# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Trishul Manoj [Y]
 Scyca
2 2 1 73 65 73.00 112.31 49 0 0 0 1 0 1 11
2 Andrew Daluwatte [Y]
 Scyca
2 2 1 34 34 34.00 100.00 25 0 0 0 1 0 0 7
3 Gaurav Chintamneedi
 Sdccya
2 2 0 20 40 10.00 50.00 16 0 0 0 0 0 0 4
4 Kanishk Hari
 Scyca
2 1 0 18 28 18.00 64.29 18 0 0 0 0 0 0 2
5 Pranav Ganesan
 Sdccya
2 2 0 18 44 9.00 40.91 18 0 0 0 0 1 0 2
6 Joel Mathew
 Sdccya
2 2 0 15 31 7.50 48.39 10 0 0 0 0 0 0 1
7 Aditya Anand
 Sdccya
2 2 0 12 46 6.00 26.09 10 0 0 0 0 0 0 1
8 Noah Khan
 Scyca
2 2 0 11 29 5.50 37.93 7 0 0 0 0 0 0 0
9 Pranav Reddy Pagydyala
 Scyca
2 1 0 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 0 0 1
10 Rohan Kumar
 Sdccya
2 2 0 8 12 4.00 66.67 5 0 0 0 0 0 0 1
11 Devam Shrivastava
 Sdccya
1 1 0 6 8 6.00 75.00 6 0 0 0 0 0 0 1
12 Siddharth Menon
 Sdccya
2 2 0 6 38 3.00 15.79 6 0 0 0 0 1 0 0
13 Abhinav Amineni
 Scyca
1 1 0 5 12 5.00 41.67 5 0 0 0 0 0 0 1
14 Ayush Patel
 Sdccya
2 2 0 5 15 2.50 33.33 4 0 0 0 0 0 0 1
15 Rohan Venkateswaran
 Sdccya
1 1 0 4 3 4.00 133.33 4 0 0 0 0 0 0 1
16 Tharuk Siriwardena [Y]
 Scyca
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Rohan Bharadwaj
 Sdccya
1 1 0 2 38 2.00 5.26 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Ian Proctor
 Scyca
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Sevitha Dassanayake
 Scyca
2 1 1 1 6 0.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Aadil Umar
 Sdccya
1 1 0 1 12 1.00 8.33 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Hardik Mathur
 Scyca
1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
22 Harika Amineni
 Scyca
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
23 Suveer Sood
 Scyca
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Adarsh Venkateswaran
 Sdccya
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Vardaan Sinha
 Sdccya
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Rayaan Bhagani [Y]
 Scyca
1 1 0 0 9 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Noel Mathew
 Sdccya
2 2 2 0 14 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0