# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Ahmed Ali Mir
 Dolphins CC
9 9 0 334 191 37.11 174.87 91 0 2 3 2 0 20 29
2 Sapan Bhakta
 Springfield
9 9 2 302 279 43.14 108.24 70 0 0 4 1 0 2 16
3 Sunish Reddy
 Jaguars
7 7 1 259 118 43.17 219.49 109 1 0 0 4 0 16 17
4 Sohail Alvi
 Dolphins CC
8 8 1 258 215 36.86 120.00 68 0 0 2 4 0 5 24
5 Vishakh Patel
 Springfield
9 9 0 248 167 27.56 148.50 72 0 0 2 2 0 9 16
6 Mohith Reddy
 Thunderbolts
8 8 1 247 162 35.29 152.47 111 1 0 0 3 0 11 24
7 Vishnu Chaitanya
 Springfield
6 6 1 238 211 47.60 112.80 75 0 1 2 3 1 3 15
8 Sumanth R
 Jaguars
7 7 0 212 164 30.29 129.27 62 0 0 1 3 1 5 17
9 Jyoti Singh
 Springfield
8 8 1 208 134 29.71 155.22 45 0 0 0 4 0 11 11
10 Cony Sidhu
 Stl Gladiators
7 7 1 208 136 34.67 152.94 60 0 0 1 2 0 7 22
11 Yash Mahajan
 Thunderbolts
6 6 1 197 134 39.40 147.01 61 0 0 1 3 0 9 11
12 Rahul Acharya
 Dolphins CC
5 5 2 191 161 63.67 118.63 78 0 1 2 1 0 6 16
13 Suneel Reddy
 Jaguars
7 7 0 170 163 24.29 104.29 53 0 0 1 2 0 3 10
14 Nishant Bhardwaj
 Stl Gladiators
7 6 0 167 133 27.83 125.56 37 0 0 0 4 0 1 18
15 Dinush Lanka Jayasooriya
 Dolphins CC
8 7 0 155 96 22.14 161.46 50 0 0 1 1 0 17 2
16 Ankur Kassal
 Lionblood
3 3 2 152 128 152.00 118.75 72 0 0 2 0 0 6 5
17 Sundeep Paruchuri
 Kombucha Blues
7 7 0 152 143 21.71 106.29 55 0 0 1 2 1 2 13
18 Sreekanth Peyyeti
 Kombucha Blues
6 6 2 148 129 37.00 114.73 64 0 0 1 2 0 2 5
19 Murali Basupalli
 Thunderbolts
8 6 1 137 85 27.40 161.18 59 0 0 1 0 0 10 4
20 Anil Kolli
 Thunderbolts
7 7 2 128 122 25.60 104.92 41 0 0 0 2 0 7 3
21 Ravikumar Chockalingam
 Lionblood
5 5 0 125 116 25.00 107.76 50 0 0 1 1 0 7 4
22 Sandesh Mamidi
 Kombucha Blues
5 5 0 116 117 23.20 99.15 42 0 0 0 2 0 1 7
23 Jaspreet Sekhon
 Stl Gladiators
6 6 1 110 67 22.00 164.18 51 0 0 1 1 1 5 9
24 Harjot Bajwa
 Stl Gladiators
6 5 0 110 86 22.00 127.91 42 0 0 0 2 0 5 9
25 Sai Charan Battina
 Kombucha Blues
5 5 1 110 89 27.50 123.60 77 0 1 1 0 0 4 3
26 Danushka Damruwan
 Dolphins CC
7 7 1 104 80 17.33 130.00 61 0 0 1 0 0 0 12
27 Revanth Arjula
 Jaguars
5 5 2 103 74 34.33 139.19 37 0 0 0 1 0 5 4
28 Siddharth Saladi
 Thunderbolts
5 4 1 100 77 33.33 129.87 52 0 0 1 0 0 5 5
29 Rajitha Jayaweera
 Lionblood
6 5 1 100 80 25.00 125.00 47 0 0 0 2 1 4 7
30 Pramod Yadav
 Thunderbolts
8 8 2 98 75 16.33 130.67 30 0 0 0 1 1 4 5
31 Seshu Katragadda
 Thunderbolts
5 4 0 96 57 24.00 168.42 40 0 0 0 2 0 7 4
32 Vishal Gupta
 Kombucha Blues
5 5 0 92 75 18.40 122.67 37 0 0 0 2 0 5 9
33 Saurabh Kala
 Lionblood
4 4 0 88 107 22.00 82.24 36 0 0 0 2 0 4 4
34 Jagdeep Dhaliwal
 Stl Gladiators
6 4 1 87 51 29.00 170.59 62 0 0 1 0 1 7 3
35 Srini Adem
 Jaguars
6 6 1 87 52 17.40 167.31 36 0 0 0 2 2 6 4
36 Corbeth Thompson
 Kombucha Blues
2 2 2 86 54 0.00 159.26 53 0 0 1 1 0 4 4
37 Venkata Siddhartha Nettem
 Kombucha Blues
3 2 1 78 34 78.00 229.41 68 0 0 1 0 0 4 7
38 Bhaskar Vullanki
 Jaguars
5 5 0 70 78 14.00 89.74 26 0 0 0 1 1 0 9
39 Zeeshan Umer
 Dolphins CC
5 5 1 66 69 16.50 95.65 42 0 0 0 1 2 1 5
