# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Ankush Kalohia
 Northstars CC
11 11 0 336 277 30.55 121.30 71 0 0 3 2 0 24 24
2 Dhruv Duggal
 Continental CC
9 9 2 298 346 42.57 86.13 77 0 1 2 4 0 5 20
3 Aditya Reddy
 Blazers CC
10 10 2 249 282 31.12 88.30 100 1 0 0 3 2 7 18
4 Vijay Yadav
 Rising Stars
8 8 0 248 226 31.00 109.73 67 0 0 2 3 1 12 26
5 Naveen R Bethi
 Greater Minnesota CC
8 8 0 245 208 30.62 117.79 61 0 0 3 1 0 14 20
6 Raj Shekhar
 Greater Minnesota CC
7 7 0 242 221 34.57 109.50 110 1 0 0 3 0 12 17
7 Kowshick Varun
 Blazers CC
7 7 1 242 311 40.33 77.81 77 0 1 3 1 1 10 16
8 Javed Pathan
 Titans CC
9 9 0 233 303 25.89 76.90 84 0 1 1 3 1 3 11
9 Krinjal Patel
 Northstars CC
11 10 1 229 247 25.44 92.71 58 0 0 1 4 2 12 14
10 Leo Mentis
 Northstars CC
10 10 0 226 376 22.60 60.11 66 0 0 1 4 1 8 9
11 Manan Patel
 Titans CC
8 8 2 224 249 37.33 89.96 78 0 1 2 1 0 12 16
12 Ramesh Ailaveni
 Blazers CC
10 9 2 191 149 27.29 128.19 49 0 0 0 4 0 5 16
13 Vinay Yerravalli
 Continental CC
8 8 2 191 241 31.83 79.25 57 0 0 1 2 0 5 12
14 Sambaran Ray
 Northstars CC
11 9 1 190 334 23.75 56.89 71 0 0 1 2 1 2 12
15 Sumeer Khosa
 Northstars CC
6 6 0 185 158 30.83 117.09 96 0 1 1 2 1 9 10
16 Gurdish Kullar
 Northstars CC
8 8 0 180 192 22.50 93.75 42 0 0 0 3 0 11 12
17 Kallol Roy
 Northstars CC
9 9 1 179 274 22.38 65.33 70 0 0 1 1 0 1 9
18 Sohil Kohli
 Rising Stars
7 7 0 178 306 25.43 58.17 35 0 0 0 5 0 4 14
19 Pranav Cm
 Continental CC
10 9 1 174 246 21.75 70.73 98 0 1 1 2 1 1 8
20 Nasrat Nazari
 Blazers CC
4 4 0 162 217 40.50 74.65 90 0 1 1 1 0 9 8
21 Aditya Sai
 Royal Shields CC
8 8 0 160 203 20.00 78.82 37 0 0 0 3 0 3 7
22 Sajid Mujawar
 Titans CC
8 8 0 158 131 19.75 120.61 71 0 0 2 0 3 5 12
23 Manoj Chinniah
 Blazers CC
9 9 0 158 258 17.56 61.24 43 0 0 0 3 1 1 11
24 Nitin Pasula
 Titans CC
9 8 2 150 202 25.00 74.26 44 0 0 0 2 0 2 10
25 Prakash Jha
 Rising Stars
8 8 0 148 180 18.50 82.22 37 0 0 0 2 0 3 5
26 Shravan Nivsarkar
 Rising Stars
8 8 0 142 193 17.75 73.58 50 0 0 1 2 0 5 5
27 Himanshu Mittal
 Rising Stars
8 8 0 142 220 17.75 64.55 48 0 0 0 2 0 0 18
28 Deep Patel
 Friends CC
3 3 0 140 185 46.67 75.68 64 0 0 2 0 0 0 11
29 Ramjay Visweswaran
 Blazers CC
10 9 0 138 221 15.33 62.44 35 0 0 0 2 0 3 7
30 Talha S Khan
 Mn Strykers Reds CC
8 7 1 137 249 22.83 55.02 46 0 0 0 2 0 3 13
31 Sugumar Sundarraj
 Greater Minnesota CC
8 8 1 136 162 19.43 83.95 82 0 1 1 1 2 8 4
32 Amit Singh
 Royal Shields CC
7 7 0 135 224 19.29 60.27 33 0 0 0 2 0 2 6
33 Vikram Chirumamilla
 Royal Shields CC
8 8 1 119 165 17.00 72.12 42 0 0 0 2 1 7 5
34 Roshan K Suresh
 Friends CC
7 7 1 118 164 19.67 71.95 37 0 0 0 2 0 1 8
35 Manish Shahdadpuri
 Friends CC
8 8 1 116 155 16.57 74.84 40 0 0 0 1 0 0 7
36 Srikrishnan Srinivasan
 Continental CC
8 8 1 112 235 16.00 47.66 36 0 0 0 2 2 0 7
37 Krishna Sastry Amaravadhi
 Continental CC
9 7 1 106 132 17.67 80.30 39 0 0 0 2 1 1 7
38 Apoorv Shinde
 Titans CC
8 8 0 101 180 12.62 56.11 43 0 0 0 1 1 0 7
