# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sheldon Bhurasingh 6 4 0 1 1 12
2 Asif Latif 5 0 0 0 0 5
3 Dave Johnson 4 0 0 1 0 5
4 Omar Latiff 3 0 0 2 0 5
5 Khemraj Homraj 4 0 0 0 0 4
6 Christopher James 4 0 0 0 0 4
7 Apurva Nair 4 0 0 0 0 4
8 Osvon Raffington 4 0 0 0 0 4
9 Trevor Singh 4 0 0 0 0 4
10 Mukashe Sookram 4 0 0 0 0 4
11 Romeo Dean 3 0 0 1 0 4
12 Satruhan Mohabir 2 0 0 2 0 4
13 Nyron Latif 1 0 2 0 1 4
14 Mark Mcintosh 3 0 0 0 0 3
15 Vishnu Behari 3 0 0 0 0 3
16 Raghu Mali 3 0 0 0 0 3
17 Valmeik Persaud 3 0 0 0 0 3
18 Khemraj Narine 3 0 0 0 0 3
19 Kareem Latif 2 0 0 0 1 3
20 Tyrone Vassel 2 0 0 0 0 2
21 Dinesh Jagmohan 2 0 0 0 0 2
22 Ashmeid Allie 2 0 0 0 0 2
23 Merit Miller 2 0 0 0 0 2
24 Camron Mizra 2 0 0 0 0 2
25 Trevor Haryprasad 2 0 0 0 0 2
26 Denva Passley 2 0 0 0 0 2
27 Steven Jones 2 0 0 0 0 2
28 Nicholas Rowe 2 0 0 0 0 2
29 Owen Earle 1 0 0 1 0 2
30 David Forbes 1 0 0 1 0 2
31 Anthony Karim 1 0 1 0 0 2
32 Jason Nelson 0 0 0 0 2 2
33 Hardik Mhatre 0 0 0 2 0 2
34 Alexandrino Andre Kirton 1 0 0 0 0 1
35 Aamir Salim 1 0 0 0 0 1
36 Saif Mohamed 1 0 0 0 0 1
37 Ramos Thomas 1 0 0 0 0 1
38 Damion Morgan 1 0 0 0 0 1
39 Shirish Mehta 1 0 0 0 0 1
40 Suhayl Khan 1 0 0 0 0 1
41 Isaiah Jagernauth 1 0 0 0 0 1
42 Paul France 1 0 0 0 0 1
43 Abdul Jafiq 1 0 0 0 0 1
44 Hemraj Behari 1 0 0 0 0 1
45 Junior Pond 0 0 0 0 1 1
46 Amol Sahasrabudhe 0 0 1 0 0 1
47 Fitzroy Peterkin 0 0 0 1 0 1
48 Cletus Matthurin 0 0 0 1 0 1
49 Khemraj Sami 0 0 0 0 1 1
50 Oshane Williams 0 0 0 1 0 1
51 Shaquille Allick 0 0 1 0 0 1
52 Sandeep Bairam 0 0 0 0 0 0
53 Anantha Purushottam 0 0 0 0 0 0
54 Aj Salmon 0 0 0 0 0 0
55 Abdul Shakur 0 0 0 0 0 0
56 Clevland Mc Donald 0 0 0 0 0 0
57 Hermendra Ramdihal 0 0 0 0 0 0
58 Afzal Rahim 0 0 0 0 0 0
59 Daoud Muhammad 0 0 0 0 0 0
60 Jeffery Smith 0 0 0 0 0 0
61 Datta C. Attili 0 0 0 0 0 0
62 Dave Holloway 0 0 0 0 0 0
63 Teja Sai 0 0 0 0 0 0
64 Niazi Khan 0 0 0 0 0 0
65 Craig Oliver 0 0 0 0 0 0
66 Meet Shah 0 0 0 0 0 0
67 Ian Stafford 0 0 0 0 0 0
68 Savan Patel 0 0 0 0 0 0
69 Raghav Sehgal 0 0 0 0 0 0
70 Thilak G Sankar 0 0 0 0 0 0
71 Abhishek Gupta 0 0 0 0 0 0
72 Laurence Pommells 0 0 0 0 0 0
73 Vijay Rampart 0 0 0 0 0 0
74 Ashwin Venkat 0 0 0 0 0 0
75 Ammar Rahim 0 0 0 0 0 0
76 Nitin Kothavale 0 0 0 0 0 0
77 Tegana Mckenzie 0 0 0 0 0 0
78 David Lewis 0 0 0 0 0 0
79 Saiteja Mukkamalla 0 0 0 0 0 0
80 Vick Sirkosson 0 0 0 0 0 0
81 Maurice Powell 0 0 0 0 0 0
82 Anirudh Mustyala 0 0 0 0 0 0
83 Garenh Doodnarine 0 0 0 0 0 0
84 Kemar Lewis 0 0 0 0 0 0
