# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Nitesh Singh 3 3 0 75 79 25.00 94.94 54 0 0 1 0 1 6 2
2 Rakesh Chowdary Cherukuri 3 3 0 34 21 11.33 161.90 29 0 0 0 1 0 4 1
3 Jagdeesh Mungi 2 2 1 25 22 25.00 113.64 16 0 0 0 0 0 1 2
4 Jagdeesh Mungi 1 1 0 25 29 25.00 86.21 25 0 0 0 1 0 1 1
5 Rahul Wani 3 3 0 23 25 7.67 92.00 10 0 0 0 0 0 1 1
6 Jitendra Singh 3 3 0 21 33 7.00 63.64 15 0 0 0 0 1 0 0
7 Sanjeev Singh Thokchom 3 3 0 16 22 5.33 72.73 7 0 0 0 0 0 1 0
8 Chandra Singh 2 2 0 12 27 6.00 44.44 12 0 0 0 0 1 0 0
9 Kalivaradhan Rajagopal 2 2 1 9 8 9.00 112.50 7 0 0 0 0 0 1 0
10 Kalidas Velusamy 3 2 2 8 16 -- 50.00 7 0 0 0 0 0 1 0
11 Karthik Natarajan 3 3 0 7 17 2.33 41.18 6 0 0 0 0 1 0 0
12 Sridhar Bhuvanagiri 3 3 0 3 9 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Vikas Jaiswal 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Mayank Jain 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0