# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Giles Woodhall 0 7 0 0 4 11
2 Meetul Patel 1 5 0 1 4 11
3 Saikiran Valabhoju 6 0 1 1 0 8
4 Kevin Basdeo 3 0 2 2 0 7
5 Sameer Khan 5 0 0 1 0 6
6 Shanavas Beeravu 1 2 1 0 2 6
7 Amarnauth Behari 5 0 0 0 0 5
8 Anthony Peters 0 4 0 0 1 5
9 Shabaka Mathlin 2 1 1 0 1 5
10 Meet Patel 3 0 0 2 0 5
11 Ernest Khandai 0 1 0 0 4 5
12 Kamoy Barriffe 4 0 0 0 0 4
13 Manish Patel 4 0 0 0 0 4
14 Rahul Joshi 3 0 0 1 0 4
15 Andre Mitchell 0 3 0 0 1 4
16 Kasun Jayaneththi 3 0 0 1 0 4
17 Leslie Hedo 3 0 1 0 0 4
18 Rajesh Rajendran 3 0 0 1 0 4
19 Adrian Thompson 3 0 0 1 0 4
20 Josiah Wiig 3 0 1 0 0 4
21 Bhim George 2 0 0 2 0 4
22 Sundar Raghavan 1 1 0 1 1 4
23 Alec Deopersaud 2 0 0 2 0 4
24 Jason Morgan 0 2 0 0 2 4
25 Omar Winter 2 0 1 1 0 4
26 Vinay Kundu 2 1 0 0 0 3
27 Ashram Ashram 3 0 0 0 0 3
28 Aurangzaib Baig 3 0 0 0 0 3
29 Ashman Cooke 3 0 0 0 0 3
30 Marcus Russell 2 1 0 0 0 3
31 Jairam Busarajan 3 0 0 0 0 3
32 Methindra Pooran 3 0 0 0 0 3
33 Andrew Gayle 3 0 0 0 0 3
34 Angelo Thomas 2 1 0 0 0 3
35 Sreerama Kiran 0 3 0 0 0 3
36 Niel Green 0 3 0 0 0 3
37 Naseer Khan 3 0 0 0 0 3
38 Rameez Shakur 3 0 0 0 0 3
39 Clay Gough 3 0 0 0 0 3
40 Puran Raghubir 3 0 0 0 0 3
41 Stephen Wiig 3 0 0 0 0 3
42 Emeroy Burkette 2 0 0 1 0 3
43 Rohith Chowdary 2 0 0 1 0 3
44 Aimal Khan 2 0 0 1 0 3
45 Pritul Kikani 2 0 1 0 0 3
46 Rohan Shields 2 0 0 1 0 3
47 Brandon Malchand 1 0 0 2 0 3
48 Garry Phillips 0 0 1 2 0 3
49 Gokula Krishnan Subramaniyan 2 0 0 0 0 2
50 Nikhil Sen 2 0 0 0 0 2
51 Donald Clarke 2 0 0 0 0 2
52 Karthik Bala 2 0 0 0 0 2
53 Shayne Inniss 2 0 0 0 0 2
54 Saad Lavai 2 0 0 0 0 2
55 Avinash V. Pariag 1 1 0 0 0 2
56 Justin Wilson 2 0 0 0 0 2
57 Sham Neji 2 0 0 0 0 2
58 Ahsan Malik 2 0 0 0 0 2
59 Denzil Harry 1 1 0 0 0 2
60 Conroy Jacobs 2 0 0 0 0 2
61 Mark Pinnock 2 0 0 0 0 2
62 Veru Persaud 2 0 0 0 0 2
63 Isuru Kuruwitage 2 0 0 0 0 2
64 Hait Patel 0 2 0 0 0 2
65 Dank Nuwan 2 0 0 0 0 2
66 Kadian Mckenzie 2 0 0 0 0 2
67 Kartik Naragoni 1 0 0 0 1 2
68 Rohan Gupta 1 0 0 0 1 2
69 Michael Mootoosammy 1 0 1 0 0 2
70 Sabir Khan 1 0 0 1 0 2
71 Christopher Mitchell 0 1 0 0 1 2
72 Manoj Panchal 1 0 1 0 0 2
73 Larry Charlery 1 0 1 0 0 2
74 Kamal Dutt 1 0 0 1 0 2
75 Yog Melwani 1 0 0 1 0 2