39 Sai Kuchakulla
 Greater Minnesota CC
9 7 1 100 119 16.67 84.03 30 0 0 0 2 0 4 6
40 Tharuka Senevirathne
 Lions CC
8 6 0 99 109 16.50 90.83 24 0 0 0 0 0 2 9
41 Srikar Kuppili
 Greater Minnesota CC
8 6 2 99 153 24.75 64.71 54 0 0 1 1 1 0 10
42 Munish Gupta
 Northstars CC
3 3 2 96 131 96.00 73.28 79 0 1 1 0 0 1 6
43 Gilroy Travasso
 Greater Minnesota CC
9 7 2 96 133 19.20 72.18 43 0 0 0 2 1 1 6
44 Rahul Radhakrishna
 Greater Minnesota CC
8 8 0 95 137 11.88 69.34 34 0 0 0 1 1 5 6
45 Sriram Sitaraman
 Mn Strykers Reds CC
7 6 1 93 97 18.60 95.88 39 0 0 0 2 1 7 2
46 Lahiru Liyanage
 Lions CC
7 7 0 92 66 13.14 139.39 38 0 0 0 2 1 3 6
47 Raghavender Reddy Kura
 Greater Minnesota CC
3 3 0 89 89 29.67 100.00 32 0 0 0 3 0 3 6
48 Ravindra Soni
 Rising Stars
5 5 0 88 155 17.60 56.77 28 0 0 0 1 0 1 5
49 Taurab Ahmed
 Blazers CC
8 7 2 87 122 17.40 71.31 31 0 0 0 1 1 0 5
50 Sreekumar Nair
 Royal Shields CC
8 8 0 87 151 10.88 57.62 33 0 0 0 1 2 0 5
51 Ram Kaka
 Lions CC
8 6 0 86 108 14.33 79.63 42 0 0 0 1 1 5 7
52 Ranaveer Aelgani
 Greater Minnesota CC
9 6 0 85 169 14.17 50.30 38 0 0 0 1 0 5 0
53 Rajeshkumar Ganeshan
 Mn Strykers Reds CC
5 5 1 84 99 21.00 84.85 43 0 0 0 2 1 4 4
54 Raghuram Anumarlapudi
 Royal Shields CC
5 5 1 83 153 20.75 54.25 40 0 0 0 2 1 0 3
55 Ashish Gupta
 Royal Shields CC
6 6 0 82 92 13.67 89.13 48 0 0 0 1 1 0 4
56 Pratik D Jagtap
 Friends CC
4 4 1 82 175 27.33 46.86 36 0 0 0 2 0 1 4
57 Noman Khan
 Mn Strykers Reds CC
5 4 0 77 101 19.25 76.24 32 0 0 0 2 0 1 7
58 Dhruva Kota
 Greater Minnesota CC
8 6 4 72 85 36.00 84.71 40 0 0 0 1 1 4 0
59 Sreeharsha Panguluri
 Mn Strykers Reds CC
4 4 1 68 105 22.67 64.76 31 0 0 0 1 1 0 5
60 Utpal Roy
 Titans CC
7 7 2 68 112 13.60 60.71 38 0 0 0 1 0 2 1
61 Kiran Kura
 Northstars CC
9 7 2 66 84 13.20 78.57 30 0 0 0 2 1 1 6
62 Raqeeb Abdul
 Lions CC
7 6 0 65 112 10.83 58.04 25 0 0 0 2 1 1 2
63 Nitin Cheekatla
 Blazers CC
8 6 1 64 83 12.80 77.11 36 0 0 0 1 1 0 1
64 Koti Vanga
 Continental CC
4 4 0 63 70 15.75 90.00 30 0 0 0 1 0 7 1
65 Venkata Seshank Chiruvolu
 Mn Strykers Reds CC
6 5 0 63 125 12.60 50.40 27 0 0 0 1 1 1 4
66 Gaurav Satam
 Blazers CC
8 7 0 63 154 9.00 40.91 18 0 0 0 0 1 0 3
67 Chameera Ekanayake
 Lions CC
9 8 2 62 87 10.33 71.26 28 0 0 0 2 3 4 2
68 Jude Navaratnarajah
 Lions CC
7 5 0 61 125 12.20 48.80 28 0 0 0 2 1 0 4
69 Akash Mukherjee
 Rising Stars
6 6 1 55 76 11.00 72.37 33 0 0 0 1 2 1 4
70 Sibi Chakaravathy
 Blazers CC
8 7 2 55 110 11.00 50.00 33 0 0 0 1 1 0 3
71 Navneet Nimish
 Continental CC
6 6 2 54 79 13.50 68.35 15 0 0 0 0 0 0 5
72 Tanay Puranik
 Rising Stars
6 6 2 54 98 13.50 55.10 23 0 0 0 0 1 0 6
73 Vamsi Niketh
 Mn Strykers Reds CC
7 6 0 54 138 9.00 39.13 23 0 0 0 0 0 1 1
74 Tarun Garg
 Continental CC
5 2 0 53 38 26.50 139.47 36 0 0 0 1 0 1 5
75 Vijay Sundermurthy
 Continental CC
4 3 2 53 94 53.00 56.38 28 0 0 0 1 0 1 2
76 Arjun Vemana
 Royal Shields CC
6 6 0 52 89 8.67 58.43 22 0 0 0 0 1 0 4
77 Tushar R Ambre
 Titans CC
4 4 0 51 44 12.75 115.91 46 0 0 0 1 2 1 4
