# Player

Team

Catches

WK Catches

Direct RO

Indirect RO

Stumpings

Total

1 Andrew Daluwatte [Y]
 Scyca
2 0 0 0 0 2
2 Joel Sd
 Sdccya
1 0 0 1 0 2
3 Devam Sd
 Sdccya
1 0 0 1 0 2
4 Rayaan Bhagani [Y]
 Scyca
1 0 0 1 0 2
5 Parijat Sd
 Sdccya
1 0 0 0 0 1
6 Siddharth Sd
 Sdccya
0 1 0 0 0 1
7 Trishul Manoj [Y]
 Scyca
0 0 0 0 1 1
8 Nikhil Mahesh
 Scyca
0 0 0 1 0 1
9 Rohan K Sd
 Sdccya
0 0 1 0 0 1
10 Noel Sd
 Sdccya
0 0 1 0 0 1
11 Mihir Sd
 Sdccya
0 0 1 0 0 1
12 Gargi Bhogle [Y]
 Scyca
0 0 0 0 0 0
13 Abhinav Amineni
 Scyca
0 0 0 0 0 0
14 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca
0 0 0 0 0 0
15 Dhruva Sd
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
16 Simran Bhogle
 Scyca
0 0 0 0 0 0
17 Hardik Mathur
 Scyca
0 0 0 0 0 0
18 Vardaan Sd
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
19 Danyal Bhagani
 Scyca
0 0 0 0 0 0
20 Sevitha Dassanayake [Y]
 Scyca
0 0 0 0 0 0
21 Kanishk Hari
 Scyca
0 0 0 0 0 0
22 Lavanya Sd
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
23 Aniket Chakradeo
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
24 Harika Amineni [Y]
 Scyca
0 0 0 0 0 0
25 Gaurav Sd
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
26 Ayush Sd
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
27 Aditya Sd
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
28 Kinish Sd
 Sdccya
0 0 0 0 0 0
29 Adharsh Prathap
 Scyca
0 0 0 0 0 0
30 Pranav Sd
 Sdccya
0 0 0 0 0 0