76 Vijay Balagopala 1 0 1 0 0 2
77 Samarth Shetty 1 0 1 0 0 2
78 Abu Mohammed 0 1 1 0 0 2
79 Amir Kiyani 1 0 1 0 0 2
80 Andre Maragh 1 0 0 0 1 2
81 Virgil Gosai 1 0 1 0 0 2
82 Ken Khadaro 0 0 2 0 0 2
83 N Patel 1 0 0 0 0 1
84 Atitt Patel 1 0 0 0 0 1
85 Omar Harvey 1 0 0 0 0 1
86 Shayan Ahmed 1 0 0 0 0 1
87 Matthew Cheong 1 0 0 0 0 1
88 Stan Ittera 1 0 0 0 0 1
89 Ronak Pathak 1 0 0 0 0 1
90 Renjith Thazha 1 0 0 0 0 1
91 Hiren Patel 1 0 0 0 0 1
92 G Calliste 1 0 0 0 0 1
93 Kingsley Robinson 1 0 0 0 0 1
94 Ravi Raghubir 1 0 0 0 0 1
95 Imran Khan 1 0 0 0 0 1
96 Sai Tharun Nelaballi 1 0 0 0 0 1
97 Valmiki Ramlal 1 0 0 0 0 1
98 Robert Cresser 1 0 0 0 0 1
99 Chris Chung 1 0 0 0 0 1
100 Avnish Patel 1 0 0 0 0 1
101 David Smit 1 0 0 0 0 1
102 Suresh Sridharan 1 0 0 0 0 1
103 Yog Melwani 1 0 0 0 0 1
104 Priyesh Shah 1 0 0 0 0 1
105 Danavon Murray 0 1 0 0 0 1
106 Omar Hutchinson 1 0 0 0 0 1
107 Ravi Panchal 1 0 0 0 0 1
108 Pradeep Shankar 1 0 0 0 0 1
109 Kumar Besdeo 1 0 0 0 0 1
110 Sameer Joshi 1 0 0 0 0 1
111 Samih Sadiq 1 0 0 0 0 1
112 Gaurav Darekar 1 0 0 0 0 1
113 Freddie Carter 1 0 0 0 0 1
114 Alkesh Patel 1 0 0 0 0 1
115 Kushal Sheth 1 0 0 0 0 1
116 Peshala Gamage 1 0 0 0 0 1
117 Clinton Landell 1 0 0 0 0 1
118 Venkateswaran Kandhavel 1 0 0 0 0 1
119 Jawad Hussain 1 0 0 0 0 1
120 Maruf Chaudhry 1 0 0 0 0 1
121 Melan Jansz 1 0 0 0 0 1
122 Allan Hawthorne 1 0 0 0 0 1
123 Ainsworth Spence 1 0 0 0 0 1
124 Sumit Sehrawat 1 0 0 0 0 1
125 Andy Sudan 1 0 0 0 0 1
126 Abdullah Sheikh 1 0 0 0 0 1
127 Siddarth Sathya 1 0 0 0 0 1
128 Demarr Pinnock 1 0 0 0 0 1
129 Rajesh Rajendran 1 0 0 0 0 1
130 Parth Parekh 1 0 0 0 0 1
131 Zishwan Qureshi 1 0 0 0 0 1
132 Manan Patel 1 0 0 0 0 1
133 Raj Persaud 1 0 0 0 0 1
134 James Taberham 1 0 0 0 0 1
135 Pritesh Patel 1 0 0 0 0 1
136 Naveed Dossani 1 0 0 0 0 1
137 Suraj Desai 0 1 0 0 0 1
138 Ramone Medwinter 1 0 0 0 0 1
139 Leroy Burnett 1 0 0 0 0 1
140 Ammar Malik 0 0 1 0 0 1
141 Zain Shahid 0 0 0 1 0 1
142 Burtram Clarke 0 0 1 0 0 1
143 Anil Deopersaud 0 0 1 0 0 1
144 Manan Patel 0 0 0 1 0 1
145 Dwayne Diaz 0 0 0 0 1 1
146 Maq Qureshi 0 0 1 0 0 1
147 Vick Arjune 0 0 0 1 0 1
148 Kelvin Persaud 0 0 1 0 0 1
149 Faisal Cheema 0 0 0 1 0 1
150 Anil Varanasi 0 0 0 1 0 1
151 Leroy Haughton 0 0 1 0 0 1
