Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Sandeep Murugesan
(Titans CC)
1 1 1 90 6 6 1 0 90 157.89 --
2
Junaid Amin
(Windsor CC)
2 1 0 44 5 1 0 0 44 141.94 44.00
3 1 1 0 40 0 2 0 0 40 117.65 40.00
4
Assad Shaikh
(Windsor CC)
2 1 0 38 1 3 0 0 38 131.03 38.00
5
Madhu Banda
(DIAMOND CC)
1 1 0 31 4 1 0 0 31 140.91 31.00
6
Mohit Sharma
(Princeton Royals)
1 1 0 31 2 1 0 0 31 124.00 31.00
7
Hemil Patel
(Edison Royals CC)
1 1 1 31 1 1 0 0 31 110.71 --
8
Sridhar Manyem
(Princeton Royals)
1 1 1 30 1 1 0 0 30 107.14 --
9
Kannan Ganesan
(Nj Stellar)
1 1 0 29 2 0 0 0 29 145.00 29.00
10
Aamir K
(Windsor CC)
2 1 0 23 2 0 0 0 23 95.83 23.00
11
Kartik Juneja
(Edison Tigers)
1 1 0 22 2 0 0 0 22 137.50 22.00
12
Milind Padelkar
(Nj Stellar)
1 1 0 22 1 1 0 0 22 110.00 22.00
13
Hardik Panchal
(Edison Royals CC)
1 1 0 21 2 0 0 0 21 150.00 21.00
14
Javed Sk
(Princeton Royals)
1 1 1 21 2 0 0 0 21 100.00 --
15
Tirth Patel
(DIAMOND CC)
1 1 0 20 2 0 0 0 20 83.33 20.00
16
Neeraj Paranjpe
(DIAMOND CC)
1 1 0 18 3 0 0 0 18 150.00 18.00
17
Utsav Upadhyay
(Edison Royals CC)
1 1 1 18 1 0 0 0 18 120.00 --
18
Mukesh Maid
(Edison Tigers)
1 1 1 16 2 0 0 0 16 66.67 --
19
Sharvil Patel
(Edison Royals CC)
1 1 1 14 1 0 0 0 14 127.27 --
20
Hariharan Sivaraj
(Nj Stellar)
1 1 0 14 0 0 0 0 14 100.00 14.00
21
Pankaj Patel
(Edison Tigers)
1 1 0 14 2 0 0 0 14 60.87 14.00
22
Vishvas Kumar
(Princeton Royals)
1 1 0 13 1 0 0 0 13 100.00 13.00
23 1 1 0 13 1 0 0 0 13 72.22 13.00
24
Jigar Patel
(Edison Royals CC)
1 1 0 13 0 0 0 0 13 52.00 13.00
25
Ankur Parekh
(DIAMOND CC)
1 1 1 12 2 0 0 0 12 100.00 --
26
Sahil Bhange
(DIAMOND CC)
1 1 0 12 2 0 0 0 12 63.16 12.00
27 1 1 1 12 0 0 0 0 12 60.00 --
28
Prabhat Tomar
(Princeton Royals)
1 1 0 11 1 0 0 0 11 137.50 11.00
29
Divy Ladha
(Titans CC)
1 1 0 11 2 0 0 0 11 122.22 11.00
30
Kalidoss Rajaraman
(Nj Stellar)
1 1 0 10 1 0 0 0 10 111.11 10.00
31
Piyush Dhorajia
(Edison Royals CC)
1 1 0 10 0 1 0 0 10 111.11 10.00
32
Siddharth Garg
(Edison Tigers)
1 1 0 10 1 0 0 0 10 83.33 10.00
33
Khelan Gandhi
(Edison Royals CC)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
34
Harshal Kotadia
(Princeton Royals)
1 1 0 8 1 0 0 0 8 100.00 8.00
35
Mithun Murali
(Nj Stellar)
1 1 0 7 1 0 0 0 7 140.00 7.00
36
Kanwar Singh
(DIAMOND CC)
1 1 0 7 1 0 0 0 7 116.67 7.00
37
Muralidhar Nair
(Nj Stellar)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 70.00 7.00
38
Amit Jaitly
(Edison Tigers)
1 1 0 6 1 0 0 0 6 85.71 6.00
39
Kiran Patil
(Princeton Royals)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 100.00 5.00
40
Mahesh Chandra
(Princeton Royals)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 83.33 5.00
41
Sunil Nair
(Windsor CC)
1 1 1 5 0 0 0 0 5 50.00 --
42
Sai Murali
(Windsor CC)
1 1 1 4 0 0 0 0 4 80.00 --
43 1 1 0 4 0 0 0 0 4 44.44 4.00
44
Nirav Bodalia
(Edison Royals CC)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 36.36 4.00
45
Waqas Asghar
(Windsor CC)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 60.00 3.00
46
Harish Kumar
(Princeton Royals)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 50.00 3.00
47
Bankim Dave
(DIAMOND CC)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 42.86 3.00
48
Nadeem Cassiem
(Edison Tigers)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 37.50 3.00
49
Anuraag Sharma
(DIAMOND CC)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
50
Zaheer Dodhia
(Windsor CC)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
51
Uday Sharvirala
(Edison Tigers)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
52 1 1 0 2 0 0 0 0 2 33.33 2.00
53
Rajpal Turna
(Edison Tigers)
1 1 1 2 0 0 0 0 2 28.57 --
54
Dipendra Kayastha
(Edison Tigers)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 22.22 2.00
55
Jagdeep Chopra
(Edison Tigers)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 22.22 2.00
56
Nirav Damani
(Edison Royals CC)
1 1 1 1 0 0 0 0 1 100.00 --
57
Arun Akula
(Titans CC)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
58
Abhijit Sutradhar
(Windsor CC)
2 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
59
Azhar Riyaz
(Windsor CC)
2 1 0 1 0 0 0 0 1 25.00 1.00
60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
61
Ranjan Tatke
(Windsor CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
63
Aditya Sharma
(Windsor CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
64
Richie Sawant
(DIAMOND CC)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
65
Parag Samaiya
(Princeton Royals)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
66
Shoban Sabnis
(Windsor CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
67 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
68
Vismay Mandloi
(Princeton Royals)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
71
ARINDAM Mukherjee
(Windsor CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
72
Arpit Phanshikar
(Windsor CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
73
Anup Khatu
(Nj Stellar)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
74
Gaurav Kumar
(Windsor CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
75
Vijayanand Ponnada
(DIAMOND CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
76
Bhavin Savaliya
(DIAMOND CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
77
Ankit Gandhi
(Edison Royals CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
78
Dilip Raju
(Nj Stellar)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
79
Parminder Purewal
(Titans CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
80
Mohan Madala
(Titans CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
81 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
82
Ashish Gupta
(Windsor CC)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
83
Sanjeeva B
(Edison Tigers)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00