# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Andrew Daluwatte [Y]
 Scyca
3 120 460 10 0 0 590
2 Trishul Manoj [Y]
 Scyca
3 384 100 30 50 1 564
3 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca
3 1 260 10 50 1 321
4 Devam Shrivastava
 Sdccya
2 34 200 10 50 1 294
5 Aditya Anand
 Sdccya
3 97 130 30 0 0 257
6 Joel Mathew
 Sdccya
3 232 0 10 0 0 242
7 Rayaan Bhagani [Y]
 Scyca
3 80 100 20 0 0 200
8 Gaurav Chintamneedi
 Sdccya
3 11 160 0 0 0 171
9 Pranav Ganesan
 Sdccya
3 11 100 0 0 0 111
10 Kanishk Hari
 Scyca
3 2 60 0 0 0 62
11 Harika Amineni [Y]
 Scyca
3 -10 70 0 0 0 60
12 Noah Khan
 Scyca
2 -10 60 0 0 0 50
13 Nemitha Dassanayake
 Scyca
1 0 50 0 0 0 50
14 Rohan Venkateswaran
 Sdccya
1 1 30 10 0 0 41
15 Adarsh Venkateswaran
 Sdccya
2 -4 40 0 0 0 36
16 Siddharth Menon
 Sdccya
2 1 0 30 0 0 31
17 Sevitha Dassanayake [Y]
 Scyca
3 1 0 30 0 0 31
18 Tharuk Siriwardena [Y]
 Scyca
3 -5 0 20 0 0 15
19 Cameron Turner
 Scyca
1 6 0 0 0 0 6
20 Nikhil Mahesh
 Scyca
1 0 0 0 0 0 0
21 Hardik Mathur
 Scyca
2 0 0 0 0 0 0
22 Jayanth Bharadwaj
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
23 Abhinav Amineni
 Scyca
2 -4 0 0 0 0 -4
24 Aadil Umar
 Sdccya
1 -6 0 0 0 0 -6
25 Ayush Patel[Y]
 Sdccya
3 -7 0 0 0 0 -7
26 Vardaan Sinha
 Sdccya
2 -10 0 0 0 0 -10
27 Noel Mathew
 Sdccya
3 -16 0 0 0 0 -16
28 Rohan Bharadwaj
 Sdccya
2 -18 0 0 0 0 -18
29 Rohan Kumar
 Sdccya
3 -9 -20 0 0 0 -29