# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Asmar Najam
 Rogers Park CC
10 9 65.3 279 27 10.33 4.26 14.6 0 2 15 0
2 Ravi Patel
 Rovers
12 12 67.2 241 25 9.64 3.58 16.2 3 0 32 2
3 Naren Murkonda
 Eagles
11 11 72.3 277 25 11.08 3.82 17.4 1 1 13 0
4 Abdul Salam
 Milwaukee Panthers
14 11 67.0 242 21 11.52 3.61 19.1 1 1 34 1
5 Puneet Dubey
 Rovers
13 13 89.5 316 19 16.63 3.52 28.4 2 0 31 1
6 Sapan Bhakta
 Springfield
14 13 80.4 325 19 17.11 4.03 25.5 2 0 28 0
7 Affan Ansari
 Rogers Park CC
10 7 48.2 175 18 9.72 3.62 16.1 2 1 36 5
8 Shishir Jai
 St Louis
8 8 54.0 155 17 9.12 2.87 19.1 2 0 11 1
9 Karan Kumar
 Eagles
11 11 79.1 273 17 16.06 3.45 27.9 1 0 33 1
10 Asif Mehmood Khan
 Milwaukee CC Mcc
12 9 66.0 251 17 14.76 3.80 23.3 1 0 19 2
11 Umair Sarwar
 Purdue
12 11 68.2 322 17 18.94 4.71 24.1 0 1 41 4
12 Nirav Amin
 Challengers
11 11 75.0 213 16 13.31 2.84 28.1 0 0 7 0
13 Harshil Patel
 Rovers
8 7 41.4 156 16 9.75 3.74 15.6 0 2 30 0
14 Nishant Bharadwaj
 St Louis
9 9 62.4 247 16 15.44 3.94 23.5 0 1 20 0
15 Najam Bakhshi
 Pak Gymkhana
7 5 36.2 153 16 9.56 4.21 13.6 1 1 6 0
16 Farhan Arshad
 Milwaukee Panthers
11 10 67.0 167 15 11.13 2.49 26.8 0 0 28 0
17 Aashish Chandra
 Purdue
11 11 70.0 280 15 18.67 4.00 28.0 0 0 25 0
18 Sumanth Reddy Bhimi Reddy
 St Louis United CC
14 6 31.2 154 15 10.27 4.91 12.5 1 1 24 0
19 Ajith Ramesan
 Rovers
8 7 36.0 84 13 6.46 2.33 16.6 0 1 18 0
20 Rizwan Arshad
 Milwaukee Panthers
10 10 52.4 219 13 16.85 4.16 24.3 1 0 21 0
21 Sukesh Adhikari
 Challengers
10 8 39.1 126 12 10.50 3.22 19.6 0 0 11 0
22 Adithya Venkatesan
 St Louis United CC
10 8 45.5 168 12 14.00 3.67 22.9 0 0 10 0
23 Daxx Patel
 Challengers
11 10 65.1 245 12 20.42 3.76 32.6 1 0 21 0
24 Urvish Desai
 Challengers
9 7 42.0 170 12 14.17 4.05 21.0 0 0 15 0
25 Dhruvin Talati
 Challengers
9 8 33.3 143 12 11.92 4.27 16.8 0 1 20 0
26 Sanjiv Patel
 Springfield
11 10 49.3 235 12 19.58 4.75 24.8 1 0 18 0
27 Sai Gautam Gajjala
 St Louis United CC
9 5 29.4 159 12 13.25 5.36 14.8 2 0 16 0
28 Arvind Singh
 Milwaukee CC Mcc
11 11 66.0 273 11 24.82 4.14 36.0 0 0 31 0
29 Sumit Kumar
 Springfield
8 8 45.3 222 11 20.18 4.88 24.8 0 0 23 4
30 Kabir Hussain
 Milwaukee Panthers
10 7 42.0 144 10 14.40 3.43 25.2 0 0 13 0
31 Vignesh V
 Purdue
6 6 39.4 152 10 15.20 3.83 23.8 0 0 13 0
32 Shahbaz Malik
 Milwaukee Panthers