40 Vivek Jaswal
 Lionblood
5 4 0 55 42 13.75 130.95 20 0 0 0 0 0 1 5
41 Kaushik Karene
 Thunderbolts
2 1 0 55 63 55.00 87.30 55 0 0 1 0 0 0 4
42 Sarpreet Singh
 Stl Gladiators
5 5 0 54 38 10.80 142.11 20 0 0 0 0 1 2 5
43 Abhishek Dwaraki
 Stl Gladiators
5 5 1 53 57 13.25 92.98 24 0 0 0 0 0 1 5
44 Nikhil Ram
 Lionblood
3 3 0 50 41 16.67 121.95 24 0 0 0 0 0 3 2
45 Ramakrishna Debbadi
 Springfield
6 5 1 47 33 11.75 142.42 31 0 0 0 1 2 5 0
46 Teja Prabhala
 Kombucha Blues
3 3 0 47 33 15.67 142.42 36 0 0 0 1 1 3 5
47 Sunil Krishna
 Jaguars
4 4 1 47 62 15.67 75.81 35 0 0 0 1 0 0 1
48 Sunny Singh
 Springfield
7 5 2 46 41 15.33 112.20 25 0 0 0 1 0 2 1
49 Sandeep Pathuri
 Springfield
8 5 2 45 56 15.00 80.36 22 0 0 0 0 0 0 3
50 Harsha P
 Lionblood
2 2 1 39 35 39.00 111.43 39 0 0 0 1 0 3 0
51 Sanjay Karanwal
 Dolphins CC
6 4 2 39 49 19.50 79.59 34 0 0 0 1 1 1 0
52 Tahir Malik
 Dolphins CC
5 4 1 39 49 13.00 79.59 14 0 0 0 0 0 2 2
53 Rayneesh Vassell
 Stl Gladiators
4 3 1 38 41 19.00 92.68 30 0 0 0 1 0 1 5
54 Karthik Somayajula
 Jaguars
6 4 2 37 41 18.50 90.24 20 0 0 0 0 0 0 1
55 Bhargav Gaddipati
 Thunderbolts
4 3 2 36 18 36.00 200.00 31 0 0 0 1 1 2 3
56 Naresh Reddy
 Thunderbolts
3 2 0 35 29 17.50 120.69 30 0 0 0 1 0 2 3
57 Tashin Azad
 Springfield
3 3 0 35 36 11.67 97.22 15 0 0 0 0 0 1 2
58 Prince Singh
 Stl Gladiators
5 2 2 34 29 0.00 117.24 31 0 0 0 1 0 1 2
59 Alexander Meer
 Stl Gladiators
2 2 1 33 33 33.00 100.00 25 0 0 0 1 0 2 2
60 Anoop Mohan
 Stl Gladiators
5 3 2 31 36 31.00 86.11 15 0 0 0 0 0 0 2
61 Rajesh Surapaneni
 Kombucha Blues
1 1 1 30 23 0.00 130.43 30 0 0 0 1 0 1 1
62 Krishna Tej Katragadda
 Kombucha Blues
7 7 0 28 45 4.00 62.22 20 0 0 0 0 3 0 1
63 Farhan Bobat
 Dolphins CC
8 4 1 26 23 8.67 113.04 22 0 0 0 0 0 0 3
64 Ashok Vinnakota
 Jaguars
6 2 1 26 31 26.00 83.87 22 0 0 0 0 0 0 1
65 Deep Bhatt
 Springfield
8 5 3 25 32 12.50 78.12 12 0 0 0 0 1 0 0
66 Thilina Peiris
 Lionblood
4 4 0 25 44 6.25 56.82 15 0 0 0 0 1 1 0
67 Shehzaadali Battiwala
 Lionblood
3 2 2 24 23 0.00 104.35 23 0 0 0 0 0 1 0
68 Manveer Singh
 Stl Gladiators
2 2 0 23 14 11.50 164.29 22 0 0 0 0 0 1 3
69 Koteswara rao Panguluri
 Thunderbolts
8 5 1 23 35 5.75 65.71 19 0 0 0 0 2 0 3
70 Nag Arya
 Kombucha Blues
6 4 2 21 16 10.50 131.25 11 0 0 0 0 1 0 2
71 Samson A
 Jaguars
3 1 0 19 9 19.00 211.11 19 0 0 0 0 0 1 1
72 Nikin Patel
 Springfield
3 3 1 19 11 9.50 172.73 13 0 0 0 0 1 1 2
73 Alok Dubey
 Lionblood
4 3 0 19 21 6.33 90.48 11 0 0 0 0 1 0 0
74 Raj Padulam
 Jaguars
1 1 0 17 13 17.00 130.77 17 0 0 0 0 0 0 2
75 Prasanna Padmanabhan Ukcc
 Springfield
4 4 0 17 16 4.25 106.25 7 0 0 0 0 1 0 1
76 Ahmad Zaman Qamar
 Lionblood
3 3 0 16 12 5.33 133.33 8 0 0 0 0 1 0 2
77 Tarang Patel
 Springfield
2 2 0 16 17 8.00 94.12 11 0 0 0 0 0 1 1
78 Ronak Thakur
 Stl Gladiators
2 2 1 16 22 16.00 72.73 16 0 0 0 0 0 0 0
79 Avinash Tb
 Thunderbolts
2 2 0 15 19 7.50 78.95 15 0 0 0 0 1 1 0
80 Shiva Garimella
 Kombucha Blues
3 2 0 15 19 7.50 78.95 8 0 0 0 0 0 1 1
