00 71.43 15 0 0 0 0 0 0 3
98 Suraj Kushva
 Tigers
5 4 1 15 22 5.00 68.18 12 0 0 0 0 0 0 1
99 Makrandh Vairagar
 Warriors
4 4 2 15 23 7.50 65.22 7 0 0 0 0 1 0 2
100 Giresh Singh
 Warriors
4 4 0 15 26 3.75 57.69 7 0 0 0 0 1 0 2
101 Ahmed Syed Wk
 SD Kings
3 2 0 14 29 7.00 48.28 8 0 0 0 0 0 0 0
102 Harsha Vardhan Wk
 Beamers
5 4 3 13 14 13.00 92.86 7 0 0 0 0 0 0 1
103 Anees Memon
 Cougars
5 2 0 13 24 6.50 54.17 9 0 0 0 0 0 0 1
104 Ram M
 SD Kings
5 4 1 13 27 4.33 48.15 6 0 0 0 0 1 0 0
105 Madhav Venkatesh
 Warriors
2 2 0 13 27 6.50 48.15 7 0 0 0 0 0 0 0
106 Saurav Rimal
 SD Kings
4 3 1 13 35 6.50 37.14 8 0 0 0 0 1 0 0
107 Kiran Kumar Srilanka
 Bouncers
2 2 1 12 10 12.00 120.00 12 0 0 0 0 1 0 1
108 Mangesh Jambhale
 Warriors
2 2 0 12 18 6.00 66.67 12 0 0 0 0 1 0 1
109 Boopathi Mp
 SD Kings
3 2 0 12 22 6.00 54.55 9 0 0 0 0 0 0 0
110 Ansel Raj
 Tigers
5 2 0 11 12 5.50 91.67 8 0 0 0 0 0 0 1
111 Vijay Murugaiah
 Bouncers
6 5 3 11 14 5.50 78.57 7 0 0 0 0 0 0 0
112 Mradul Shrivastava
 Falcons
5 3 2 11 15 11.00 73.33 10 0 0 0 0 1 0 2
113 Susheel Gautam
 Warriors
3 3 0 10 30 3.33 33.33 8 0 0 0 0 1 0 1
114 Divyesh Bhavsar
 Wolverines
1 1 0 9 12 9.00 75.00 9 0 0 0 0 0 0 0
115 Boopathi Narayanasamy
 Bouncers
2 1 0 9 12 9.00 75.00 9 0 0 0 0 0 1 0
116 Sourabh Gupta
 Jaguars
4 2 0 9 13 4.50 69.23 7 0 0 0 0 0 0 1
117 Pujan Shah
 Tigers
6 3 1 9 13 4.50 69.23 4 0 0 0 0 0 0 0
118 Sid Kumar
 Wolverines
4 4 2 9 18 4.50 50.00 7 0 0 0 0 1 0 1
119 Choudary Papaiah Muthyala
 Warriors
3 3 0 9 21 3.00 42.86 8 0 0 0 0 1 0 1
120 Naveed Ahmed
 Bouncers
2 2 0 9 33 4.50 27.27 8 0 0 0 0 0 0 0
121 Sujjahad Hussain
 Warriors
3 3 0 8 9 2.67 88.89 6 0 0 0 0 0 0 1
122 Jitesh Tandel
 Beamers
5 4 2 8 14 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
123 Ananda Herath
 Warriors
4 4 3 8 16 8.00 50.00 4 0 0 0 0 1 0 0
124 Abhishek Patel
 Wolverines
5 4 2 8 18 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
125 Ameya Gole
 Jaguars
6 3 0 8 23 2.67 34.78 8 0 0 0 0 2 0 0
126 Pratik Desai
 Vintage
4 3 1 8 24 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
127 Rahul Akash
 Falcons
5 2 1 7 11 7.00 63.64 6 0 0 0 0 0 0 1
128 Raiees Andrabi
 Jaguars
2 2 0 7 14 3.50 50.00 7 0 0 0 0 1 0 1
129 Parthiban Radhakrishnan
 SD Kings
1 1 0 7 16 7.00 43.75 7 0 0 0 0 0 1 0
130 Rajasekhar Medapalli
 Vintage
4 4 2 6 10 3.00 60.00 3 0 0 0 0 1 0 0
131 Bharath Ramachandramurthy
 SD Kings
2 2 0 6 10 3.00 60.00 6 0 0 0 0 1 0 0
132 M S Sheikh
 Cougars
3 2 1 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
133 Ashank Bagewadi
 Phoenix
2 2 0 6 17 3.00 35.29 4 0 0 0 0 0 0 1
134 Vimal Patel
 Wolverines
1 1 0 5 7 5.00 71.43 5 0 0 0 0 0 0 0
135 Ashraf Memon
 Cougars
1 1 1 5 8 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
136 Imran Hameed
 Cougars
2 2 0 5 17 2.50 29.41 4 0 0 0 0 0 0 1
137 Rohit Mittal
 Vintage
4 2 1 4 5 4.00 80.00 4 0 0 0 0 1 0 1
138 Naga Rajesh Narra
 Phoenix
2 1 0 4 5 4.00 80.00 4 0 0 0 0 0 0 1
