# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Andrew Daluwatte [Y]
 Scyca
5 479 310 80 0 0 869
2 Shardul Vijay [Y]
 Sccay
4 177 270 30 0 0 477
3 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca
4 59 400 0 0 0 459
4 Rayaan Bhagani [Y]
 Scyca
4 245 190 10 0 0 445
5 Abhijeet Singh
 Sccay
3 366 50 10 0 0 426
6 Bharath Sadagopan
 Sccay
5 -15 370 30 0 0 385
7 Harika Amineni [Y]
 Scyca
5 -7 340 20 0 0 353
8 Aakashveer Singh Saini
 Sccay
3 10 280 30 0 0 320
9 Ayan Desai
 Sccay
5 101 160 50 0 0 311
10 Devam Shrivastava
 Sdccya
4 4 190 50 0 0 244
11 Pranav Ganesan
 Sdccya
4 7 210 10 0 0 227
12 Arjav Patel
 Sccay
4 70 130 20 0 0 220
13 Ashaank Jha
 Sccay
3 -10 200 10 0 0 200
14 Arjun Menon
 Sccay
4 116 0 60 0 0 176
15 Joel Mathew
 Sdccya
4 131 0 30 0 0 161
16 Aksha Shah
 Sccay
3 14 130 10 0 0 154
17 Tejas Rao
 Sccay
3 39 100 10 0 0 149
18 Gaurav Chintamneedi
 Sdccya
4 20 120 0 0 0 140
19 Dev Ahir
 Sccay
5 63 40 30 0 0 133
20 Sevitha Dassanayake [Y]
 Scyca
5 -9 0 140 0 0 131
21 Arham Mir [Y]
 Scyca
3 5 120 0 0 0 125
22 Vishruth Shatagopam
 Sccay
2 0 120 0 0 0 120
23 Soham Santosh
 Sccay
5 56 0 20 0 0 76
24 Trishul Manoj [Y]
 Scyca
3 -2 30 40 0 0 68
25 Noel Mathew
 Sdccya
4 -26 70 20 0 0 64
26 Atharv Oza
 Sccay
2 16 40 0 0 0 56
27 Siddharth Menon
 Sdccya
4 1 0 50 0 0 51
28 Nikhil Mahesh
 Scyca
3 -7 10 30 0 0 33
29 Vardaan Sinha
 Sdccya
3 1 30 0 0 0 31
30 Raj Vyas
 Sccay
2 51 -20 0 0 0 31
31 Kanishk Hari
 Scyca
5 10 20 0 0 0 30
32 Gargi Bhogle [Y]
 Scyca
5 -17 0 40 0 0 23
33 Tharuk Siriwardena [Y]
 Scyca
4 -9 0 20 0 0 11
34 Abhay Nori
 Sccay
3 -10 20 0 0 0 10
35 Aditya Anand
 Sdccya
4 -14 10 10 0 0 6
36 Hardik Mathur
 Scyca
2 -7 0 10 0 0 3
37 Karan Chauhan
 Sdccya
1 1 0 0 0 0 1
38 Simran Bhogle
 Scyca
3 -10 10 0 0 0 0
39 Suhas Natarajan
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
40 Scorer 1
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
41 Aryan Sharma
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
42 Adharsh Prathap
 Scyca
2 0 0 0 0 0 0
43 Aniket Chakradeo
 Sdccya
3 -19 10 0 0 0 -9
44 Akhilesh Arunkumar
 Scyca
1 -9 0 0 0 0 -9
45 Ayush Patel[Y]
 Sdccya
1 -9 0 0 0 0 -9
46 Parijath Arun
 Sdccya
3 -12 0 0 0 0 -12
47 Rohan Kumar
 Sdccya
4 -16 0 0 0 0 -16