# Player

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Siddharth Menon
 Sdccya
1 0 1 3 0 5
2 Trishul Manoj [Y]
 Scyca
1 0 1 3 0 5
3 Sevitha Dassanayake [Y]
 Scyca
1 0 0 0 2 3
4 Andrew Daluwatte [Y]
 Scyca
2 0 0 0 0 2
5 Gaurav Chintamneedi
 Sdccya
2 0 0 0 0 2
6 Joel Mathew
 Sdccya
0 0 0 2 0 2
7 Noah Khan
 Scyca
0 0 0 2 0 2
8 Rohan Kumar
 Sdccya
0 0 0 1 0 1
9 Aditya Anand
 Sdccya
0 0 0 1 0 1
10 Pranav Ganesan
 Sdccya
0 0 0 1 0 1
11 Kanishk Hari
 Scyca
0 0 0 1 0 1
12 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca
0 0 1 0 0 1
13 Suveer Sood
 Scyca
0 0 0 0 0 0
14 Noel Mathew
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
15 Ian Proctor
 Scyca
0 0 0 0 0 0
16 Abhinav Amineni
 Scyca
0 0 0 0 0 0
17 Rohan Bharadwaj
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
18 Rayaan Bhagani [Y]
 Scyca
0 0 0 0 0 0
19 Adarsh Venkateswaran
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
20 Tharuk Siriwardena [Y]
 Scyca
0 0 0 0 0 0
21 Harika Amineni [Y]
 Scyca
0 0 0 0 0 0
22 Hardik Mathur
 Scyca
0 0 0 0 0 0
23 Ayush Patel
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
24 Aadil Umar
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
25 Rohan Venkateswaran
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
26 Vardaan Sinha
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
27 Devam Shrivastava [y]
 Sdccya
0 0 0 0 0 0