Fielding Stats

Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
1
Md Toufiqul Islam
(Bangla Tigers)
5 1 7 0 1 0 9
2
Aman Shrivastava
(Predsmash CA)
4 2 3 0 2 1 8
3 3 5 2 0 0 0 7
4
Harish Pendyala
(Nashville United)
5 0 4 0 0 3 7
5
Madan Addala
(Nashville CA)
3 1 4 0 0 1 6
6
Raja Yeruva
(Nashville CA)
5 3 0 1 2 0 6
7 5 1 5 0 0 0 6
8 4 0 3 0 0 2 5
9
Goutham Medarametla
(Nashville Knights)
5 1 3 0 0 1 5
10
Sunit Guldas
(Nashville CA)
5 3 2 0 0 0 5
11 3 4 0 0 0 0 4
12 4 3 0 0 0 1 4
13
Gideon Packianathan
(Nashville CA)
4 3 1 0 0 0 4
14
Kaushal Patel
(Nashville Kings)
4 3 1 0 0 0 4
15
Laxmi Modali
(Nashville Knights)
5 4 0 0 0 0 4
16
Rishav Raj
(Lolz CC)
4 4 0 0 0 0 4
17
Sai kiran Akkireddy
(Nashville United)
5 4 0 0 0 0 4
18
Vishal Chaphekar
(Predsmash CA)
2 1 3 0 0 0 4
19
Adeel Mohammad
(Peace CC)
4 3 0 0 0 0 3
20
Amit Sharma
(Nashville CA)
4 3 0 0 0 0 3
21
Avinash T
(Quantum CC)
5 2 1 0 0 0 3
22
Dinesh Muthineni
(Predsmash CA)
5 2 0 1 0 0 3
23
Jagat Rajput
(Bangla Tigers)
4 3 0 0 0 0 3
24
Jawad Khan
(Nashville Kings)
2 0 2 0 0 1 3
25 5 3 0 0 0 0 3
26
Sairam Sankaramanchi
(Nashville United)
3 2 0 0 1 0 3
27
Shiv Salgotra
(Predsmash CA)
4 2 0 0 1 0 3
28
Srikanth Luckyreddy
(Nashville Knights)
4 2 1 0 0 0 3
29
Srini Venkatesan
(Nashville United)
5 3 0 0 0 0 3
30
Zaheer Lodhi
(Nashville Kings)
5 2 0 1 0 0 3
31
Ali Hashim Syed
(Peace CC)
3 1 0 1 0 0 2
32
Azhar Sheikh
(Peace CC)
5 2 0 0 0 0 2
33 5 1 0 0 1 0 2
34
Burhan S
(Peace CC)
4 2 0 0 0 0 2
35
Chakradhara Rao Adhikari
(Nashville Knights)
5 1 0 1 0 0 2
36
Chetan Damamkar
(Predsmash CA)
3 1 0 0 1 0 2
37
Darnesh Narla
(Predsmash CA)
2 2 0 0 0 0 2
38
Daswanth Ginni
(Nashville Knights)
3 2 0 0 0 0 2
39
Fakhruddin Lodhi
(Nashville Kings)
5 2 0 0 0 0 2
40
Kiran Bollampally
(Nashville United)
5 2 0 0 0 0 2
41
Kishore Kumar
(Lolz CC)
3 2 0 0 0 0 2
42
Maruf Bashar
(Bangla Tigers)
4 2 0 0 0 0 2
43
Nishit Chaudhari
(Bangla Tigers)
3 2 0 0 0 0 2
44
Rakesh Nitin
(Predsmash CA)
5 2 0 0 0 0 2
45
Sai Boda
(Quantum CC)
3 0 0 0 2 0 2
46
Santosh Saravanan
(Quantum CC)
1 2 0 0 0 0 2
47
Sarath V
(Predsmash CA)
3 2 0 0 0 0 2
48
Srimanth Brindavanam
(Nashville CA)
3 2 0 0 0 0 2
49
Srinath P
(Quantum CC)
5 2 0 0 0 0 2
50
Sudhir S
(Predsmash CA)
3 2 0 0 0 0 2
51
Suman Vadlakonda
(Nashville Knights)
4 2 0 0 0 0 2
52
Veer Tomar
(Lolz CC)
5 1 0 0 1 0 2
53
Venkat Galla
(Quantum CC)
5 1 0 1 0 0 2
54 4 0 2 0 0 0 2
55
Vinay Anand Dhanvada
(Bangla Tigers)
