# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Saki Gajula A
 Hornets
7 770 290 110 0 0 1170
2 Shamshu Kalwani A
 Sa Gladiators
5 916 0 20 0 0 936
3 Umamahesh Reddy A
 Hornets
7 639 180 70 0 0 889
4 Hassan Babar A
 Sa Stallions
6 668 210 10 0 0 888
5 Sameer Bhakta B
 Corpus Christi CC
6 513 310 40 0 0 863
6 Harinder Singh B
 City CC
6 786 0 40 0 0 826
7 Pinto Bhakta B
 Corpus Christi CC
4 661 110 10 0 0 781
8 Hiren Patel A
 Patel Brothers
5 500 190 30 0 0 720
9 Shan Javed B
 Panj-aab
4 703 0 0 0 0 703
10 Syed Shafique Ali B
 City CC
5 593 70 10 0 0 673
11 Asif Khan A
 Sa Gladiators
5 528 110 30 0 0 668
12 Dhansukh Bhakta B
 Corpus Christi CC
6 245 300 100 0 0 645
13 Rashid Atique A
 Sa Stallions
5 325 310 10 0 0 645
14 Vicky Shanmugam A
 Hornets
7 565 0 70 0 0 635
15 Tariq Hussain A
 Sa Stallions
5 511 50 50 0 0 611
16 Prashant Joshi B
 Sa Warriors
4 555 20 20 0 0 595
17 Bhakta Savan B
 Corpus Christi CC
7 221 260 110 0 0 591
18 Bhakta Jay(shivu) B
 Corpus Christi CC
6 405 130 50 0 0 585
19 Fakhar Mushtaq A
 Sa Stallions
5 540 0 20 0 0 560
20 Janish Patel A
 Patel Brothers
4 460 20 50 0 0 530
21 Vrushikesh Jog B
 Sa Warriors
3 316 150 20 0 0 486
22 Dharmesh (dee) Bhakta B
 Corpus Christi CC
7 477 -20 20 0 0 477
23 Vignesh Krishnamoorthy A
 Hornets
4 451 0 0 0 0 451
24 Zaheer Sarwar A
 Sa Stallions
6 77 350 20 0 0 447
25 Bhakta Anand B
 Corpus Christi CC
7 -17 390 70 0 0 443
26 Ali Syed A
 Sa Gladiators
5 285 130 10 0 0 425
27 Himanshu Patel A
 Patel Brothers
4 281 110 20 0 0 411
28 Kuldeep Singh B
 Panj-aab
5 300 50 20 0 0 370
29 Yogi Bhakta A
 Rgv CC
5 275 90 0 0 0 365
30 Kamlesh Bhakta A
 Rgv CC
5 339 0 20 0 0 359
31 Atitkumar Bhakta A
 Rgv CC
5 300 40 10 0 0 350
32 Mitesh Bhakta B
 All Stars
5 268 80 0 0 0 348
33 Aijaz Mughal B
 Sa Warriors
3 271 50 10 0 0 331
34 Asif Ali Zubair A
 Sa Stallions
4 306 -20 30 0 0 316
35 Israil Tasal B
 City CC
5 286 10 20 0 0 316
36 Shiraz Karediya A
 Sa Gladiators
4 315 0 0 0 0 315
37 Sandeep Mali B
 Sa Warriors
5 252 10 50 0 0 312
38 Dillesh S A
 Hornets
7 110 170 30 0 0 310
39 Shivang Patel B
 All Stars
4 257 0 50 0 0 307
40 Vishal Bhakta B
 Corpus Christi CC
5 285 0 20 0 0 305
41 Gangadhara Reddy Sareddy B
 Sa Warriors
4 112 170 20 0 0 302
42 Raviinder Singh B
 Panj-aab
5 192 100 10 0 0 302
43 Sohail Shakil A
 Sa Stallions
4 238 30 20 0 0 288
44 Neekesh Joshi A
 Hornets
6 255 20 10 0 0 285
45 Jenish Bhakta B
 All Stars
5 263 0 20 0 0 283
46 Syed Kaleem Shah B
 City CC
6 143 110 30 0 0 283
47 Nikunj Bhakta A
 Rgv CC
5 141 110 20 0 0 271
48 Gabbar Cheema B
 Panj-aab
4 220 20 30 0 0 270
49 Nilesh Bhakta B
 Corpus Christi CC
5 127 110 30 0 0 267
50 Haripriyan Vijayakumar B
 Sa Warriors
4 203 60 0 0 0 263
51 Kumaran K A
 Hornets
5 45 140 60 0 0 245
52 Neel Patel A
 Patel Brothers