10 10 45.3 186 10 18.60 4.09 27.3 0 0 5 0
33 Absar Najam
 Rogers Park CC
7 6 37.2 154 10 15.40 4.12 22.4 0 0 11 0
34 Siddharth Saladi
 St Louis United CC
5 5 35.0 93 9 10.33 2.66 23.3 0 0 14 0
35 Mihir Adivarekar
 St Louis United CC
9 7 49.0 142 9 15.78 2.90 32.7 0 0 27 0
36 Santosh Sharma
 Rovers
5 5 20.3 62 9 6.89 3.02 13.7 0 0 11 1
37 Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan
 Rovers
7 6 35.0 106 9 11.78 3.03 23.3 0 0 10 0
38 Aamir Shahzad
 Rogers Park CC
8 6 41.0 162 9 18.00 3.95 27.3 0 0 39 0
39 Madanagopal Damodaran
 Springfield
5 5 34.0 143 9 15.89 4.21 22.7 1 0 3 1
40 Sourab Mahajan
 St Louis
9 7 49.2 214 9 23.78 4.34 32.9 0 0 7 0
41 Kinshuk Sharma
 Purdue
6 5 29.4 144 9 16.00 4.85 19.8 0 0 19 2
42 Salman Khan
 Cc Of Ilinois
8 5 33.0 181 9 20.11 5.48 22.0 0 0 10 0
43 Shrivatsa Ravikumar
 Cc Of Ilinois
10 7 47.0 270 9 30.00 5.74 31.3 0 0 19 1
44 Siddharth Modali
 Springfield
4 4 28.0 113 8 14.12 4.04 21.0 0 1 19 1
45 Yashodhan Mahajan
 St Louis United CC
9 5 24.0 97 8 12.12 4.04 18.0 0 0 8 1
46 Rahul Acharya
 St Louis
8 7 40.4 171 8 21.38 4.20 30.5 0 0 12 1
47 Abdullah Al Noman Ovi
 Purdue
7 7 49.2 208 8 26.00 4.22 37.0 0 0 10 2
48 Datta Prakash Yadavalli
 Eagles
8 5 31.3 100 7 14.29 3.17 27.0 0 0 11 0
49 Satyajit Singh
 St Louis United CC
7 3 24.0 79 7 11.29 3.29 20.6 0 0 6 2
50 Bhavesh Amin
 Challengers
9 6 39.0 147 7 21.00 3.77 33.4 0 0 8 0
51 Naagarajan Narayanan
 Purdue
13 7 40.0 186 7 26.57 4.65 34.3 0 0 19 1
52 Bhadresh Mandani
 Springfield
5 5 22.3 106 7 15.14 4.71 19.3 0 0 15 2
53 Sooriya Kumar Ramakrishnan
 Cc Of Ilinois
10 5 27.3 142 7 20.29 5.16 23.6 0 0 18 1
54 Karteek Pusuluri
 Cc Of Ilinois
4 3 17.0 60 6 10.00 3.53 17.0 1 0 2 0
55 Pruthvish Patel
 Challengers
10 8 32.3 116 6 19.33 3.57 32.5 0 0 14 1
56 Bhargav Gaddipati
 St Louis United CC
9 8 31.0 127 6 21.17 4.10 31.0 0 0 34 4
57 Aditya Malhotra
 Eagles
7 4 23.0 98 6 16.33 4.26 23.0 0 0 22 0
58 Usman Malik
 Milwaukee CC Mcc
7 5 30.4 132 6 22.00 4.30 30.7 0 0 11 1
59 Satadru Roy
 Purdue
9 7 30.0 132 6 22.00 4.40 30.0 0 0 11 0
60 Praveen Paruchuri
 Rovers
8 6 23.0 114 6 19.00 4.96 23.0 0 0 27 1
61 Kuldeep Sharma
 Rovers
7 7 33.5 175 6 29.17 5.17 33.8 0 0 13 0
62 Rajkumar Pujari
 Purdue
9 7 34.4 190 6 31.67 5.48 34.7 0 0 13 4
63 Muhammad Samir Khan
 Cc Of Ilinois
8 5 32.0 180 6 30.00 5.62 32.0 0 0 33 1
64 Ayan Hazra
 Purdue
