# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Vishal Gaur
 Spartans
1 3 100 70 50 1 223
2 Sandip Chauhan
 Conquerors
1 43 130 30 0 0 203
3 Bhavin Maniar
 President's XI
1 144 0 0 50 1 194
4 Gowrishankar M
 Li Desi Boyz
1 175 0 0 0 0 175
5 Ravish Khanchi
 KKNY
1 1 160 10 0 0 171
6 Shine David
 KKNY
1 28 60 0 50 1 138
7 Shayan Ali
 Rajshahi Log
1 -10 140 0 0 0 130
8 YARUQ Hassan
 President's XI
1 0 100 10 0 0 110
9 Ajith Ganesh
 KKNY
1 9 80 10 0 0 99
10 Mitesh Patel
 Spartans
1 85 0 0 0 0 85
11 Anik Anik
 President's XI
1 0 70 10 0 0 80
12 Tim Achaiah
 KKNY
1 63 0 10 0 0 73
13 Anand Tiwari
 Spartans
1 0 30 40 0 0 70
14 Shravan Chitragar
 Panthers United
1 66 0 0 0 0 66
15 Varun Sharma
 Li Desi Boyz
1 3 50 0 0 0 53
16 Vamshi Lavang
 Spartans
1 2 40 10 0 0 52
17 Rajan Zaveri
 Rajshahi Log
1 10 40 0 0 0 50
18 Prince Singh
 Qcc Kings
1 0 20 30 0 0 50
19 Ali Hamza
 Rajshahi Log
1 49 0 0 0 0 49
20 Ashish Satyabhashak
 Conquerors
1 6 40 0 0 0 46
21 Bharat Dhawan
 Panthers United
1 46 0 0 0 0 46
22 Husni Naseer
 President's XI
1 42 0 0 0 0 42
23 Rufus Taylor
 Conquerors
1 32 0 10 0 0 42
24 Ashok Thakor
 Rajshahi Log
1 1 40 0 0 0 41
25 Praneeth Rao Kakullamarri
 Panthers United
1 -10 50 0 0 0 40
26 Maninderjeet Singh
 Qcc Kings
1 0 20 20 0 0 40
27 Jignesh Shah
 Spartans
1 0 30 10 0 0 40
28 Manvir Singh
 Panthers United
1 36 0 0 0 0 36
29 Shridhar Singamshetty
 Spartans
1 35 0 0 0 0 35
30 Naman Shah
 Rajshahi Log
1 1 0 30 0 0 31
31 Jaspreet Bachhal
 KKNY
1 0 10 20 0 0 30
32 Hensu Macwan
 Conquerors
1 -4 20 10 0 0 26
33 Vijay Kapoor
 President's XI
1 11 0 10 0 0 21
34 Nitindeep Singh
 Qcc Kings
1 0 10 10 0 0 20
35 Palash Goyal
 KKNY
1 0 20 0 0 0 20
36 Nakul Aggarwal
 Qcc Kings
1 0 20 0 0 0 20
37 Pritesh Patel
 President's XI
1 0 20 0 0 0 20
38 Manpreet Singh
 KKNY
1 0 20 0 0 0 20
39 Aaron Yunis
 Conquerors
1 9 0 10 0 0 19
40 Jyothish Radhakrishnan
 Panthers United
1 6 0 10 0 0 16
41 Janpreet Singh
 KKNY
1 5 0 10 0 0 15
42 Appa Vadde
 Spartans
1 1 10 0 0 0 11
43 Raj Kumar
 President's XI
1 0 0 10 0 0 10
44 Mustafa Moiz
 President's XI
1 0 10 0 0 0 10
45 Elvis Macwan
 Conquerors
1 -10 20 0 0 0 10
46 Nimit Shah
 President's XI
1 0 0 10 0 0 10
47 Ramandeep Singh
 Qcc Kings
1 -10 20 0 0 0 10
48 Anant Gupta
 Li Desi Boyz
1 8 0 0 0 0 8
49 Gurpreet Singh
 Rajshahi Log
1 -3 0 10 0 0 7
50 Mohsin Ali Abidi
 Rajshahi Log
1 7 0 0 0 0 7
51 Ashish Dwivedi
 Li Desi Boyz
1 4 0 0 0 0 4
52 Vishant Prashar
 Qcc Kings
1 3 0 0 0 0 3
53 Ajay Savan
 Conquerors
1 3 0 0 0 0 3
54 Rohit Bhatia
 Li Desi Boyz
1 3 0 0 0 0 3
55 Prakash Kokkiligadda
 Spartans
1 3 0 0 0 0 3
56 Sushil Goyal
 Spartans
1 2 0 0 0 0 2
57 Sandeep Sharma
 Li Desi Boyz
1 2 0 0 0 0 2
58 Prashant Harswal
 KKNY
1 2 0 0 0 0 2
59 Madhur Katyal
 Spartans
1 2 0 0 0 0 2
60 Dhruv Parekh
 Panthers United
1 2 0 0 0 0 2
61 Ashu Kohli
 Li Desi Boyz
1 1 0 0 0 0 1
62 Krishna Sagar
 Rajshahi Log
1 1 0 0 0 0 1
63 Dilip Reddy
 Spartans
1 1 0 0 0 0 1
64 Andy Christian
 Conquerors
1 1 0 0 0 0 1
65 Grayson Thomas
 Conquerors
1 1 0 0 0 0 1
66 Jenis Parmar
 Conquerors
1 1 0 0 0 0 1
67 Manveer Gill
 Panthers United
1 0 0 0 0 0 0
68 Gautam Arora
 Qcc Kings
1 0 0 0 0 0 0
69 Harpreet Singh
 Qcc Kings
1 0 0 0 0 0 0
70 Samson Christian
 Li Desi Boyz
1 0 0 0 0 0 0
71 Tejas Pipwala
 President's XI
1 0 0 0 0 0 0
72 Steven Paul
 Qcc Kings
1 0 0 0 0 0 0
73 Sachin Kumar
 Qcc Kings
1 0 0 0 0 0 0
74 Muhammad Zain
 Qcc Kings
1 -10 10 0 0 0 0
75 Mohak Shah
 Rajshahi Log
1 0 0 0 0 0 0
76 Mohammad Talha
 Panthers United
1 0 0 0 0 0 0
77 Biren Dhulia
 President's XI
1 0 0 0 0 0 0
78 Sri Temp Gumm
 Li Desi Boyz
1 0 0 0 0 0 0
79 Saksham Gupta
 Li Desi Boyz
1 0 0 0 0 0 0
80 Aman Deep
 President's XI
1 -10 0 10 0 0 0
81 Chandrakanth Barad
 Panthers United
1 0 0 0 0 0 0
82 Fahad Nadeem
 Panthers United
1 0 0 0 0 0 0
83 Naren Kumar
 KKNY
1 0 0 0 0 0 0
84 Mallikarjuna Gouda
 KKNY
1 0 0 0 0 0 0
85 Vikas Rao
 Li Desi Boyz
1 -3 0 0 0 0 -3
86 Vinod Darapu
 Rajshahi Log
1 -5 0 0 0 0 -5
87 Keyur Parekh
 Panthers United
1 -8 0 0 0 0 -8
88 Raju Vyas
 Conquerors
1 1 -10 0 0 0 -9
89 Jay Shah
 Rajshahi Log
1 -10 0 0 0 0 -10
90 Rohit Kumar
 Panthers United
1 -10 0 0 0 0 -10
91 Prashant Krishna
 KKNY
1 -10 0 0 0 0 -10
92 Mukesh Gupta
 Li Desi Boyz
1 -10 0 0 0 0 -10