# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Himanshu Patel A
 Patel Brothers
4 924 100 30 0 0 1054
2 Neekesh Joshi B
 Hornets
5 789 120 10 0 0 919
3 Asif Khan A
 City CC
5 659 90 50 0 0 799
4 Tariq Hussain B
 Stallions
5 609 130 40 0 0 779
5 Syed Kaleem Shah A
 City CC
6 729 -20 20 0 0 729
6 Rashid Atique B
 Stallions
5 488 180 0 0 0 668
7 Hassan Babar B
 Stallions
6 482 80 30 0 0 592
8 Fakhar Mushtaq B
 Stallions
6 547 0 20 0 0 567
9 Srikanth Vemalla B
 Hornets
4 535 0 20 0 0 555
10 Sameer Bhakta A
 Corpus Christi
5 412 80 10 0 0 502
11 Ali Syed A
 City CC
5 360 110 0 0 0 470
12 Pinto Bhakta A
 Corpus Christi
5 211 190 50 0 0 451
13 Jagesh Patel A
 Patel Brothers
4 397 0 50 0 0 447
14 Bhakta Jay(shivu) A
 Corpus Christi
5 221 170 40 0 0 431
15 Syed Shafique Ali A
 City CC
5 301 100 20 0 0 421
16 Umaer Mushtaq B
 Stallions
5 263 110 30 0 0 403
17 Sandeep Mali B
 Warriors
4 380 -10 30 0 0 400
18 Saki Gajula A
 Knights United
4 203 140 30 0 0 373
19 Dharmesh (dee) Bhakta A
 Corpus Christi
3 352 0 10 0 0 362
20 Qalbe Abbas A
 City CC
6 225 90 10 0 0 325
21 Gangadhara Reddy Sareddy B
 Warriors
4 168 120 30 0 0 318
22 Lakshmi N Mohan B
 Hornets
4 36 250 10 0 0 296
23 Mustaq Darediya B
 Thunder
4 279 -10 20 0 0 289
24 Shamshu Kalwani B
 Thunder
4 259 0 30 0 0 289
25 Vignesh Krishnamoorthy B
 Hornets
4 287 0 0 0 0 287
26 Sankar Rengarajan A
 Knights United
4 283 0 0 0 0 283
27 Sujith Mohan B
 Hornets
5 -10 240 50 0 0 280
28 Shiraz Karediya B
 Thunder
3 266 0 10 0 0 276
29 Umamahesh Reddy A
 Knights United
4 243 20 10 0 0 273
30 Zahid Javed A
 Panj-aab CC
2 248 0 20 0 0 268
31 Asim Siddiqui B
 Warriors
4 231 0 30 0 0 261
32 Shan Javed A
 Panj-aab CC
4 51 160 40 0 0 251
33 Hiren Patel A
 Patel Brothers
4 64 150 30 0 0 244
34 Harinder Singh A
 City CC
6 204 0 40 0 0 244
35 Savan Bhakta A
 Corpus Christi
5 172 40 30 0 0 242
36 Amin Somani B
 Thunder
4 29 210 0 0 0 239
37 Abid M Khan B
 Thunder
4 251 -20 0 0 0 231
38 Arvinda S B
 Hornets
5 88 100 40 0 0 228
39 Himanshu P B
 All Stars
3 81 120 20 0 0 221
40 Rushabh Bhakta B
 All Stars
4 140 50 30 0 0 220
41 Inderjeet Singh A
 Panj-aab CC
4 49 120 50 0 0 219
42 Milan Patel A
 Patel Brothers
4 206 0 10 0 0 216
43 Mehul Patel A
 Patel Brothers
3 105 110 0 0 0 215
44 Vrushikesh Jog B
 Warriors
4 184 20 10 0 0 214
45 Astik Misra A
 Panj-aab CC
4 143 10 40 0 0 193
46 Jenish Bhakta B
 All Stars
4 213 -30 10 0 0 193
47 Shyam Patel B
 All Stars
4 193 -10 10 0 0 193
48 Dhansukh Bhakta A
 Corpus Christi
5 118 0 70 0 0 188
49 Bivinlal Harilal B
 Hornets
4 137 20 30 0 0 187