4 18 200 20 0 0 238
53 Amarjeet Singh B
 City CC
6 233 -30 30 0 0 233
54 Mehul Patel A
 Patel Brothers
1 230 0 0 0 0 230
55 Amit Patel A
 Patel Brothers
4 0 210 20 0 0 230
56 Umaer Mushtaq A
 Sa Stallions
6 69 160 0 0 0 229
57 Astik Misra A
 Sa Gladiators
3 30 180 10 0 0 220
58 Rushabh Bhakta B
 All Stars
5 180 0 30 0 0 210
59 Prasanna Maniyur A
 Sa Gladiators
5 66 120 20 0 0 206
60 Talha Khan A
 Sa Stallions
6 117 20 60 0 0 197
61 Burhanuddin Ezzi B
 Panj-aab
3 27 150 20 0 0 197
62 Sujith Mohan A
 Hornets
7 10 170 10 0 0 190
63 Jagesh Patel A
 Patel Brothers
4 177 0 10 0 0 187
64 Nikhil Patel A
 Patel Brothers
4 7 150 30 0 0 187
65 Nihar Bendre B
 Sa Warriors
4 76 70 40 0 0 186
66 Amit Bhakta B
 All Stars
4 172 0 10 0 0 182
67 Abid M Khan A
 Sa Gladiators
4 11 140 30 0 0 181
68 Lakshmi N Mohan A
 Hornets
4 -9 150 30 0 0 171
69 Qalbe Abbas B
 City CC
6 60 100 10 0 0 170
70 Hemang Bhakta A
 Rgv CC
5 156 0 10 0 0 166
71 Muthukumar Jayakumar A
 Hornets
4 5 120 30 0 0 155
72 Mustaq Darediya A
 Sa Gladiators
4 84 60 10 0 0 154
73 Farooq Pacha B
 City CC
2 84 50 20 0 0 154
74 Arunkumar Aravamudhan A
 Hornets
2 59 80 10 0 0 149
75 Arun Schipse B
 Panj-aab
3 67 80 0 0 0 147
76 Amit Patel A
 Rgv CC
5 128 0 10 0 0 138
77 Inderjeet Singh B
 Panj-aab
5 65 30 40 0 0 135
78 Nehal Patel A
 Patel Brothers
5 124 0 10 0 0 134
79 Zohair Khan A
 Sa Stallions
5 93 0 40 0 0 133
80 Ajay Indukuri A
 Sa Gladiators
2 33 100 0 0 0 133
81 Harjinder Singh B
 Panj-aab
4 102 20 10 0 0 132
82 Hassan Tariq A
 Sa Stallions
3 102 0 30 0 0 132
83 Sahil Aryan B
 City CC
3 60 40 30 0 0 130
84 Faisal Mehmood B
 City CC
3 60 40 30 0 0 130
85 Rajeev Sreedharan A
 Sa Gladiators
2 125 0 0 0 0 125
86 Roshan Bhakta B
 All Stars
1 124 0 0 0 0 124
87 Sapnesh Bhakta B
 Corpus Christi CC
6 67 40 10 0 0 117
88 Bivinlal Harilal A
 Hornets
4 89 0 20 0 0 109
89 Privesh Shura A
 Rgv CC
4 91 0 10 0 0 101
90 Viken Bhakta B
 Corpus Christi CC
6 80 -10 30 0 0 100
91 Sujit Telang B
 Sa Warriors
5 95 0 0 0 0 95
92 Oli Bhuiyan A
 Sa Stallions
2 95 0 0 0 0 95
93 Amin Somani A
 Sa Gladiators
2 0 80 10 0 0 90
94 Narendran Parthiban A
 Hornets
1 0 80 10 0 0 90
95 Shyam Patel B
 All Stars
4 98 -10 0 0 0 88
96 Hemant Parmar B
 Panj-aab
3 88 0 0 0 0 88
97 Kushal Bhakta B
 All Stars
4 82 0 0 0 0 82
98 Murtaza Syed A
 Sa Gladiators
5 0 0 80 0 0 80
99 Ali Anwar B
 Panj-aab
2 -10 80 10 0 0 80
100 Milan Patel A
 Patel Brothers
5 60 0 20 0 0 80
101 Paren Bhakta B
 All Stars
5 59 -10 30 0 0 79
102 Asadullah Asad B
 City CC
6 17 20 40 0 0 77
103 Hussain Ez B
 Panj-aab
2 44 0 30 0 0 74
104 Vipul Patel A
 Rgv CC
5 -11 60 20 0 0 69
105 Jiten Bhakta A
 Rgv CC
1 48 0 20 0 0 68
106 Parthiv Patel A
 Patel Brothers
1 38 0 30 0 0 68
107 Sharik Khan B
 Sa Warriors
1 96 -30 0 0 0 66
108 Bakul Chaurasia B
 Panj-aab
3 64 0 0 0 0 64
