# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Andrew Daluwatte [Y]
 Scyca
3 368 300 20 0 0 688
2 Pranav Sd
 Sdccya
3 76 270 0 0 0 346
3 Devam Sd
 Sdccya
3 -14 340 20 0 0 346
4 Aditya Sd
 Sdccya
2 201 60 0 0 0 261
5 Harika Amineni [Y]
 Scyca
2 -3 220 0 0 0 217
6 Rayaan Bhagani [Y]
 Scyca
3 86 110 20 0 0 216
7 Noel Sd
 Sdccya
3 -10 180 20 0 0 190
8 Rohan K Sd
 Sdccya
3 1 160 20 0 0 181
9 Trishul Manoj [Y]
 Scyca
3 108 50 10 0 0 168
10 Mihir Sd
 Sdccya
1 1 90 20 0 0 111
11 Danyal Bhagani
 Scyca
2 0 80 0 0 0 80
12 Vardaan Sd
 Sdccya
1 0 80 0 0 0 80
13 Hardik Mathur
 Scyca
3 47 20 0 0 0 67
14 Siddharth Sd
 Sdccya
3 52 0 10 0 0 62
15 Ayush Sd
 Sdccya
3 17 30 0 0 0 47
16 Kanishk Hari
 Scyca
1 11 30 0 0 0 41
17 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca
2 6 30 0 0 0 36
18 Kanishk Hari
 Scyca
1 -10 40 0 0 0 30
19 Aniket Chakradeo
 Sdccya
1 0 30 0 0 0 30
20 Gaurav Sd
 Sdccya
1 26 0 0 0 0 26
21 Joel Sd
 Sdccya
3 -6 10 20 0 0 24
22 Nikhil Mahesh
 Scyca
2 -5 10 10 0 0 15
23 Vardaan Sd
 Sdccya
1 0 10 0 0 0 10
24 Sevitha Dassanayake
 Scyca
1 3 0 0 0 0 3
25 Lavanya Sd
 Sdccya
2 1 0 0 0 0 1
26 Simran Bhogle
 Scyca
1 0 0 0 0 0 0
27 Dhruva Sd
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
28 Kinish Sd
 Sdccya
1 0 0 0 0 0 0
29 Gargi Bhogle [Y]
 Scyca
3 -4 0 0 0 0 -4
30 Sevitha Dassanayake [Y]
 Scyca
1 -7 0 0 0 0 -7
31 Parijat Sd
 Sdccya
2 -19 0 10 0 0 -9
32 Simran Bhogle
 Scyca
1 -10 0 0 0 0 -10
33 Adharsh Prathap
 Scyca
3 -20 0 0 0 0 -20
34 Abhinav Amineni
 Scyca
1 0 -20 0 0 0 -20