# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Ananth Reddy Sudireddy Doyle Group It CC 4 4 9.1 40 10 4.00 4.36 5.5 0 2 0 5 0
2 Naveen Kp Kumar Jaguars 5 5 12.0 78 10 7.80 6.50 7.2 0 0 0 3 0
3 Venkatesh Chowdary Indian Hawks 4 4 11.0 92 9 10.22 8.36 7.3 0 1 0 10 0
4 Ravi Kiran Denver Dangers 5 5 15.0 107 8 13.38 7.13 11.2 0 0 0 4 0
5 Satheesh P Denver Dangers 4 4 12.0 87 8 10.88 7.25 9.0 0 1 0 6 1
6 Shinu Tharol Doyle Group It CC 4 4 10.4 81 8 10.12 7.59 8.0 0 1 0 4 6
7 Satish Kanagala Rockies CC 4 4 9.0 51 7 7.29 5.67 7.7 0 0 0 4 0
8 Naresh Ballampalli Rockies CC 4 4 9.1 52 7 7.43 5.67 7.9 0 1 0 9 1
9 Harsha Tummala Khukuri CC 3 3 9.0 64 7 9.14 7.11 7.7 0 0 1 3 2
10 Sai Meruva Indian Hawks 4 4 11.0 106 7 15.14 9.64 9.4 0 0 0 4 0
11 Rohit Rusia Denver Dangers 3 3 7.2 87 7 12.43 11.86 6.3 0 0 1 11 1
12 Amit T Jaguars 4 3 9.0 51 6 8.50 5.67 9.0 0 1 0 2 0
13 Rohit S Iaf 3 3 9.0 58 6 9.67 6.44 9.0 0 0 0 7 1
14 Vaibhav Tanpure Iaf 5 5 14.0 122 6 20.33 8.71 14.0 0 0 0 7 1
15 Prateek Bhat Doyle Group It CC 3 3 8.1 27 5 5.40 3.31 9.8 0 0 0 3 0
16 Sudharsan Govindarajan Rockies CC 4 4 11.0 39 5 7.80 3.55 13.2 0 0 0 3 0
17 Thilak Kumaran Chennai Warriors 3 3 8.0 33 5 6.60 4.12 9.6 0 0 0 2 0
18 Ashish Pachouri Ball Busters 3 3 8.0 37 5 7.40 4.62 9.6 0 0 0 4 0
19 Venky S Jaguars 4 4 10.0 60 5 12.00 6.00 12.0 0 0 0 6 0
20 Satish Dhanekula Anchors 3 3 7.5 47 5 9.40 6.00 9.4 0 0 0 4 0
21 Sudhashu R Denver Dangers 5 4 12.0 79 5 15.80 6.58 14.4 0 0 0 5 0
22 Jimmi Skaria Doyle Group It CC 4 4 8.0 71 5 14.20 8.88 9.6 0 0 0 7 0
23 Kangesh P Chennai Warriors 3 3 9.0 45 4 11.25 5.00 13.5 0 0 0 1 0
24 Anand R Denver Dangers 1 1 3.0 15 4 3.75 5.00 4.5 0 1 0 0 0
25 Murali Ponnudurai Chennai Warriors 4 4 10.2 58 4 14.50 5.61 15.5 0 0 0 5 0
26 Shivraj B Iaf 4 4 12.0 69 4 17.25 5.75 18.0 0 0 0 7 0
27 Azim A Jaguars 4 4 13.0 75 4 18.75 5.77 19.5 0 0 0 1 0
28 Nagaraj Nagaraj Ball Busters 3 3 8.0 52 4 13.00 6.50 12.0 0 0 0 17 5
29 Sai Charan Singh Indian Hawks 3 3 9.0 64 4 16.00 7.11 13.5 0 0 0 4 0
30 Vikas Bajaj Rockies CC 4 4 8.0 57 4 14.25 7.12 12.0 0 0 0 2 0
31 Toufeeq Mohammed Imdcc 2 2 6.0 66 4 16.50 11.00 9.0 0 0 0 2 0
32 Guru Ramanathan Chennai Warriors 1 1 3.0 10 3 3.33 3.33 6.0 0 0 0 1 0
33 Subbu Venkatraman Iaf 1 1 1.2 5 3 1.67 3.75 2.7 0 0 0 0 0
34 Ravi S Jaguars 2 1 2.0 9 3 3.00 4.50 4.0 0 0 0 1 0
35 Hariprasad J Chennai Warriors 3 2 3.0 14 3 4.67 4.67 6.0 0 0 0 3 0
36 Bodhayan Chakraborty Doyle Group It CC 3 2 6.0 31 3 10.33 5.17 12.0 0 0 0 3 1
37 Vikram Pathrojuthri Anchors 3 2 5.0 27 3 9.00 5.40 10.0 0 0 0 7 1
38 Thushara Siriwardanage Doyle Group It CC 4 2 4.0 23 3 7.67 5.75 8.0 0 0 0 3 0
39 Parivartan Kcc Khukuri CC 3 3 8.0 50 3 16.67 6.25 16.0 0 0 0 7 1