4 2 0 0 0 0 2
56
Yogendra Patil
(Predsmash CA)
4 2 0 0 0 0 2
57
Abdul Nisar
(Peace CC)
5 1 0 0 0 0 1
58
Abhijit Bapat
(Predsmash CA)
1 1 0 0 0 0 1
59
Adnan Mohammed
(Peace CC)
3 1 0 0 0 0 1
60
Ahmed Khan
(Nashville Kings)
4 1 0 0 0 0 1
61
Aleem Bajwa
(Peace CC)
5 0 0 0 1 0 1
62
Ameya Abyankar
(Predsmash CA)
3 1 0 0 0 0 1
63
Amit Singh
(Nashville United)
4 1 0 0 0 0 1
64
Anil Chitreddy
(Nashville Knights)
2 1 0 0 0 0 1
65
Arsalan Khan
(Peace CC)
5 0 1 0 0 0 1
66 5 0 0 0 1 0 1
67
Chinmay Kushare
(Predsmash CA)
2 1 0 0 0 0 1
68 1 1 0 0 0 0 1
69
Deepak Pandey
(Predsmash CA)
3 0 0 1 0 0 1
70 4 1 0 0 0 0 1
71
Hamza Ansari
(Bangla Tigers)
4 0 0 0 1 0 1
72 4 1 0 0 0 0 1
73
Imran Sarwer
(Peace CC)
4 1 0 0 0 0 1
74
Irfan Nasim
(Peace CC)
1 0 0 0 1 0 1
75
Kalyan Ramamurthy
(Nashville CA)
2 0 1 0 0 0 1
76 1 0 0 0 1 0 1
77
Mahesh Rangu
(Nashville Knights)
2 1 0 0 0 0 1
78
Md Mejanul Kabir
(Bangla Tigers)
5 0 0 1 0 0 1
79
Minhaj Shahid
(Peace CC)
1 0 1 0 0 0 1
80
Mit Patel
(Nashville Kings)
4 1 0 0 0 0 1
81 3 1 0 0 0 0 1
82 4 0 1 0 0 0 1
83
Naseer Lodhi
(Nashville Kings)
4 1 0 0 0 0 1
84
Nikhil Singudasu
(Quantum CC)
5 0 0 1 0 0 1
85
Oaj Gokhale
(Predsmash CA)
4 1 0 0 0 0 1
86
Prasanth Raghupatruni
(Nashville CA)
1 1 0 0 0 0 1
87
Sai Vinod Vangavolu
(Nashville CA)
3 1 0 0 0 0 1
88
Sam Khan S
(Nashville Kings)
2 1 0 0 0 0 1
89 3 1 0 0 0 0 1
90
Santhosh Rajendra
(Nashville CA)
2 0 0 1 0 0 1
91
Satheesh Vaidhyam
(Quantum CC)
5 1 0 0 0 0 1
92
Sharat Vedere
(Nashville Knights)
3 1 0 0 0 0 1
93 5 0 0 1 0 0 1
94
Shreejit Sapre
(Nashville CA)
1 1 0 0 0 0 1
95 5 0 0 0 1 0 1
96 5 0 0 0 1 0 1
97
Vamshi K
(Nashville Knights)
1 1 0 0 0 0 1
98
Venkata Garimella
(Nashville United)
5 0 0 0 1 0 1
99
Abdul Muqueeth
(Peace CC)
1 0 0 0 0 0 0
100
Abid Ali
(Nashville Kings)
1 0 0 0 0 0 0
101
Abid Syed
(Peace CC)
5 0 0 0 0 0 0
102
Amit Paul
(Nashville Kings)
4 0 0 0 0 0 0
103
Arun Kumar Tirumala
(Nashville CA)
1 0 0 0 0 0 0
104
Ashwath J
(Lolz CC)
1 0 0 0 0 0 0
105 4 0 0 0 0 0 0
106
Bhavin Madhu
(Nashville CA)
2 0 0 0 0 0 0
107
Bulbul Sharif
(Bangla Tigers)
1 0 0 0 0 0 0
108
Chris Larmour
(Nashville Knights)
1 0 0 0 0 0 0
109
Deep Patel
(Nashville Kings)
2 0 0 0 0 0 0
110 4 0 0 0 0 0 0
111
Digvijay Vangala
(Nashville Knights)
5 0 0 0 0 0 0
112
Dinesh Vijayakumar
(Predsmash CA)
1 0 0 0 0 0 0
113 5 0 0 0 0 0 0
114
Gopi Lakshmanan
(Nashville United)
4 0 0 0 0 0 0
115
Hassan Ismaili
(Nashville Kings)
4 0 0 0 0 0 0