78 Sai Ganapathy
 Greater Minnesota CC
6 6 1 49 56 9.80 87.50 25 0 0 0 1 1 2 4
79 Aditya Sharma
 Friends CC
1 1 0 46 53 46.00 86.79 46 0 0 0 1 0 2 2
80 Deepak Adithan
 Greater Minnesota CC
4 4 0 46 80 11.50 57.50 33 0 0 0 1 1 1 2
81 Diviyanath Shanmuganathan
 Lions CC
7 5 0 45 66 9.00 68.18 22 0 0 0 0 2 0 3
82 Kshitij Maurya
 Titans CC
4 4 1 45 76 15.00 59.21 35 0 0 0 1 0 0 4
83 Bharat C. V.
 Friends CC
6 5 0 44 78 8.80 56.41 27 0 0 0 1 1 1 2
84 Bony Thomas
 Northstars CC
6 5 1 44 84 11.00 52.38 19 0 0 0 0 0 0 3
85 Anoop Kumar
 Northstars CC
4 3 0 42 75 14.00 56.00 31 0 0 0 1 0 0 3
86 Devansh Garg
 Continental CC
10 4 1 41 81 13.67 50.62 23 0 0 0 0 0 0 1
87 Vijay Singh
 Friends CC
8 5 1 40 51 10.00 78.43 20 0 0 0 0 0 0 5
88 Haris Siddiqui
 Mn Strykers Reds CC
3 3 0 39 81 13.00 48.15 31 0 0 0 1 0 0 1
89 Narasimham Nandu Iyer
 Friends CC
2 2 1 38 29 38.00 131.03 23 0 0 0 0 0 2 3
90 Padmanabhan Venkataraman
 Royal Shields CC
5 5 0 38 84 7.60 45.24 20 0 0 0 0 0 0 3
91 Jayesh Iyer
 Titans CC
7 4 1 37 42 12.33 88.10 15 0 0 0 0 0 0 2
92 Pradeep Reddy Chavva
 Blazers CC
6 6 4 37 63 18.50 58.73 19 0 0 0 0 0 0 1
93 Pratik Pranay
 Royal Shields CC
7 7 0 37 76 5.29 48.68 9 0 0 0 0 0 0 2
94 Deepesh Kadariya
 Lions CC
6 5 1 36 33 9.00 109.09 18 0 0 0 0 0 0 1
95 Sajith Anantharaman
 Continental CC
7 4 0 35 43 8.75 81.40 24 0 0 0 0 0 0 5
96 Sajintha Kumasaru
 Lions CC
4 3 1 34 25 17.00 136.00 28 0 0 0 1 0 0 1
97 Suresh Borra
 Royal Shields CC
7 7 0 34 144 4.86 23.61 14 0 0 0 0 1 0 1
98 Muhammad Haris Vohra
 Mn Strykers Reds CC
1 1 1 33 21 0.00 157.14 33 0 0 0 1 0 2 0
99 Saket Mahajan
 Friends CC
5 4 0 33 50 8.25 66.00 28 0 0 0 1 1 0 3
100 Talha Muzaffar
 Mn Strykers Reds CC
5 3 0 30 111 10.00 27.03 17 0 0 0 0 0 0 1
101 Rahul KS
 Mn Strykers Reds CC
4 4 1 29 47 9.67 61.70 28 0 0 0 1 1 0 2
102 Pramit De
 Friends CC
3 2 2 29 60 0.00 48.33 29 0 0 0 1 0 1 3
103 Saswat Mohanty
 Titans CC
3 2 0 28 43 14.00 65.12 26 0 0 0 1 0 0 2
104 Meyyappan Anguraj
 Blazers CC
8 7 3 28 74 7.00 37.84 14 0 0 0 0 1 0 0
105 Rohit Goyal
 Friends CC
5 4 0 28 89 7.00 31.46 19 0 0 0 0 1 0 1
106 Anil Khatter
 Rising Stars
8 8 1 27 44 3.86 61.36 19 0 0 0 0 4 1 1
107 Rajesh Kumar
 Friends CC
5 3 1 26 73 13.00 35.62 15 0 0 0 0 0 0 0
108 Ruthwik Gopishetty
 Blazers CC
7 6 1 25 35 5.00 71.43 16 0 0 0 0 1 0 2
109 Sushiel Gadre
 Northstars CC
4 3 2 24 17 24.00 141.18 18 0 0 0 0 0 0 2
110 Ashutosh Singh
 Northstars CC
10 7 1 24 30 4.00 80.00 12 0 0 0 0 3 0 1
111 Manoj Nachimuthu
 Royal Shields CC
2 2 0 23 34 11.50 67.65 19 0 0 0 0 0 1 3
112 Subish Alluparambil Bharathan
 Northstars CC
3 3 0 22 22 7.33 100.00 12 0 0 0 0 0 0 1
113 RamKumar Govindaraj
 Blazers CC
4 3 0 22 41 7.33 53.66 13 0 0 0 0 1 0 3
114 Mohan Mogilisetty
 Titans CC
4 4 0 22 49 5.50 44.90 9 0 0 0 0 0 0 1
115 Pradeep K Nalamada
 Mn Strykers Reds CC
8 5 3 22 54 11.00 40.74 8 0 0 0 0 0 0 2
116 Ahilan Pulendran
 Lions CC
1 1 0 21 16 21.00 131.25 21 0 0 0 0 0 1 1
117 Aditya Vasta
