# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Shiv Salgotra
 Psca
1 299 30 10 50 1 389
2 Madan Addala
 Nca-mavericks
2 366 0 20 0 0 386
3 Mihir Adivarekar
 Nca-mavericks
2 266 0 20 50 1 336
4 Arun Paul
 Nca-mavericks
1 0 250 0 50 1 300
5 Amit Paul Singh
 Nashville Kings
2 201 20 10 50 1 281
6 Zameeruddin Lodhi
 Nashville Kings
1 123 90 10 50 1 273
7 Rishav Kumar
 Lcc
2 129 130 0 0 0 259
8 Hassan Ismaili
 Nashville Kings
2 179 0 20 0 0 199
9 Suresh Rajamanickam
 Lcc
2 193 0 0 0 0 193
10 Sharat Vedere
 Nashville Knights
2 183 0 0 0 0 183
11 Gokul T Sambandam
 Lcc
2 157 20 0 0 0 177
12 Ahmed Khan
 Nashville Kings
2 7 150 0 0 0 157
13 Shivasharath Tutarapu
 Quantum
1 1 140 0 0 0 141
14 Venkatesh Sirangu
 Nashville Knights
2 121 20 0 0 0 141
15 Sivakumar Mohan
 Lcc
2 48 20 60 0 0 128
16 Deepak Kumar
 Psca
1 94 10 10 0 0 114
17 Naseer Lodhi
 Nashville Kings
2 94 10 10 0 0 114
18 Suman Vadlakonda
 Nashville Knights
2 119 -10 0 0 0 109
19 Laxmi Modali
 Nashville Knights
2 106 0 0 0 0 106
20 Santosh Saravanan
 Quantum
1 96 0 10 0 0 106
21 Kishore S
 Lcc
2 87 0 10 0 0 97
22 Veer Tomar
 Lcc
2 22 70 0 0 0 92
23 Raja Yeruva
 Nca-mavericks
2 6 80 0 0 0 86
24 Kaushal Patel
 Nashville Kings
2 74 0 10 0 0 84
25 Fakhruddin Lodhi
 Nashville Kings
2 33 30 20 0 0 83
26 Sunit Guldas
 Nca-mavericks
2 81 0 0 0 0 81
27 Safi Lodhi
 Nashville Kings
2 79 0 0 0 0 79
28 Vamsee Chanchala
 Quantum
1 6 60 10 0 0 76
29 Srinath P
 Quantum
1 74 0 0 0 0 74
30 Rajesh Naidu Ramisetty
 Quantum
1 83 -20 0 0 0 63
31 Zaheeruddin Lodhi
 Nashville Kings
1 1 60 0 0 0 61
32 Shreejit Sapre
 Nca-mavericks
2 0 60 0 0 0 60
33 Sudhir Sheoran
 Psca
1 25 30 0 0 0 55
34 John Bazley
 Nca-mavericks
1 12 40 0 0 0 52
35 Shiv Patel
 Nashville Kings
1 5 40 0 0 0 45
36 Srimanth Brindavanam
 Nca-mavericks
2 1 30 10 0 0 41
37 Prakash Barik
 Lcc
2 41 0 0 0 0 41
38 Pankaj Sharma
 Nca-mavericks
1 0 40 0 0 0 40
39 Hassan Meeran Ahamed Mohideen
 Lcc
1 0 30 10 0 0 40
40 Sundar Rajagopal
 Lcc
2 30 0 0 0 0 30
41 Nikhil Singudasu
 Quantum
1 8 20 0 0 0 28
42 Rajesh S
 Lcc
2 41 -20 0 0 0 21
43 Mahesh Sajja
 Nashville Knights
1 21 0 0 0 0 21
44 Avinash T
 Quantum
1 -10 20 10 0 0 20
45 Amit Sharma
 Nca-mavericks
2 0 10 10 0 0 20
46 Deep Patel
 Nashville Kings
2 -3 20 0 0 0 17
47 Oaj Gokhale
 Psca
1 5 0 10 0 0 15
48 Gideon Packianathan
 Nca-mavericks
1 0 0 10 0 0 10
49 Kiran Nalla
 Nashville Knights
1 0 0 10 0 0 10
50 Rakesh Nitin
 Psca
1 0 10 0 0 0 10
51 Aman Shrivastava
 Psca
1 0 0 10 0 0 10
52 Digvijay Vangala
 Nashville Knights
2 6 0 0 0 0 6
53 Rabee Lodhi
 Nashville Kings
1 5 0 0 0 0 5
54 Santosh Kumar Silla
 Quantum
1 2 0 0 0 0 2
55 Mukesh Kosnam
 Nashville Knights
2 -9 10 0 0 0 1
56 Sandip Wagh
 Lcc
1 1 0 0 0 0 1
57 Sanketh Shirali
 Lcc
1 -10 0 10 0 0 0
58 Jasjit Dhindsa
 Quantum
1 0 0 0 0 0 0
59 Vishwa D
 Quantum
1 0 0 0 0 0 0
60 Sameer Lodhi
 Nashville Kings
1 -10 0 10 0 0 0
61 Rajesh Koneti
 Nca-mavericks
1 0 0 0 0 0 0
62 Goutham Medarametla
 Nashville Knights
2 -10 0 10 0 0 0
63 Ameya Abhyankar
 Psca
1 0 0 0 0 0 0
64 Vishal Chaphekar
 Psca
1 0 0 0 0 0 0
65 Chetan Damamkar
 Psca
1 0 0 0 0 0 0
66 Lal Bahadur Singh Parihar
 Nca-mavericks
1 0 0 0 0 0 0
67 Abhijit Bapat
 Psca
1 0 0 0 0 0 0
68 Akifullah Mohammed
 Nca-mavericks
2 0 0 0 0 0 0
69 Mit Patel
 Nashville Kings
1 -7 0 0 0 0 -7
70 Venkatram Bondugula
 Quantum
1 -10 0 0 0 0 -10
71 Daswanth Ginni
 Nashville Knights
2 -10 0 0 0 0 -10
72 Nrupen Chigurupati
 Psca
1 0 -20 0 0 0 -20
73 Khudavan Sayed
 Lcc
1 0 -30 0 0 0 -30
74 Subba Raju Koneti
 Nashville Knights
2 2 -40 0 0 0 -38
75 Chakradhara Rao Adhikari
 Nashville Knights
2 -9 -30 0 0 0 -39