# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Bhaskar Dulam Madison Jets 5 5 15.2 61 10 6.10 3.98 9.2 0 0 1 10 0
2 Suraj Shah Madison Jets 5 5 18.3 76 10 7.60 4.11 11.1 0 1 0 16 2
3 Rahul Bandlamudi Madison Jets 7 7 15.3 88 7 12.57 5.68 13.3 0 0 0 11 6
4 Raghavender Anpur Madison Jets 5 5 18.5 58 6 9.67 3.08 18.8 0 0 0 14 8
5 Azhar Chaus Madison Jets 5 5 18.5 63 6 10.50 3.35 18.8 0 0 0 12 7
6 Ajit Shirke Madison Jets 7 7 25.0 100 5 20.00 4.00 30.0 0 0 0 22 6
7 Rajendra Tadvi Madison Jets 5 3 5.0 21 3 7.00 4.20 10.0 0 0 0 2 5
8 Bala Nallapaneni Madison Jets 1 1 4.0 12 2 6.00 3.00 12.0 0 0 0 2 3
9 Ajay Dantuluri Madison Jets 1 1 3.0 13 2 6.50 4.33 9.0 0 0 0 0 0
10 Sukanta Ghosh Madison Jets 1 1 4.0 20 2 10.00 5.00 12.0 0 0 0 0 2
11 Raghu Devulapally Madison Jets 3 2 3.0 21 2 10.50 7.00 9.0 0 0 0 2 2
12 Preetam Goverdhan Madison Jets 5 1 1.0 2 1 2.00 2.00 6.0 0 0 0 0 0
13 Sajjad Shaik Madison Jets 1 1 4.0 14 1 14.00 3.50 24.0 0 0 0 3 3
14 Manoj Chikkala Madison Jets 5 2 4.0 17 1 17.00 4.25 24.0 0 0 0 4 2
15 Rajashekhar Thota Madison Jets 3 2 4.0 18 1 18.00 4.50 24.0 0 0 0 2 2
16 Aditya Prasad Madison Jets 1 1 4.0 21 1 21.00 5.25 24.0 0 0 0 1 1
17 Partha Madan Madison Jets 1 1 2.0 12 1 12.00 6.00 12.0 0 0 0 4 0
18 Shamim Habib Madison Jets 1 1 3.0 9 0 0 3.00 0.0 0 0 0 0 0
19 Chandrasekar Karnum Madison Jets 1 1 0.4 3 0 0 4.50 0.0 0 0 0 1 0
20 Nikhil Bellamkonda Madison Jets 1 1 4.0 21 0 0 5.25 0.0 0 0 0 4 3
21 Vamsi Krishna Konijeti Madison Jets 1 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 2 0
22 Vijay Surampalli Madison Jets 1 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 1 0