 Titans CC
4 2 0 21 61 10.50 34.43 17 0 0 0 0 0 0 1
118 Shaikh Dawood Azad
 Mn Strykers Reds CC
2 1 1 20 44 0.00 45.45 20 0 0 0 0 0 0 1
119 Satya Durga Bharath Pediredla
 Lions CC
1 1 0 20 54 20.00 37.04 20 0 0 0 0 0 0 1
120 Mithun Jadhav
 Rising Stars
3 3 0 18 54 6.00 33.33 16 0 0 0 0 1 0 1
121 Sandeep Cherukuri
 Titans CC
5 3 1 17 23 8.50 73.91 10 0 0 0 0 0 0 2
122 Sajan Bhaukajee
 Continental CC
5 3 2 17 26 17.00 65.38 15 0 0 0 0 1 0 1
123 Sachith Navarathne
 Lions CC
6 5 0 17 31 3.40 54.84 8 0 0 0 0 0 0 1
124 Keerthesan Vinayagamoorth
 Lions CC
6 4 4 17 35 0.00 48.57 6 0 0 0 0 0 0 1
125 Kunal Pathak
 Northstars CC
8 4 2 16 26 8.00 61.54 14 0 0 0 0 1 0 2
126 Karthik Balachander
 Northstars CC
3 2 1 15 18 15.00 83.33 12 0 0 0 0 0 0 1
127 Suyash Vij
 Royal Shields CC
4 4 0 15 28 3.75 53.57 10 0 0 0 0 2 1 1
128 Aditya Sankar
 Friends CC
1 1 0 14 0 14.00 0.00 14 0 0 0 0 0 0 1
129 Vivekananda Sarangi
 Titans CC
4 2 2 14 17 0.00 82.35 14 0 0 0 0 0 0 0
130 Rajkamal Suriyanarayanamoorthy
 Royal Shields CC
2 2 0 14 21 7.00 66.67 14 0 0 0 0 1 2 0
131 Sai Chinnappa
 Mn Strykers Reds CC
1 1 0 14 26 14.00 53.85 14 0 0 0 0 0 0 2
132 Ram Charan
 Lions CC
2 2 0 13 42 6.50 30.95 10 0 0 0 0 0 1 0
133 Raghavendra Kanduri
 Friends CC
3 1 1 12 22 0.00 54.55 12 0 0 0 0 0 0 1
134 Dexter Peries
 Lions CC
1 1 0 12 31 12.00 38.71 12 0 0 0 0 0 0 2
135 Kishan Shashikumar
 Mn Strykers Reds CC
3 3 0 12 43 4.00 27.91 7 0 0 0 0 1 0 1
136 Krishna Koti
 Friends CC
3 3 0 11 20 3.67 55.00 8 0 0 0 0 1 0 1
137 Vasuki Chinmaya
 Greater Minnesota CC
3 3 0 10 17 3.33 58.82 6 0 0 0 0 0 0 1
138 Manikandan Bodapati
 Titans CC
1 1 0 10 17 10.00 58.82 10 0 0 0 0 0 1 0
139 Avinash Chaparala
 Mn Strykers Reds CC
6 3 0 10 30 3.33 33.33 9 0 0 0 0 1 0 1
140 Mubashir Mohammed
 Mn Strykers Reds CC
1 1 0 9 10 9.00 90.00 9 0 0 0 0 0 0 0
141 Ravi Kandru
 Greater Minnesota CC
3 1 1 9 11 0.00 81.82 9 0 0 0 0 0 0 0
142 Abhinandan Tripathi
 Rising Stars
4 3 3 9 15 0.00 60.00 6 0 0 0 0 0 0 0
143 Pranav Bhandari
 Rising Stars
4 4 0 9 16 2.25 56.25 6 0 0 0 0 2 0 0
144 Satya Krishna
 Mn Strykers Reds CC
2 1 0 8 9 8.00 88.89 8 0 0 0 0 0 0 1
145 Shyamal Vaidya
 Friends CC
4 4 0 8 26 2.00 30.77 4 0 0 0 0 1 0 0
146 Kusal Jayasakare
 Lions CC
5 3 0 8 27 2.67 29.63 8 0 0 0 0 2 0 2
147 Rajesh Pentyala
 Friends CC
4 2 0 8 30 4.00 26.67 5 0 0 0 0 0 0 0
148 Sailesh Krovvidi
 Titans CC
5 2 2 7 16 0.00 43.75 6 0 0 0 0 0 0 0
149 Pavan Chakravarthy
 Mn Strykers Reds CC
1 1 0 6 5 6.00 120.00 6 0 0 0 0 0 0 0
150 Sandeep Pujari
 Lions CC
1 1 0 6 5 6.00 120.00 6 0 0 0 0 0 0 0
151 Sabin Basnet
 Lions CC
1 1 1 6 10 0.00 60.00 6 0 0 0 0 0 0 0
152 Vijay Kumar
 Friends CC
4 3 0 6 10 2.00 60.00 6 0 0 0 0 2 0 1
153 Varun Tyagi
 Royal Shields CC
1 1 1 6 10 0.00 60.00 6 0 0 0 0 0 0 0
154 Magesh Radhakrishnan
 Royal Shields CC
3 3 1 6 36 3.00 16.67 2 0 0 0 0 0 0 0
155 Kaveen R Pingili
 Blazers CC
1 1 1 5 8 0.00 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
156 Abhishek Yadav
 Continental CC