50 Viken Bhakta A
 Corpus Christi
5 101 50 30 0 0 181
51 Pavan Kumar A
 Panj-aab CC
4 129 40 10 0 0 179
52 Mitesh Bhakta B
 All Stars
4 154 -20 40 0 0 174
53 Narendran Parthiban B
 Hornets
3 -6 180 0 0 0 174
54 Nihar Bendre B
 Warriors
3 54 110 10 0 0 174
55 Eyan Lakhani B
 Thunder
4 93 40 40 0 0 173
56 Zaheer Sarwar B
 Stallions
5 12 140 20 0 0 172
57 Hassan Tariq B
 Stallions
6 145 0 20 0 0 165
58 Sujit Telang B
 Warriors
4 144 0 20 0 0 164
59 Asif Ali Zubair B
 Stallions
5 105 50 0 0 0 155
60 Nikhil Patel A
 Patel Brothers
4 5 130 20 0 0 155
61 Jai Bhakta A
 Corpus Christi
4 111 0 40 0 0 151
62 Amin Ullah A
 City CC
5 58 70 20 0 0 148
63 Roshan Bhakta B
 All Stars
4 118 0 30 0 0 148
64 Dillesh S B
 Hornets
3 32 60 50 0 0 142
65 Ajay Indukuri A
 Knights United
3 0 120 20 0 0 140
66 Aditya Sai Kuchibhatla B
 Warriors
3 72 60 0 0 0 132
67 Sohail Shakil B
 Stallions
5 122 0 10 0 0 132
68 Amit Patel A
 Patel Brothers
3 0 90 40 0 0 130
69 Kuldeep Singh A
 Panj-aab CC
4 99 0 20 0 0 119
70 Bhakta Anand A
 Corpus Christi
3 27 60 30 0 0 117
71 Vicky Shanmugam B
 Hornets
4 47 0 70 0 0 117
72 Talha Khan B
 Stallions
4 -4 90 30 0 0 116
73 Neel Patel A
 Patel Brothers
4 6 50 60 0 0 116
74 Rajeev Sreedharan A
 Knights United
4 85 0 30 0 0 115
75 Nabeel Shahid B
 Stallions
3 4 80 30 0 0 114
76 Joe Albert A
 Knights United
3 102 0 10 0 0 112
77 Kumaran K B
 Hornets
2 74 30 0 0 0 104
78 Sandeep Singh A
 City CC
4 82 0 20 0 0 102
79 Kariem Punjani B
 Thunder
4 10 90 0 0 0 100
80 Meraj Lalani B
 Thunder
4 8 90 0 0 0 98
81 Amarjeet Singh A
 City CC
6 94 0 0 0 0 94
82 Venkat Raman B
 Warriors
4 57 30 0 0 0 87
83 Venkat Pokkuluri A
 Knights United
2 14 60 10 0 0 84
84 Nagarjun Setty A
 Knights United
2 60 0 20 0 0 80
85 Narasimhan Venugopal B
 Warriors
2 69 0 10 0 0 79
86 Vasudevan Natarajan B
 Warriors
3 6 60 10 0 0 76
87 Harjinder Singh A
 Panj-aab CC
2 75 0 0 0 0 75
88 Vijay Bandi A
 Knights United
4 35 0 40 0 0 75
89 Zohair Khan B
 Stallions
4 27 0 40 0 0 67
90 Mayurkumar Bhakta B
 All Stars
3 65 0 0 0 0 65
91 Bhavin Bhakta A
 Corpus Christi
1 63 0 0 0 0 63
92 Chirag Soni A
 Panj-aab CC
2 63 0 0 0 0 63
93 Arun Schipse A
 Knights United
3 52 10 0 0 0 62
94 Srinivas Reddy Katkam B
 Hornets
4 42 0 20 0 0 62
95 Amit Bhakta B
 All Stars
3 61 0 0 0 0 61
96 Ramkumar Raja B
 Warriors
3 -20 80 0 0 0 60
97 Parthiv Patel A
 Patel Brothers
1 56 0 0 0 0 56
98 Nilesh Bhakta A
 Corpus Christi
1 65 -10 0 0 0 55
99 Kinjal Bhakta B
 All Stars
1 23 30 0 0 0 53
100 Bhargav Varma B
 Hornets
2 31 0 20 0 0 51
101 Rohail Ahmed B
 Stallions