116
Hemanth Dandiprolu
(Nashville United)
3 0 0 0 0 0 0
117
Hkishore Nidiganti
(Nashville United)
2 0 0 0 0 0 0
118
Imran Reza
(Bangla Tigers)
1 0 0 0 0 0 0
119
Jacob Kishon
(Lolz CC)
1 0 0 0 0 0 0
120
Jagadish Rajakonda
(Nashville United)
2 0 0 0 0 0 0
121 1 0 0 0 0 0 0
122
Jaydeep Makadia
(Nashville United)
3 0 0 0 0 0 0
123 3 0 0 0 0 0 0
124 4 0 0 0 0 0 0
125
John Bazley
(Nashville CA)
3 0 0 0 0 0 0
126 4 0 0 0 0 0 0
127 1 0 0 0 0 0 0
128
Khudavan Sayed
(Lolz CC)
1 0 0 0 0 0 0
129
Kiran Nalla
(Nashville Knights)
4 0 0 0 0 0 0
130 3 0 0 0 0 0 0
131 2 0 0 0 0 0 0
132
Lokesh Kurra
(Nashville United)
3 0 0 0 0 0 0
133
MBJ Sidhu Gurwinder
(Nashville CA)
4 0 0 0 0 0 0
134
Mahmud Reaz
(Bangla Tigers)
5 0 0 0 0 0 0
135
Mihir Adivarekar
(Nashville CA)
4 0 0 0 0 0 0
136
Mohammad Jewel
(Bangla Tigers)
4 0 0 0 0 0 0
137
Mukesh Kosnam
(Nashville Knights)
4 0 0 0 0 0 0
138
Murad Al Qurishee
(Bangla Tigers)
1 0 0 0 0 0 0
139
Nisar Ahmed
(Peace CC)
1 0 0 0 0 0 0
140
Osman Mohammed
(Peace CC)
4 0 0 0 0 0 0
141
Pankaj Sharma
(Nashville CA)
1 0 0 0 0 0 0
142
Prakash Barik
(Lolz CC)
2 0 0 0 0 0 0
143 4 0 0 0 0 0 0
144
Raaja Nagarajan
(Quantum CC)
3 0 0 0 0 0 0
145
Rabee Lodhi
(Nashville Kings)
3 0 0 0 0 0 0
146
Rahul Maheshuni
(Nashville Knights)
5 0 0 0 0 0 0
147
Rajan Patel
(Nashville Knights)
2 0 0 0 0 0 0
148 4 0 0 0 0 0 0
149
Rajesh Koneti
(Nashville CA)
1 0 0 0 0 0 0
150
Sabarinath Saravanan
(Nashville CA)
1 0 0 0 0 0 0
151
Sadat Sadullah
(Bangla Tigers)
1 0 0 0 0 0 0
152
Safi Lodhi
(Nashville Kings)
5 0 0 0 0 0 0
153
Saiful Islam
(Bangla Tigers)
3 0 0 0 0 0 0
154
Saket Dixit
(Predsmash CA)
1 0 0 0 0 0 0
155 1 0 0 0 0 0 0
156
Sandip P Wagh
(Lolz CC)
3 0 0 0 0 0 0
157 4 0 0 0 0 0 0
158
Shah Sayeed Raihan
(Bangla Tigers)
4 0 0 0 0 0 0
159
Shankar Ramamurthy
(Nashville United)
1 0 0 0 0 0 0
160
Shashanka Donikeni
(Nashville United)
1 0 0 0 0 0 0
161
Shiv Patel
(Nashville Kings)
2 0 0 0 0 0 0
162
Siddhesh Bapat
(Predsmash CA)
1 0 0 0 0 0 0
163
Subba Raju Koneti
(Nashville United)
2 0 0 0 0 0 0
164
Sujith Gori
(Nashville United)
2 0 0 0 0 0 0
165
Sunny Patel
(Bangla Tigers)
5 0 0 0 0 0 0
166
Sunny Pstel
(Bangla Tigers)
1 0 0 0 0 0 0
167
Sushil Poudel
(Bangla Tigers)
1 0 0 0 0 0 0
168
Tamal Das
(Nashville CA)
2 0 0 0 0 0 0
169
Vamsee Chanchala
(Quantum CC)
3 0 0 0 0 0 0
170 1 0 0 0 0 0 0
171
Zameeruddin Lodhi
(Nashville Kings)
4 0 0 0 0 0 0
172
vinoth Balaji
(Quantum CC)
3 0 0 0 0 0 0