152 Shivam Pandya 0 0 0 0 0 0
153 Kasun Jayaneththi 0 0 0 0 0 0
154 Vishnu Vishnu 0 0 0 0 0 0
155 Marlon Bharat 0 0 0 0 0 0
156 Srinath Nandori 0 0 0 0 0 0
157 Jayendra Kashan 0 0 0 0 0 0
158 Denesh Gobin 0 0 0 0 0 0
159 R Marki 0 0 0 0 0 0
160 Adrian Bartley 0 0 0 0 0 0
161 Aldane Rankine 0 0 0 0 0 0
162 Pankil Patel 0 0 0 0 0 0
163 Jeyi Mathi 0 0 0 0 0 0
164 Nitish Kadam 0 0 0 0 0 0
165 Naveen Menon 0 0 0 0 0 0
166 Abhishek Shah 0 0 0 0 0 0
167 Dev Patel 0 0 0 0 0 0
168 Priyanko Sarkar 0 0 0 0 0 0
169 Kevin Mansoor 0 0 0 0 0 0
170 Rakesh Mahase 0 0 0 0 0 0
171 Mohan Singh 0 0 0 0 0 0
172 Dwight Fagan 0 0 0 0 0 0
173 Leonard Ricketts 0 0 0 0 0 0
174 Satya Rathnamala 0 0 0 0 0 0
175 Romel Brown 0 0 0 0 0 0
176 Rakesh Kalluri 0 0 0 0 0 0
177 Navneet Sharma 0 0 0 0 0 0
178 Santosh Nair 0 0 0 0 0 0
179 Vaibhav Agarwal 0 0 0 0 0 0
180 Praveen Kumar 0 0 0 0 0 0
181 Don Sampson 0 0 0 0 0 0
182 Patrick Polarchy 0 0 0 0 0 0
183 Sanjay Ganesh 0 0 0 0 0 0
184 Errol Morrison 0 0 0 0 0 0
185 Martin Sonn 0 0 0 0 0 0
186 Shoaib Ali 0 0 0 0 0 0
187 Dennis Pires 0 0 0 0 0 0
188 Dan Nolan 0 0 0 0 0 0
189 Anvesh Reddy 0 0 0 0 0 0
190 Bharath Ammanamanchi 0 0 0 0 0 0
191 Mike Lalbachan 0 0 0 0 0 0
192 Rahul Rao 0 0 0 0 0 0
193 Santh Sathya 0 0 0 0 0 0
194 Mehul Parekh 0 0 0 0 0 0
195 Khurram Sherwani 0 0 0 0 0 0
196 Mit Patel 0 0 0 0 0 0
197 Nikunj Patel 0 0 0 0 0 0
198 Hafeez Ali 0 0 0 0 0 0
199 Muralidharan Devaraja 0 0 0 0 0 0
200 Omkar Samel 0 0 0 0 0 0
201 Rejeth Rajagopal 0 0 0 0 0 0
202 Deon Nel 0 0 0 0 0 0
203 Eshwar B 0 0 0 0 0 0
204 Kunal Patel 0 0 0 0 0 0
205 Dunae Nathaniel 0 0 0 0 0 0
206 Raheel Khawaja 0 0 0 0 0 0
207 Neil Bharucha 0 0 0 0 0 0
208 Babar Arshad 0 0 0 0 0 0
209 Roger Morgan 0 0 0 0 0 0
210 Charles Gopie 0 0 0 0 0 0
211 Shreeram S 0 0 0 0 0 0
212 Rengy Verghese 0 0 0 0 0 0
213 Swapna Das 0 0 0 0 0 0
214 D Campbell 0 0 0 0 0 0
215 Jason Joseph 0 0 0 0 0 0
216 Lyndon Johnson 0 0 0 0 0 0
217 Sohaib Ahmed 0 0 0 0 0 0
218 Rhutvik Hrhe 0 0 0 0 0 0
219 Barrington Brudy 0 0 0 0 0 0
220 Arun Nanjakutty 0 0 0 0 0 0
221 Nitant Kakkar 0 0 0 0 0 0
222 Mrudul Madan 0 0 0 0 0 0
223 Prem Rajendran 0 0 0 0 0 0
224 Muhammad Abbas 0 0 0 0 0 0
225 Vernon Baswell 0 0 0 0 0 0
226 Usher Saib 0 0 0 0 0 0
227 Gaurang Gandhi 0 0 0 0 0 0