81 Basit Zaidi
 Dolphins CC
7 3 3 14 20 0.00 70.00 9 0 0 0 0 0 0 1
82 Krishna Motaparti
 Thunderbolts
6 3 0 14 22 4.67 63.64 11 0 0 0 0 1 0 0
83 Murali Krishna Meka
 Thunderbolts
6 1 1 13 8 0.00 162.50 13 0 0 0 0 0 0 1
84 Sunny Mhatre
 Lionblood
1 1 0 13 10 13.00 130.00 13 0 0 0 0 0 1 0
85 Masroor Hussain
 Dolphins CC
6 2 1 13 26 13.00 50.00 10 0 0 0 0 0 0 0
86 Vamshi Krishna Vilasagaram
 Dolphins CC
1 1 0 12 10 12.00 120.00 12 0 0 0 0 0 0 1
87 Meet Patel
 Lionblood
4 4 2 12 13 6.00 92.31 9 0 0 0 0 1 0 1
88 Riaz Shaikh
 Springfield
7 3 0 12 18 4.00 66.67 8 0 0 0 0 0 0 0
89 Nikant U
 Stl Gladiators
7 2 2 12 18 0.00 66.67 10 0 0 0 0 0 0 0
90 Hardik Jariwala
 Lionblood
3 2 1 11 16 11.00 68.75 10 0 0 0 0 0 0 0
91 Adithya Venkatesan
 Stl Gladiators
2 1 0 11 21 11.00 52.38 11 0 0 0 0 0 0 0
92 Muhammad Tariq Akram
 Dolphins CC
4 4 0 11 21 2.75 52.38 6 0 0 0 0 1 0 1
93 Ravi Yaramanchi
 Kombucha Blues
3 1 1 10 6 0.00 166.67 10 0 0 0 0 0 1 0
94 Abhilash Ravula
 Jaguars
3 2 2 10 9 0.00 111.11 10 0 0 0 0 0 0 0
95 Shyam Nalwade
 Kombucha Blues
1 1 0 10 16 10.00 62.50 10 0 0 0 0 0 0 0
96 Umar Butt
 Lionblood
4 1 1 9 3 0.00 300.00 9 0 0 0 0 0 1 0
97 Vikas Sharma
 Lionblood
4 1 1 9 9 0.00 100.00 9 0 0 0 0 0 0 0
98 Abhineet Kumar
 Springfield
3 2 2 9 14 0.00 64.29 7 0 0 0 0 0 0 0
99 Prashanth Rava
 Thunderbolts
4 2 0 7 10 3.50 70.00 7 0 0 0 0 1 0 1
100 Mohsin Khan
 Dolphins CC
4 3 0 7 12 2.33 58.33 5 0 0 0 0 1 0 0
101 Gautham Pusapati
 Kombucha Blues
1 1 0 7 15 7.00 46.67 7 0 0 0 0 0 0 0
102 Aditiya Vipparla
 Thunderbolts
2 2 1 7 20 7.00 35.00 5 0 0 0 0 0 0 0
103 Samara Bolts
 Thunderbolts
2 1 1 6 7 0.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 0
104 Amit Kandela
 Thunderbolts
2 2 0 6 10 3.00 60.00 5 0 0 0 0 0 0 0
105 Gopinadh Puvvada
 Jaguars
7 1 1 5 6 0.00 83.33 5 0 0 0 0 0 0 0
106 Akilesh Reddy
 Thunderbolts
2 2 1 5 7 5.00 71.43 5 0 0 0 0 0 0 0
107 Maruthi Jampani
 Thunderbolts
5 3 3 5 7 0.00 71.43 4 0 0 0 0 0 0 0
108 Himanshu Pathak
 Springfield
3 1 1 5 8 0.00 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
109 Nikhil Bharadwaj
 Lionblood
1 1 1 4 3 0.00 133.33 4 0 0 0 0 0 0 0
110 Sharan K
 Jaguars
1 1 0 4 3 4.00 133.33 4 0 0 0 0 0 0 1
111 Prashanth K.blues
 Kombucha Blues
1 1 1 4 5 0.00 80.00 4 0 0 0 0 0 0 0
112 Harish Bandi
 Kombucha Blues
4 2 2 3 7 0.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
113 Shishir Jai
 Dolphins CC
6 2 2 2 3 0.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
114 Bharath Gadari
 Kombucha Blues
4 2 0 2 6 1.00 33.33 2 0 0 0 0 1 0 0
115 Ishtiaq Maqsood
 Dolphins CC
3 1 1 1 1 0.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Abhinay Basireddy
 Jaguars
1 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
117 Hari S
 Stl Gladiators
3 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Sudhansh Gampa
 Jaguars
3 2 0 1 3 0.50 33.33 1 0 0 0 0 1 0 0
119 Mir Alvi
 Dolphins CC
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
120 Ajoy Lal
 Dolphins CC