109 Asim Siddiqui B
 Sa Warriors
3 64 0 0 0 0 64
110 Jayesh Rama A
 Rgv CC
3 38 20 0 0 0 58
111 Bhakta M#20 B
 All Stars
5 6 20 30 0 0 56
112 Anu Bhakta A
 Rgv CC
2 33 20 0 0 0 53
113 Shujat Ali A
 Sa Stallions
1 50 0 0 0 0 50
114 Fenil Bhakta B
 Corpus Christi CC
5 9 30 10 0 0 49
115 Nabeel Shahid A
 Sa Stallions
4 48 0 0 0 0 48
116 Niketh Saini B
 Panj-aab
3 25 0 20 0 0 45
117 Hemant Kharpude B
 Sa Warriors
5 4 20 20 0 0 44
118 Pinkal Patel A
 Patel Brothers
4 3 0 40 0 0 43
119 Tarun Patel A
 Patel Brothers
5 30 0 10 0 0 40
120 Bhakta Nikhil B
 Corpus Christi CC
1 40 0 0 0 0 40
121 Ashok Reddy B
 Sa Warriors
3 -10 40 10 0 0 40
122 Gaurav Patel A
 Patel Brothers
2 33 0 0 0 0 33
123 Venkat Pokkuluri A
 Sa Stallions
3 51 -20 0 0 0 31
124 Arun Mohan B
 Panj-aab
4 11 0 20 0 0 31
125 Abhishek Kalavakuntla B
 All Stars
2 31 0 0 0 0 31
126 Kariem Punjani A
 Sa Gladiators
5 0 30 0 0 0 30
127 Rakesh Sharma B
 Panj-aab
3 20 0 10 0 0 30
128 Hamayoun Safi B
 City CC
4 -11 40 0 0 0 29
129 Raj Bhakta B
 Corpus Christi CC
2 28 0 0 0 0 28
130 Bhavin Bhakta B
 Corpus Christi CC
4 28 -20 20 0 0 28
131 Danish Abdullah B
 City CC
6 -23 50 0 0 0 27
132 Amir Khan B
 City CC
2 27 0 0 0 0 27
133 Kinjal Bhakta A
 Rgv CC
2 2 0 20 0 0 22
134 Eyan Lakhani A
 Sa Gladiators
4 1 10 10 0 0 21
135 Narasimhan Venugopal B
 Sa Warriors
2 20 0 0 0 0 20
136 Ibrahim Shinwari B
 City CC
5 16 0 0 0 0 16
137 Himanshu P B
 All Stars
2 23 -20 10 0 0 13
138 Jayesh Bhakta A
 Rgv CC
5 2 10 0 0 0 12
139 Aman Faqirullah B
 City CC
2 2 0 10 0 0 12
140 Vikas Nooli B
 Sa Warriors
2 11 0 0 0 0 11
141 Vivek S A
 Hornets
2 10 -10 10 0 0 10
142 Sanket Bhakta B
 Corpus Christi CC
1 0 10 0 0 0 10
143 Hari Prakash Somasundaram A
 Hornets
2 7 0 0 0 0 7
144 Hiren Bhakta A
 Rgv CC
2 -4 0 10 0 0 6
145 Hardik Patel A
 Patel Brothers
1 5 0 0 0 0 5
146 Suraj Chowdhury B
 City CC
2 4 0 0 0 0 4
147 Jay Patel A
 Patel Brothers
2 4 0 0 0 0 4
148 Shailesh Patel B
 All Stars
1 2 0 0 0 0 2
149 Muthu Manoharan B
 Sa Warriors
2 0 0 0 0 0 0
150 Venkat Raman A
 Hornets
4 -10 0 10 0 0 0
151 Praveen Cheekati A
 Hornets
1 0 0 0 0 0 0
152 Adnan Khan B
 Sa Warriors
1 0 0 0 0 0 0
153 Sanju Varughese A
 Rgv CC
1 0 0 0 0 0 0
154 Vasudevan Natarajan B
 Sa Warriors
3 0 0 0 0 0 0
155 Shankar Chelakarai A
 Hornets
1 0 0 0 0 0 0
156 Md Rahaman A
 Sa Gladiators
1 10 -10 0 0 0 0
157 Irfan Syed A
 Sa Stallions
1 -2 0 0 0 0 -2
158 Yaksh Patel A
 Patel Brothers
1 5 -10 0 0 0 -5
159 Aditya Sai Kuchibhatla B
 Sa Warriors
2 -5 0 0 0 0 -5
160 Arvind Kolhar A
 Hornets
3 -8 0 0 0 0 -8
161 Urmil Bhakta B
 All Stars
4 -8 0 0 0 0 -8
162 Sanjev Kumar B
 Panj-aab
3 31 -40 0 0 0 -9
163 Amandeep Singh B
 Panj-aab
1 -10 0 0 0 0 -10
164 Manish Bhakta B
 All Stars
3 -14 -10 0 0 0 -24
165 Meraj Lalani B
 All Stars
1 -10 -30 0 0 0 -40