# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Parth V Jadeja
 Pcc Reds
7 2 0 208 169 104.00 123.08 41 0 0 0 5 0 1 13
2 Sai L Reddy
 Pcc Reds
7 5 0 139 96 27.80 144.79 72 0 0 1 2 1 5 9
3 Srikanth N Reddy
 Pcc Reds
7 4 0 106 112 26.50 94.64 61 0 0 1 1 1 0 7
4 Krishna Vijaysarathy
 Pcc Reds
4 4 0 88 95 22.00 92.63 43 0 0 0 2 0 2 7
5 Dayanand Sambandam
 Pcc Reds
5 2 0 82 74 41.00 110.81 42 0 0 0 1 0 0 7
6 Sreedhar Kadiyala
 Pcc Reds
3 3 0 66 55 22.00 120.00 40 0 0 0 1 0 1 3
7 Dhanunjaya Noothi
 Pcc Reds
6 4 0 53 33 13.25 160.61 19 0 0 0 0 0 2 3
8 Srinivas R Maram
 Pcc Reds
5 3 0 30 27 10.00 111.11 15 0 0 0 0 0 0 2
9 Ramesh Thyagarajan
 Pcc Reds
5 3 0 29 32 9.67 90.62 14 0 0 0 0 0 0 0
10 Yugandhar Uddaraju
 Pcc Reds
2 1 0 17 17 17.00 100.00 17 0 0 0 0 0 0 0
11 Siddharth Agashe
 Pcc Reds
3 1 0 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 0 0 0
12 Sudhir R Guda
 Pcc Reds
3 1 0 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 0 0 0
13 Krinjal Patel
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rohith Reddy Rallagudem
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jitendra Tummala
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ravi Kiran Kanumuri
 Pcc Reds
1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
17 Bhargav Bhatt
 Pcc Reds
1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Mahesh Chandramouli
 Pcc Reds
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ganeshkumar Seetharam
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ranganathan Mohan
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ashok Kumar
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Madhan Krishnaswamy
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alok A Rege
 Pcc Reds
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Prashant Nijasure
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Deepak Chugh
 Pcc Reds
3 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Vivek Lal
 Pcc Reds
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Jeevan Gogineni
 Pcc Reds
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0