5 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Hardil Aziz Singh
 Stl Gladiators
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Sai Premdeep Challapalli
 Kombucha Blues
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Mudassir Ali
 Dolphins CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Vikas Tb
 Thunderbolts
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Ashish Tokhi
 Springfield
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Hardeep Singh
 Stl Gladiators
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Srujith Reddy Singidi
 Jaguars
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Ritesh Blues
 Kombucha Blues
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Srinivasa Reddy Syamala
 Dolphins CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Rahul Sarkar
 Springfield
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Jigar Patel
 Lionblood
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Pratik J
 Jaguars
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Rajan Kochar
 Springfield
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Jaimil Shastri
 Lionblood
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Ahsan Jafri
 Lionblood
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Gaurav Arora
 Kombucha Blues
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Sanjiv Patel
 Springfield
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Kanti Bhakta
 Springfield
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Nish Patel
 Lionblood
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Md Talha Zoardar
 Springfield
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Prashanth Pasula
 Jaguars
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prashanth Reddy
 Kombucha Blues
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Satyajit Singh
 Stl Gladiators
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Harish Mumbala
 Kombucha Blues
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Prateek Reddy Kamidi
 Jaguars
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Goutham Bolts
 Thunderbolts
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Gopal Reddy Pagidimari
 Dolphins CC
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Prashanth Reddy Pasula
 Jaguars
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Datta K
 Stl Gladiators
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Abhinav A
 Dolphins CC
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Bhaskar Kolkuri
 Kombucha Blues
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Hemant Mandle
 Stl Gladiators
2 2 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
153 Anwer Kashif Shaikh
 Lionblood
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
154 Jayesh Giri
 Dolphins CC
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
155 Sreekant Madireddy
 Jaguars
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
156 Samir Patel
 Springfield
7 2 1 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0