9 8 38.1 218 6 36.33 5.71 38.2 0 0 17 4
65 Hasnain Amjad
 Milwaukee Panthers
7 4 16.0 92 6 15.33 5.75 16.0 1 0 9 0
66 Amit Singh
 Eagles
8 5 30.0 91 5 18.20 3.03 36.0 0 0 16 0
67 Youasf Muhammad
 Pak Gymkhana
3 2 11.0 34 5 6.80 3.09 13.2 0 1 4 0
68 Ravikumar Chockalingam
 St Louis
4 3 13.0 51 5 10.20 3.92 15.6 1 0 4 1
69 Vaikunth Seshadri
 Milwaukee CC Mcc
10 10 43.0 169 5 33.80 3.93 51.6 0 0 25 9
70 Krishna Prasanth
 St Louis United CC
8 7 28.0 119 5 23.80 4.25 33.6 0 0 18 3
71 Nikin Patel
 Cc Of Ilinois
8 6 38.5 177 5 35.40 4.56 46.6 0 0 32 0
72 Saishayam Durbha
 Milwaukee CC Mcc
8 4 15.5 74 5 14.80 4.67 19.0 0 0 14 0
73 Saketh Kasthala
 Eagles
8 5 32.2 152 5 30.40 4.70 38.8 0 0 26 0
74 Mughiz Ghori
 Rogers Park CC
7 3 15.0 71 5 14.20 4.73 18.0 1 0 13 0
75 Riaz Shaikh
 Springfield
10 3 12.0 57 5 11.40 4.75 14.4 1 0 8 0
76 Pranam Jain
 Rovers
8 5 21.2 102 5 20.40 4.78 25.6 0 0 2 1
77 Shaker Naeem
 Milwaukee CC Mcc
6 3 12.0 58 5 11.60 4.83 14.4 0 0 9 0
78 Prasanna Padmanabhan
 Springfield
8 5 17.4 100 5 20.00 5.66 21.2 0 0 2 0
79 Syed Umer Javed
 Milwaukee CC Mcc
1 1 7.4 23 4 5.75 3.00 11.5 1 0 3 0
80 Ijaz Afridi
 Milwaukee CC Mcc
7 3 24.0 87 4 21.75 3.62 36.0 0 0 0 0
81 Vijay Radhakrishna
 Challengers
12 3 14.1 58 4 14.50 4.09 21.2 0 0 5 0
82 Osman Ahmed
 Pak Gymkhana
2 1 7.0 29 4 7.25 4.14 10.5 1 0 4 0
83 Jahanzaib Nadeem
 Milwaukee Panthers
4 1 6.0 26 4 6.50 4.33 9.0 1 0 2 0
84 Kapil Jakhar
 St Louis
5 2 9.0 40 4 10.00 4.44 13.5 1 0 4 1
85 Adithya Subramanian
 Eagles
4 3 12.0 56 4 14.00 4.67 18.0 0 0 19 1
86 Hasan Khan
 Rogers Park CC
7 4 21.4 104 4 26.00 4.80 32.5 0 0 2 0
87 Ayaz Patel
 Milwaukee CC Mcc
6 2 7.3 36 4 9.00 4.80 11.2 1 0 1 0
88 Shakir Naeem
 Milwaukee CC Mcc
8 5 19.0 92 4 23.00 4.84 28.5 0 0 19 1
89 Amyn Gillani
 Pak Gymkhana
5 4 24.0 124 4 31.00 5.17 36.0 0 0 10 2
90 Zeeshan Ashraf
 Eagles
7 5 11.0 63 4 15.75 5.73 16.5 0 0 21 0
91 Visakh Patel
 Springfield
14 10 30.0 172 4 43.00 5.73 45.0 0 0 6 0
92 Ganesh Katravath
 Rovers
5 4 13.0 83 4 20.75 6.38 19.5 0 0 8 0
93 Abhish Abraham
 Cc Of Ilinois
11 4 9.0 78 4 19.50 8.67 13.5 0 0 4 2
94 Krishna Kurup
 Eagles
2 1 6.0 6 3 2.00 1.00 12.0 0 0 2 0
95 Amit Patel (85)
 Challengers
2 1 8.0 17 3 5.67 2.12 16.0 0 0 0 0
96 Murtuja Vohra
 Milwaukee CC Mcc
5 1 8.0 22 3 7.33 2.75 16.0 0 0 1 0
97 Sai Kanuru
 Cc Of Ilinois
2 2 16.0 50 3 16.67 3.12 32.0 0 0 2 1