1 1 0 5 14 5.00 35.71 5 0 0 0 0 0 0 1
157 Swaminathan Prasanna
 Titans CC
6 3 0 5 14 1.67 35.71 3 0 0 0 0 1 0 0
158 Vansh Tuli
 Rising Stars
1 1 0 5 17 5.00 29.41 5 0 0 0 0 0 0 0
159 Sachin Tiwari
 Rising Stars
7 5 4 5 36 5.00 13.89 3 0 0 0 0 1 0 0
160 Krishna R Bavanam
 Mn Strykers Reds CC
1 1 0 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 1
161 Snnahill Tripathi
 Titans CC
3 2 1 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 1 0 1
162 Pavan Kondam
 Mn Strykers Reds CC
1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 0
163 Ivan Stegic
 Continental CC
3 1 0 4 21 4.00 19.05 4 0 0 0 0 0 0 0
164 Ankit Mahajan
 Continental CC
1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
165 Kevin Menezes
 Royal Shields CC
1 1 1 3 6 0.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
166 Tharindu Lokukatagoda
 Lions CC
1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
167 Raghunath Vangeti
 Friends CC
1 1 1 3 9 0.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
168 Madhu Reddy
 Mn Strykers Reds CC
6 3 1 3 21 1.50 14.29 3 0 0 0 0 1 0 0
169 Vamshi Kunapuli
 Greater Minnesota CC
5 3 1 3 24 1.50 12.50 3 0 0 0 0 2 0 0
170 Radhakrishnan Mukkai Ramaswamy
 Northstars CC
1 1 1 2 3 0.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
171 Ruthvin Suvarna
 Friends CC
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
172 Alex Mitul
 Continental CC
2 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
173 John Vijay
 Northstars CC
3 2 1 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 1 0 0
174 Manish Mohan
 Northstars CC
1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
175 Suresh Siddharth
 Continental CC
1 1 0 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
176 Gaurav Uppal
 Royal Shields CC
3 3 2 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
177 Raghav Gangarapu
 Royal Shields CC
1 1 0 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
178 Hari Krishna
 Royal Shields CC
3 3 1 2 10 1.00 20.00 2 0 0 0 0 1 0 0
179 Uttam Kollipara
 Friends CC
4 3 1 2 11 1.00 18.18 1 0 0 0 0 1 0 0
180 Meghal Patel
 Friends CC
5 4 2 2 15 1.00 13.33 1 0 0 0 0 1 0 0
181 Aniruddha Aditya
 Continental CC
1 1 1 1 2 0.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
182 Chirag Khurana
 Continental CC
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
183 Abhishek Bhimraj
 Mn Strykers Reds CC
2 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
184 Jaskaran Veer Singh
 Continental CC
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
185 Jeremy Adam
 Continental CC
2 1 0 1 9 1.00 11.11 1 0 0 0 0 0 0 0
186 Diroshan Thevaraj
 Lions CC
5 4 1 1 13 0.33 7.69 1 0 0 0 0 2 0 0
187 Varun Ramesh
 Continental CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Arbaz Azam
 Mn Strykers Reds CC
1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Prashanth Manne
 Continental CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Sampreet Singh
 Titans CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Saradar Ali Mohammad