40 Ranga B Iaf 4 3 7.0 46 3 15.33 6.57 14.0 0 0 0 1 0
41 Shubhashish D Iaf 4 4 10.0 66 3 22.00 6.60 20.0 0 0 0 4 0
42 Faimuddin Mohammed Imdcc 3 2 4.0 29 3 9.67 7.25 8.0 0 0 0 6 1
43 Sudarshan Sivaraman Iaf 5 1 3.0 23 3 7.67 7.67 6.0 0 0 0 0 0
44 Das Thumma Anchors 3 3 6.0 47 3 15.67 7.83 12.0 0 0 0 1 1
45 Raja Pandi Ball Busters 3 1 3.0 30 3 10.00 10.00 6.0 0 0 0 0 0
46 Srikanth Srikanth Ball Busters 3 3 5.0 53 3 17.67 10.60 10.0 0 0 0 6 1
47 Shanti S Jaguars 4 2 5.0 25 2 12.50 5.00 15.0 0 0 0 0 0
48 Senthil Cw Chennai Warriors 3 2 6.0 33 2 16.50 5.50 18.0 0 0 0 2 0
49 Shoaib Dilawar Aurora CC 3 3 8.0 46 2 23.00 5.75 24.0 0 0 0 2 1
50 Viren K Iaf 2 2 6.0 36 2 18.00 6.00 18.0 0 0 0 2 1
51 Mohan Nune Khukuri CC 3 3 9.0 60 2 30.00 6.67 27.0 0 0 0 10 3
52 Akshay Gunners Iaf 4 3 8.0 54 2 27.00 6.75 24.0 0 0 0 1 0
53 Ravikumar Palanisamy Denver Dangers 5 3 7.0 51 2 25.50 7.29 21.0 0 0 0 1 0
54 Manoj Gangwar Jaguars 4 1 2.0 15 2 7.50 7.50 6.0 0 0 0 0 0
55 Satya S Jaguars 3 3 8.0 60 2 30.00 7.50 24.0 0 0 0 9 0
56 Avinash Jha Khukuri CC 3 3 8.2 63 2 31.50 7.56 25.0 0 0 0 0 0
57 Hassan Fawad Aurora CC 2 1 2.0 16 2 8.00 8.00 6.0 0 0 0 7 0
58 Kuldeep P Jaguars 3 2 5.0 41 2 20.50 8.20 15.0 0 0 0 2 0
59 Ravi Balagopal Doyle Group It CC 4 1 3.0 25 2 12.50 8.33 9.0 0 0 0 6 0
60 Sathish Pendota Indian Hawks 4 4 12.0 101 2 50.50 8.42 36.0 0 0 0 8 0
61 Fayzan Ahmad Aurora CC 3 2 3.0 35 2 17.50 11.67 9.0 0 0 0 2 1
62 Wasim Noor Aurora CC 3 2 2.2 30 2 15.00 12.86 7.0 0 0 0 5 0
63 Rajkumar K Denver Dangers 5 1 2.0 38 2 19.00 19.00 6.0 0 0 0 0 1
64 Vinodh Prasanna Srinivasan Rockies CC 4 1 1.0 2 1 2.00 2.00 6.0 0 0 0 0 0
65 Rohit KReddy Indian Hawks 2 2 6.0 22 1 22.00 3.67 36.0 0 0 0 2 0
66 Harish K Rockies CC 1 1 2.0 8 1 8.00 4.00 12.0 0 0 0 0 0
67 DAS DAS Chennai Warriors 2 2 5.0 21 1 21.00 4.20 30.0 0 0 0 1 1
68 Abhijit Das Rockies CC 4 1 0.2 2 1 2.00 6.00 2.0 0 0 0 2 0
69 Debanjan Ghose Rockies CC 2 1 1.0 6 1 6.00 6.00 6.0 0 0 0 2 0
70 Shahjahan Cw Chennai Warriors 3 2 4.0 26 1 26.00 6.50 24.0 0 0 0 1 0
71 Abdul Salam Syed Aurora CC 1 1 1.0 7 1 7.00 7.00 6.0 0 0 0 0 0
72 Dhilip Krishna G Chennai Warriors 4 2 3.3 25 1 25.00 7.14 21.0 0 0 0 2 0
73 Moiz Mohammed Imdcc 2 2 6.0 43 1 43.00 7.17 36.0 0 0 0 1 0
74 Arunkumar Chandrasekaran Denver Dangers 5 5 11.0 85 1 85.00 7.73 66.0 0 0 0 7 0
75 Chida Cheedella Anchors 3 3 8.0 63 1 63.00 7.88 48.0 0 0 0 7 0
76 Vikrant Thakre Rockies CC 1 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.0 0 0 0 2 0
77 Praveen Rao Anchors 2 1 3.0 25 1 25.00 8.33 18.0 0 0 0 1 1
78 Shivakumar Sg Denver Dangers 5 1 2.0 17 1 17.00 8.50 12.0 0 0 0 0 1
79 Pankaj Saluja Jaguars 4 2 2.0 19 1 19.00 9.50 12.0 0 0 0 0 0
80 Muhammad Ahsan Yusuf Aurora CC 2 2 3.0 30 1 30.00 10.00 18.0 0 0 0 3 0