139 Bhaskara Pendyala
 Cougars
1 1 0 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
140 Rahul Reddy
 Beamers
1 1 0 4 12 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
141 Chintan Sheth
 Falcons
1 1 0 4 13 4.00 30.77 4 0 0 0 0 0 0 0
142 Sandeep Jarugula
 Bouncers
2 2 0 4 18 2.00 22.22 3 0 0 0 0 0 0 0
143 Anant Saxena
 Falcons
4 1 1 3 3 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
144 Rohit Vishwakarma
 Beamers
2 1 1 3 4 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
145 Meet Shah
 Tigers
3 2 2 3 5 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
146 Prasad Evani
 SD Kings
2 2 1 3 7 3.00 42.86 2 0 0 0 0 0 0 0
147 Sangam Yadav
 Jaguars
4 2 0 3 8 1.50 37.50 3 0 0 0 0 1 0 0
148 Mansoor Ali
 Wolverines
3 3 1 3 8 1.50 37.50 2 0 0 0 0 0 0 0
149 Saadullah Khan
 Wolverines
2 2 0 3 8 1.50 37.50 3 0 0 0 0 1 0 0
150 Vijay Bolleni
 Beamers
6 2 0 2 3 1.00 66.67 2 0 0 0 0 1 0 0
151 Dhansukh Patel
 SD Kings
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
152 Harpreet Dhaliwal
 Vintage
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
153 Sahil Singla
 Jaguars
4 2 1 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
154 Mayur P Patel
 Wolverines
1 1 0 2 11 2.00 18.18 2 0 0 0 0 0 0 0
155 Venkateswarlu Pinnika
 SD Kings
3 3 1 2 12 1.00 16.67 2 0 0 0 0 2 0 0
156 Pritesh Johari
 Bouncers
1 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Heman Jk
 Bouncers
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
158 Naveen Veluri
 Bouncers
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
159 Sree Hari
 Beamers
1 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
160 Parmeet Singh
 Tigers
2 2 1 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
161 Rahul Nair
 Vintage
2 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
162 Raiyan Moinuddin
 Vintage
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
163 Sumer Pochi
 Phoenix
6 2 0 1 4 0.50 25.00 1 0 0 0 0 1 0 0
164 Goutham Kumar
 Warriors
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
165 Nikesh Patel
 SD Kings
1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
166 Rahul Reddy
 Bouncers
2 2 0 1 12 0.50 8.33 1 0 0 0 0 1 0 0
167 Vitthal Kodgirwar
 Tigers
3 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
168 Shekhar Agrawal
 Tigers
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
169 Ramkumar Ethirajan
 Bouncers
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Ajay Nambi
 SD Kings
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
171 Sudhir Phophaliya
 Phoenix
6 2 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
172 Denis Levy
 Bouncers
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
173 Siddharth Katragadda
 Wolverines
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
174 Aniket Dixit
 Falcons
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
175 Ashish Chole
 Warriors
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0