 Continental CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Raghu Pullela
 Friends CC
1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
193 Saravanan Ramalingam
 Northstars CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Vansh Tuli
 Rising Stars
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Mahendra Mishra
 Friends CC
2 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
196 Manish Gupta
 Continental CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Prateek Saini
 Northstars CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Masaood Yunus
 Mn Strykers Reds CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Md Jahidul Islam
 Continental CC
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Dil Ncm
 Friends CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Aniruddha Upadhye
 Continental CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Siddhu N
 Blazers CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Narasimha Murthy
 Friends CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Nalaka Wijesooriya
 Lions CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Abhilash Krishnan
 Royal Shields CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Eshwar Eshwar
 Blazers CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Chalapathi Challa
 Blazers CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Mohammad Hassan
 Mn Strykers Reds CC
1 1 1 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Srinivasan Narayanaswamy
 Northstars CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
210 Isaac Camey
 Continental CC
3 1 1 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Harshil Angre
 Continental CC
1 1 1 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Amir Khimji
 Greater Minnesota CC
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
213 Chirag Khurana
 Continental CC
4 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
214 Daya Ram
 Royal Shields CC
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
215 Pratheik Ajit
 Continental CC
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
216 Mohammad A Hameed
 Mn Strykers Reds CC
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
217 Vasu Vasu
 Blazers CC
3 2 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
218 Nikhil Sharma
 Rising Stars
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
219 Nithurshun Sivaloganathan
 Rising Stars
3 2 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
220 Rochak Gupta
 Northstars CC
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
221 Tharindu Lokukatagoda
 Lions CC
4 2 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
222 Vignesh Asokan
 Friends CC
2 2 0 0 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
223 Anurag Jaidka
 Northstars CC
1 1 1 0 11 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Sanjaya Ranasinghe
 Lions CC
1 1 0 0 24 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0