81 Adam Acc Aurora CC 2 2 3.0 31 1 31.00 10.33 18.0 0 0 0 2 2
82 Ammar Mubashir Imdcc 2 1 3.0 32 1 32.00 10.67 18.0 0 0 0 0 1
83 Arohan Bhandari Aurora CC 2 2 3.0 32 1 32.00 10.67 18.0 0 0 0 4 0
84 Ramesh Potu Khukuri CC 2 1 3.0 33 1 33.00 11.00 18.0 0 0 0 6 2
85 Hari Krishna Indian Hawks 4 4 8.0 104 1 104.00 13.00 48.0 0 0 0 9 2
86 Bhuvaanesh Ravichandran Chennai Warriors 4 1 1.0 2 0 0 2.00 0.0 0 0 0 1 0
87 Surendar Reddy Lakkadi Rockies CC 4 2 5.0 17 0 0 3.40 0.0 0 0 0 2 0
88 Sankar Ramalingam Ball Busters 3 1 3.0 13 0 0 4.33 0.0 0 0 0 0 0
89 Kumarendra Mishra Rockies CC 3 3 5.0 22 0 0 4.40 0.0 0 0 0 0 0
90 Kailash Jayaraman Chennai Warriors 1 1 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 3 0
91 Kavish P Jaguars 1 1 3.5 22 0 0 5.74 0.0 0 0 0 1 0
92 Akhil Anand Anand Doyle Group It CC 3 1 2.0 12 0 0 6.00 0.0 0 0 0 1 0
93 Mukesh Jha Khukuri CC 3 1 1.0 6 0 0 6.00 0.0 0 0 0 2 0
94 Satyam Singh Doyle Group It CC 2 1 2.0 13 0 0 6.50 0.0 0 0 0 0 0
95 Abdul Baqi Imdcc 1 1 2.0 13 0 0 6.50 0.0 0 0 0 0 0
96 Radha Krishnan Ball Busters 2 1 2.0 15 0 0 7.50 0.0 0 0 0 0 1
97 Adnan Gilani Aurora CC 1 1 3.0 23 0 0 7.67 0.0 0 0 0 1 1
98 Amerullah Mohammed Imdcc 2 2 4.0 33 0 0 8.25 0.0 0 0 0 3 0
99 Sujith Gopal Anchors 3 2 4.0 33 0 0 8.25 0.0 0 0 0 8 0
100 Eajaz Ali Imdcc 3 1 3.0 25 0 0 8.33 0.0 0 0 0 2 0
101 Ashraf Mehdi Imdcc 2 1 3.0 25 0 0 8.33 0.0 0 0 0 4 0
102 Fawad Arif Imdcc 2 2 6.0 52 0 0 8.67 0.0 0 0 0 7 0
103 Farhan Malik Aurora CC 3 3 4.3 40 0 0 8.89 0.0 0 0 0 2 0
104 Shridar Gowda Ball Busters 2 2 4.0 37 0 0 9.25 0.0 0 0 0 14 1
105 Bipesh Tuladhar Khukuri CC 2 2 3.0 28 0 0 9.33 0.0 0 0 0 1 0
106 Ram Devineni Indian Hawks 2 1 2.0 19 0 0 9.50 0.0 0 0 0 2 0
107 Mani Palaniyani Ball Busters 2 2 4.5 46 0 0 9.52 0.0 0 0 0 7 0
108 Arpit S Jaguars 3 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 3 0
109 Murthy C Iaf 2 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 2 0
110 Ahamed Maraicar Imdcc 2 2 5.0 50 0 0 10.00 0.0 0 0 0 1 0
111 Hamza Ibrahim Aurora CC 2 2 3.0 31 0 0 10.33 0.0 0 0 0 2 0
112 Supinder Maan Rockies CC 1 1 2.0 21 0 0 10.50 0.0 0 0 0 0 0
113 Unmesh Shivamkutty Doyle Group It CC 2 2 3.0 34 0 0 11.33 0.0 0 0 0 0 1
114 Pradeep N Iaf 4 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 0 0
115 Noman Dar Aurora CC 3 1 2.0 24 0 0 12.00 0.0 0 0 0 1 0
116 Tamilselvan Ramalingam Imdcc 1 1 2.0 25 0 0 12.50 0.0 0 0 0 1 0
117 Pushya Mithra Indian Hawks 2 1 1.0 14 0 0 14.00 0.0 0 0 0 1 0
118 Adarsh Sharma Rockies CC 3 1 1.0 15 0 0 15.00 0.0 0 0 0 0 0
119 Sumeet Khule Iaf 4 1 1.0 16 0 0 16.00 0.0 0 0 0 0 0
120 Amir Aslam Imdcc 1 1 1.0 21 0 0 21.00 0.0 0 0 0 2 0
121 Benjamin George Doyle Group It CC 2 1 1.0 21 0 0 21.00 0.0 0 0 0 2 1