85 Ashraf Latif 0 0 0 0 0 0
86 Ritesh Patel 0 0 0 0 0 0
87 Vedant Parwal 0 0 0 0 0 0
88 Sewdat Singh 0 0 0 0 0 0
89 Suyash Bhagwat 0 0 0 0 0 0
90 Akshay Deshpande 0 0 0 0 0 0
91 Swaroop Karavadi 0 0 0 0 0 0
92 Amanjah Morris 0 0 0 0 0 0
93 Nicholas Ramrattan 0 0 0 0 0 0
94 Maheedhar Alluri 0 0 0 0 0 0
95 Tejas Chavan 0 0 0 0 0 0
96 Levi Langellier 0 0 0 0 0 0
97 Manan Thakkar 0 0 0 0 0 0
98 Harold Vassel 0 0 0 0 0 0
99 Suhail Khan 0 0 0 0 0 0
100 Dev Sundarasekhar 0 0 0 0 0 0
101 Emmanuel Jallim 0 0 0 0 0 0
102 Saitejas Komatireddy 0 0 0 0 0 0
103 Ray Knight 0 0 0 0 0 0
104 Rithvik Ayyalasomayajula 0 0 0 0 0 0
105 Lalta Persaud 0 0 0 0 0 0
106 Christopher Persaud 0 0 0 0 0 0
107 Richard Bishram 0 0 0 0 0 0
108 Rajasekhar Aynavolu 0 0 0 0 0 0
109 Huzaifah Khan 0 0 0 0 0 0
110 Larry Pommell 0 0 0 0 0 0
111 Mandeep Singh 0 0 0 0 0 0
112 Mohammed Nahib 0 0 0 0 0 0
113 Ved Churiwalla 0 0 0 0 0 0
114 Ewart Nicholson 0 0 0 0 0 0
115 Naushad Khan 0 0 0 0 0 0
116 Ainsley Edwards 0 0 0 0 0 0
117 Darshit Modi 0 0 0 0 0 0
118 Mark Audain 0 0 0 0 0 0
119 Garrique Thompson 0 0 0 0 0 0
120 Prasanna Balakrishnan 0 0 0 0 0 0
121 Chris Bhiro 0 0 0 0 0 0
122 Mohammed Rafi 0 0 0 0 0 0
123 Sumantro Das 0 0 0 0 0 0
124 Nazir Mohammed 0 0 0 0 0 0
125 Don Murray 0 0 0 0 0 0
126 Tommy Vaughan 0 0 0 0 0 0
127 Marakhi Der 0 0 0 0 0 0
128 Chaitanya Parwal 0 0 0 0 0 0
129 Danesh Rabindradat 0 0 0 0 0 0
130 Bhargav Reddy 0 0 0 0 0 0
131 Damion Sangster 0 0 0 0 0 0
132 Krishna Vagvala 0 0 0 0 0 0
133 Narine Doodnarine 0 0 0 0 0 0
134 Kabeer Chopra 0 0 0 0 0 0
135 Matthew Marques 0 0 0 0 0 0
136 Airshad Khan 0 0 0 0 0 0
137 Sarfraz Khan 0 0 0 0 0 0
138 Collin Stoddart 0 0 0 0 0 0
139 Rohan Jones 0 0 0 0 0 0
140 Kushagra Tiwari 0 0 0 0 0 0
141 George Royer 0 0 0 0 0 0
142 Devanand Chatterpaul 0 0 0 0 0 0
143 Shekhar Kripalani 0 0 0 0 0 0
144 Denville Mckenzie 0 0 0 0 0 0
145 Shan Razac 0 0 0 0 0 0
146 Yasir Javed 0 0 0 0 0 0
147 Cavin Lebert 0 0 0 0 0 0
148 Craig Anglin 0 0 0 0 0 0
149 Surya Reddy 0 0 0 0 0 0
150 Manoj Loknauth 0 0 0 0 0 0
151 Foster Lewis 0 0 0 0 0 0
152 Savion Lara 0 0 0 0 0 0
153 Shemieux Gaspet 0 0 0 0 0 0
154 Karan Sharma 0 0 0 0 0 0
155 Brian Seenath 0 0 0 0 0 0
156 Poromendro Burman 0 0 0 0 0 0
157 Hugo Doliveira 0 0 0 0 0 0
158 Sriram Sundaram 0 0 0 0 0 0
159 Sandeep Dilhora 0 0 0 0 0 0
160 Rajeev Gabbita 0 0 0 0 0 0
161 Everton Mattis 0 0 0 0 0 0
162 Chrisna Achibar 0 0 0 0 0 0
163 Mehul Dar 0 0 0 0 0 0
164 Justin Poonai 0 0 0 0 0 0
165 Swapnil Deshmukh 0 0 0 0 0 0