98 Javed Syed
 Milwaukee CC Mcc
9 3 15.0 53 3 17.67 3.53 30.0 0 0 4 0
99 Ali Faruqui
 Milwaukee CC Mcc
5 4 24.0 86 3 28.67 3.58 48.0 0 0 4 0
100 Hammad Bakhshi
 Pak Gymkhana
6 3 24.0 101 3 33.67 4.21 48.0 0 0 5 0
101 Hassan Khalid
 Milwaukee Panthers
9 4 19.0 81 3 27.00 4.26 38.0 0 0 7 0
102 Sarwar Ghori
 Rogers Park CC
9 5 29.0 124 3 41.33 4.28 58.0 0 0 14 6
103 Hassan Amjad
 Milwaukee Panthers
14 9 39.0 170 3 56.67 4.36 78.0 0 0 21 0
104 Arvind Vasudevan
 Cc Of Ilinois
4 3 17.0 79 3 26.33 4.65 34.0 0 0 2 0
105 Kush Coshic
 Cc Of Ilinois
5 2 14.5 71 3 23.67 4.79 29.7 0 0 0 1
106 Naresh Reddy
 St Louis United CC
5 3 8.3 43 3 14.33 5.06 17.0 0 0 1 2
107 Saqib Rahman
 Cc Of Ilinois
4 2 15.0 79 3 26.33 5.27 30.0 0 0 16 1
108 Muhammad Tariq Akram
 St Louis
9 6 23.0 125 3 41.67 5.43 46.0 0 0 19 0
109 Moin Babar
 Rogers Park CC
7 3 12.3 68 3 22.67 5.44 25.0 0 0 2 9
110 Ravikrishna Pasupuleti
 Challengers
4 2 9.0 49 3 16.33 5.44 18.0 0 0 1 1
111 Prasoon Sharma
 Milwaukee CC Mcc
3 2 3.5 22 3 7.33 5.74 7.7 0 0 3 1
112 Talha Mohsin
 Rogers Park CC
3 1 7.0 41 3 13.67 5.86 14.0 0 0 5 0
113 Basit Zaidi
 St Louis
7 4 21.0 126 3 42.00 6.00 42.0 0 0 15 1
114 Salman Ahmed
 Pak Gymkhana
5 3 14.0 84 3 28.00 6.00 28.0 0 0 6 0
115 Yousaf Hussain
 Pak Gymkhana
3 1 4.0 26 3 8.67 6.50 8.0 0 0 4 0
116 Ahmed Sadeque
 Cc Of Ilinois
7 3 17.0 114 3 38.00 6.71 34.0 0 0 8 0
117 Sohail Alvi
 St Louis
12 6 22.0 150 3 50.00 6.82 44.0 0 0 6 0
118 Arun Raman
 Cc Of Ilinois
11 3 11.5 92 3 30.67 7.77 23.7 0 0 3 0
119 Tushar Kolhe
 Milwaukee CC Mcc
4 1 4.0 8 2 4.00 2.00 12.0 0 0 2 0
120 Rahul Madhumanchi Gananath
 Milwaukee Panthers
2 2 10.0 29 2 14.50 2.90 30.0 0 0 0 0
121 Tarang Patel
 Springfield
4 3 17.3 68 2 34.00 3.89 52.5 0 0 6 0
122 Kanti Bhakta
 Springfield
5 4 20.0 84 2 42.00 4.20 60.0 0 0 6 1
123 Arjun Kumar
 Eagles
11 5 24.0 101 2 50.50 4.21 72.0 0 0 5 2
124 Sachin Muddasani
 Springfield
4 3 12.0 51 2 25.50 4.25 36.0 0 0 1 0
125 Aakash Nagar
 Rovers
10 2 5.3 27 2 13.50 4.91 16.5 0 0 10 0
126 Dinush Lanka Jayasooriya
 St Louis
7 4 15.0 74 2 37.00 4.93 45.0 0 0 14 0
127 Risik Rangineni
 Rovers
10 3 11.3 57 2 28.50 4.96 34.5 0 0 7 0
128 Sanjay Shrivastava
 Eagles
5 5 20.0 103 2 51.50 5.15 60.0 0 0 23 1
129 Mitul Patel
 Eagles
8 4 18.0 95 2 47.50 5.28 54.0 0 0 3 0
130 Hemant Mandle
 St Louis United CC
3 1 7.0 39 2 19.50 5.57 21.0 0 0 7 0