1 0 50 0 0 0 50
102 Shankar Gunasekaran B
 Hornets
1 47 0 0 0 0 47
103 Danish ss A
 Panj-aab CC
1 24 0 20 0 0 44
104 Gaurav Patel A
 Patel Brothers
3 0 20 20 0 0 40
105 Burhanuddin Ezzi A
 Panj-aab CC
3 5 30 0 0 0 35
106 Hussain Ez A
 Panj-aab CC
4 31 0 0 0 0 31
107 Paren Bhakta B
 All Stars
4 41 -10 0 0 0 31
108 Riyaz Momin B
 Thunder
1 41 -10 0 0 0 31
109 Paresh Bhakta A
 Corpus Christi
4 11 0 20 0 0 31
110 Jasdeep Singh A
 City CC
4 0 10 20 0 0 30
111 Arun Mohan A
 Knights United
1 0 30 0 0 0 30
112 Vishal Bhakta A
 Corpus Christi
4 9 0 20 0 0 29
113 Vishnu Borra A
 Knights United
2 18 0 10 0 0 28
114 Prashant Joshi B
 Warriors
2 7 20 0 0 0 27
115 Kabir Kradiya B
 Thunder
1 26 0 0 0 0 26
116 Prasanna Maniyur A
 City CC
2 5 10 10 0 0 25
117 Zoheb Sayed A
 Panj-aab CC
2 55 -30 0 0 0 25
118 Bhakta M#20 B
 All Stars
4 4 20 0 0 0 24
119 Shayan Amlani B
 Thunder
2 3 20 0 0 0 23
120 Andre Morrison A
 City CC
4 3 20 0 0 0 23
121 Murtaza Syed A
 City CC
4 0 0 20 0 0 20
122 Nehal Patel A
 Patel Brothers
4 -10 0 30 0 0 20
123 Pavan Pinninti A
 Knights United
4 -12 10 20 0 0 18
124 Somesh Dasgupta A
 Panj-aab CC
2 16 0 0 0 0 16
125 Ahmed Mubashir B
 Stallions
2 5 0 10 0 0 15
126 Gul Wali Ahmadzai A
 City CC
1 0 0 10 0 0 10
127 Manish Bhakta B
 All Stars
3 9 0 0 0 0 9
128 Farzan Qadri A
 Panj-aab CC
1 8 0 0 0 0 8
129 Muthu Manoharan B
 Warriors
4 5 0 0 0 0 5
130 Kushal Bhakta B
 All Stars
2 4 0 0 0 0 4
131 Niketh Saini A
 Knights United
2 3 0 0 0 0 3
132 Ali Anwar A
 Panj-aab CC
4 3 0 0 0 0 3
133 M Humad B
 Stallions
1 2 0 0 0 0 2
134 Sapnesh Bhakta A
 Corpus Christi
3 -9 -10 20 0 0 1
135 Rizwan Karovadiya B
 Thunder
1 1 0 0 0 0 1
136 Hemin Patel A
 Patel Brothers
2 0 0 0 0 0 0
137 Pratik Bhakta B
 All Stars
1 0 0 0 0 0 0
138 Harin Patel A
 Patel Brothers
1 0 0 0 0 0 0
139 Aijaz Mughal A
 City CC
2 0 0 0 0 0 0
140 Bakul Chaurasia A
 Panj-aab CC
1 0 0 0 0 0 0
141 Sayroj Jindani B
 Thunder
1 0 0 0 0 0 0
142 Navaid Khan A
 City CC
1 0 0 0 0 0 0
143 Malik Abid A
 City CC
3 0 0 0 0 0 0
144 Karim Ali B
 Thunder
2 0 0 0 0 0 0
145 Subramaniam Nayathodu B
 Hornets
3 -10 0 10 0 0 0
146 Janish Patel A
 Patel Brothers
3 7 -30 20 0 0 -3
147 Bhakta Bhavesh A
 Corpus Christi
2 5 -10 0 0 0 -5
148 Faraz Fiazuddin B
 Stallions
1 5 -10 0 0 0 -5
149 Noordin Lalani B
 Thunder
4 -20 0 10 0 0 -10
150 Tarun Patel A
 Patel Brothers
1 -10 0 0 0 0 -10
151 Vickey Kalaskar A
 Knights United
1 -10 0 0 0 0 -10
152 Altaf Sukhiyani B
 Thunder
2 -6 -10 0 0 0 -16
153 Goutham Reddy B
 Hornets
1 4 -30 0 0 0 -26
154 Muhammad Moeen B
 Stallions
2 -10 -30 0 0 0 -40