# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Surya Deep Gunnam G
 Pcc Reds
6 5 2 202 145 67.33 139.31 67 0 0 1 3 0 8 17
2 Rajiv Kandakatla G
 Pcc Reds
6 4 1 154 115 51.33 133.91 54 0 0 1 3 0 3 11
3 Sundeep Katragadda G
 Pcc Reds
4 4 1 119 73 39.67 163.01 53 0 0 1 2 0 8 10
4 Eshwar Gullapalli G
 Pcc Reds
4 2 0 67 40 33.50 167.50 64 0 0 1 0 0 6 1
5 Sai Praveen Posani G
 Pcc Reds
5 4 1 65 49 21.67 132.65 24 0 0 0 0 0 2 5
6 Ajay Tummala G
 Pcc Reds
5 4 2 51 33 25.50 154.55 49 0 0 0 1 2 2 5
7 Rakesh Sanapala G
 Pcc Reds
2 2 0 31 39 15.50 79.49 25 0 0 0 1 0 1 3
8 Arun Samayam G
 Pcc Reds
1 1 0 30 22 30.00 136.36 30 0 0 0 1 0 0 4
9 Goutham Morab G
 Pcc Reds
1 1 1 13 17 0.00 76.47 13 0 0 0 0 0 0 0
10 Dhananjay Noothi G
 Pcc Reds
1 1 0 12 12 12.00 100.00 12 0 0 0 0 0 0 2
11 Maruthi Kiran Veerla G
 Pcc Reds
1 1 1 10 5 0.00 200.00 10 0 0 0 0 0 1 0
12 Chaitanya Sagam G
 Pcc Reds
3 2 0 10 8 5.00 125.00 8 0 0 0 0 0 1 0
13 Charan Gowda G
 Pcc Reds
1 1 1 4 2 0.00 200.00 4 0 0 0 0 0 0 0
14 Pratheek Katangur G
 Pcc Reds
5 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mahika Kandanala G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rahul Madhumanchi Gananath G
 Pcc Reds
4 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Aryan Chougule G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Rohith Reddy Rallagudem G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vinay Kumble G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Prasanna Aasrith G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Arjun Mahesh G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ranga Kankanala G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Abhimanyu Poswal G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sudhindra P Nekkanti G
 Pcc Reds
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Anirudh Arza G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Manav Hegde G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Anurag Valandas G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Garv Khanna G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jay Deshpande G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nimesh Madabushi G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ravichand Kanukollu G
 Pcc Reds
4 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Aasrith Prasanna G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Anvesh Gopalnath G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Karan Kandanala G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Anay Khanna G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Dhanunjaya Noothi G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Amog Mali G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ranga Kanakala G
 Pcc Reds
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Salil Kathuria G
 Pcc Reds
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0