131 Chirag R Patel
 Challengers
11 4 6.1 35 2 17.50 5.68 18.5 0 0 2 0
132 Vijay Kumar
 Rovers
6 6 19.0 108 2 54.00 5.68 57.0 0 0 27 0
133 Sandeep Dhar
 Milwaukee CC Mcc
9 3 8.0 46 2 23.00 5.75 24.0 0 0 9 0
134 Manan Patel
 Challengers
10 3 5.0 29 2 14.50 5.80 15.0 0 0 0 0
135 Prasanna Padmanabhan
 Cc Of Ilinois
5 2 16.0 93 2 46.50 5.81 48.0 0 0 5 0
136 Nauman Khan
 Cc Of Ilinois
3 3 15.0 99 2 49.50 6.60 45.0 0 0 9 1
137 Harshal Patel
 Rogers Park CC
8 2 4.4 32 2 16.00 6.86 14.0 0 0 7 0
138 Syed Kashif
 Milwaukee CC Mcc
7 2 11.4 80 2 40.00 6.86 35.0 0 0 6 0
139 Shiraz Najam
 Rogers Park CC
10 3 4.2 33 2 16.50 7.62 13.0 0 0 1 1
140 Aakash Paranjape
 Rovers
9 1 2.0 21 2 10.50 10.50 6.0 0 0 7 0
141 Arush Arora
 Milwaukee Panthers
3 1 0.3 0 1 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0
142 Sandeep Pathuri
 Springfield
11 2 3.0 10 1 10.00 3.33 18.0 0 0 1 0
143 Samir Chaudhari
 Challengers
2 1 5.0 17 1 17.00 3.40 30.0 0 0 4 0
144 Santosh Hindurao
 Springfield
1 1 5.0 20 1 20.00 4.00 30.0 0 0 1 0
145 Srissa Dharampal
 Challengers
6 3 14.0 57 1 57.00 4.07 84.0 0 0 5 0
146 Ashhar Mehdi
 Pak Gymkhana
4 1 4.0 17 1 17.00 4.25 24.0 0 0 2 0
147 Renganathan Sankar
 Eagles
6 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 3 1
148 Ahmad Bakshi
 Pak Gymkhana
3 2 10.0 46 1 46.00 4.60 60.0 0 0 1 0
149 Rajan Kochar
 Springfield
9 3 9.0 42 1 42.00 4.67 54.0 0 0 6 0
150 Yaseen Bahmaid Sheikh
 Milwaukee Panthers
4 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 0 0
151 Bhargav Chaudhari
 Challengers
3 1 6.5 36 1 36.00 5.27 41.0 0 0 0 0
152 Manwinder Singh
 Milwaukee CC Mcc
3 3 11.0 58 1 58.00 5.27 66.0 0 0 6 0
153 Sikander Soleja
 Pak Gymkhana
4 2 15.0 89 1 89.00 5.93 90.0 0 0 21 2
154 Apoorv Maheshwari
 Purdue
1 1 5.0 30 1 30.00 6.00 30.0 0 0 5 0
155 DHAIRYA MISTRY (HEADMASTER) 224-766-0982
 Challengers
4 3 7.0 43 1 43.00 6.14 42.0 0 0 0 0
156 Dost Cheema
 Cc Of Ilinois
7 1 3.0 19 1 19.00 6.33 18.0 0 0 5 0
157 Shashank Khetan
 Purdue
1 1 4.0 28 1 28.00 7.00 24.0 0 0 10 3
158 Mohsin Khan
 Rogers Park CC
7 2 2.5 20 1 20.00 7.06 17.0 0 0 2 0
159 Jigen Shah
 Pak Gymkhana
4 3 9.0 65 1 65.00 7.22 54.0 0 0 7 0
160 Rahul Chauhan
 Challengers
9 2 5.0 38 1 38.00 7.60 30.0 0 0 4 0
161 Praveen Ashokkumar
 Rovers
1 1 2.5 25 1 25.00 8.82 17.0 0 0 3 0
162 Asad Majeed
 Pak Gymkhana
2 2 4.0 40 1 40.00 10.00 24.0 0 0 9 2
