# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Andrew Daluwatte [Y]
 Scyca
4 586 90 70 100 2 846
2 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca
4 87 410 0 0 0 497
3 Trishul Manoj [Y]
 Scyca
4 447 30 0 0 0 477
4 Rayaan Bhagani [Y]
 Scyca
4 -29 340 30 0 0 341
5 Harika Amineni [Y]
 Scyca
4 -14 320 0 0 0 306
6 Kanishk Hari
 Scyca
4 -9 120 0 0 0 111
7 Sevitha Dassanayake [Y]
 Scyca
4 -8 0 110 0 0 102
8 Arham Mir
 Scyca
3 7 30 10 0 0 47
9 Nikhil Mahesh
 Scyca
3 -10 0 30 0 0 20
10 Noah Khan
 Scyca
3 -8 0 20 0 0 12
11 Abhinav Amineni
 Scyca
1 0 0 0 0 0 0
12 Hardik Mathur
 Scyca
4 -15 0 0 0 0 -15
13 Tharuk Siriwardena [Y]
 Scyca
2 0 -20 0 0 0 -20