163 Sheryas Venkatasubramaniam
 Rogers Park CC
7 1 1.0 2 0 2.00 0.0 0 0 0 0
164 Kunj Patel
 Springfield
4 3 9.0 31 0 3.44 0.0 0 0 10 0
165 Waseem Khan
 Rogers Park CC
7 3 16.0 58 0 3.62 0.0 0 0 5 0
166 Rajesh Pudota
 St Louis United CC
6 2 4.0 16 0 4.00 0.0 0 0 1 1
167 Akash Shakunala
 Milwaukee CC Mcc
13 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 1 0
168 Subbu Kuppusami
 Eagles
4 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 0 0
169 Ashraf Syed
 Rovers
4 2 3.0 14 0 4.67 0.0 0 0 5 0
170 Chirag (bowler) Patel
 Challengers
2 1 3.0 14 0 4.67 0.0 0 0 4 0
171 Syed Ali
 Milwaukee Panthers
1 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 0 0
172 Prasad Hegde
 Purdue
11 1 3.0 15 0 5.00 0.0 0 0 4 0
173 Usama Ahmad
 Rogers Park CC
3 1 4.0 20 0 5.00 0.0 0 0 4 0
174 Umair Azeem
 Milwaukee Panthers
4 1 2.4 14 0 5.25 0.0 0 0 2 0
175 Shahid Munir
 Pak Gymkhana
3 2 15.0 85 0 5.67 0.0 0 0 14 0
176 Murali Basupalli
 St Louis United CC
6 2 9.0 51 0 5.67 0.0 0 0 1 0
177 Kamran Syed
 Pak Gymkhana
4 2 13.3 77 0 5.70 0.0 0 0 7 0
178 Santhosh Reddy
 St Louis
6 3 9.0 52 0 5.78 0.0 0 0 11 0
179 Manonkumar Krishnamoorthi
 Rovers
4 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 4 0
180 Varun Krish
 Rovers
4 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 0 0
181 Atif Sagir
 Milwaukee Panthers
2 1 2.1 13 0 6.00 0.0 0 0 5 0
182 Sridhar Bhuvanagiri
 Milwaukee CC Mcc
5 2 4.0 26 0 6.50 0.0 0 0 1 1
183 Dheeraj Reddy
 St Louis
5 2 6.0 40 0 6.67 0.0 0 0 6 0
184 Samir Patel
 Springfield
6 2 6.0 41 0 6.83 0.0 0 0 2 0
185 Jyoti Singh
 Springfield
12 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 0 0
186 Ramesh Suvvari
 Eagles
1 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 1 0
187 Fahad Baber
 Pak Gymkhana
3 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
188 Tanweer Alam
 Cc Of Ilinois
3 1 2.0 16 0 8.00 0.0 0 0 0 0
189 Vishnu Chaitanya
 Rovers
8 3 5.0 42 0 8.40 0.0 0 0 7 0
190 Rahul Saladi
 Cc Of Ilinois
3 1 0.2 3 0 9.00 0.0 0 0 0 0
191 Zohad Hussain
 Pak Gymkhana
1 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 0 0
192 Shyam Pilli
 St Louis United CC
6 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 2 1
193 Ainan Arif
 Milwaukee CC Mcc
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 4 2
194 Kamran Cheema
 Purdue
12 1 0.1 7 0 42.00 0.0 0 0 1 0