228 Khalid Motiwala 0 0 0 0 0 0
229 Andrew Swanson 0 0 0 0 0 0
230 Amir Khan 0 0 0 0 0 0
231 Sathya Hariharasubramanian 0 0 0 0 0 0
232 Adrian Adams 0 0 0 0 0 0
233 S Kiran Singam 0 0 0 0 0 0
234 Alex Malchand 0 0 0 0 0 0
235 Zakaria Malik 0 0 0 0 0 0
236 Goyito Leslie 0 0 0 0 0 0
237 Pratik Patil 0 0 0 0 0 0
238 Mayank Manchanda 0 0 0 0 0 0
239 Yogi Patel 0 0 0 0 0 0
240 Marlando Walters 0 0 0 0 0 0
241 Mujtaba Shareef 0 0 0 0 0 0
242 Naresh A 0 0 0 0 0 0
243 Jermiah Rhoden 0 0 0 0 0 0
244 Otis Edwards 0 0 0 0 0 0
245 Mital Shah 0 0 0 0 0 0
246 Nadeem Hassan 0 0 0 0 0 0
247 Kaushal Panchal 0 0 0 0 0 0
248 Abdool Shakur 0 0 0 0 0 0
249 Malangan Sirjoon 0 0 0 0 0 0
250 Pritam Desai 0 0 0 0 0 0
251 Adrian Ramasami 0 0 0 0 0 0
252 Sai Tharun Nelaballi 0 0 0 0 0 0
253 Oliver Pettit 0 0 0 0 0 0
254 Tejas 08 Patel 0 0 0 0 0 0
255 Sameed Hashmi 0 0 0 0 0 0
256 Nakul Kumar 0 0 0 0 0 0
257 Robert Henriques 0 0 0 0 0 0
258 Sharanjit Singh 0 0 0 0 0 0
259 Sohail Merchant 0 0 0 0 0 0
260 Phane Kambhampati 0 0 0 0 0 0
261 Amir Khan 0 0 0 0 0 0
262 Hardik Desai 0 0 0 0 0 0
263 Kartik Krishana 0 0 0 0 0 0
264 Pranav Patel 0 0 0 0 0 0
265 Krishna Harricharan 0 0 0 0 0 0
266 Nallasivan Ayyanar 0 0 0 0 0 0
267 Andrew Gayle 0 0 0 0 0 0
268 A Rana 0 0 0 0 0 0
269 Noble Ganardhan 0 0 0 0 0 0
270 Donavan Henriques 0 0 0 0 0 0
271 Bhavesh Mahase 0 0 0 0 0 0
272 Treavaun Whyte 0 0 0 0 0 0
273 Arsalan Malik 0 0 0 0 0 0
274 Lupin Pathak 0 0 0 0 0 0
275 Peshala Gamage 0 0 0 0 0 0
276 Chintan Patel 0 0 0 0 0 0
277 Shake Brown 0 0 0 0 0 0
278 Dipanshu Chinwan 0 0 0 0 0 0
279 Zain Shahid 0 0 0 0 0 0
280 Clifton Doman 0 0 0 0 0 0
281 Vickram Talmakund 0 0 0 0 0 0
282 Fitzroy Knight 0 0 0 0 0 0
283 Owen Woodhall 0 0 0 0 0 0
284 Daxil Patel 0 0 0 0 0 0
285 Karan Nishcal 0 0 0 0 0 0
286 Mayur Patel 0 0 0 0 0 0
287 Tony Ramlogan 0 0 0 0 0 0
288 Bilal Bham 0 0 0 0 0 0
289 Lincoln Edwards 0 0 0 0 0 0
290 Kevin Gandhi 0 0 0 0 0 0
291 Ordane Hutchinson 0 0 0 0 0 0
292 Navin Jailall 0 0 0 0 0 0
293 Lincon Edwards 0 0 0 0 0 0
294 Ramchandran Kaunder 0 0 0 0 0 0
295 Vasanth Bhatt 0 0 0 0 0 0
296 Ammad Kashif 0 0 0 0 0 0
297 Shiva Tej 0 0 0 0 0 0
298 Satish Babu 0 0 0 0 0 0
299 Ian Pothah 0 0 0 0 0 0
300 Manjunath Pai 0 0 0 0 0 0
301 Leon Mcdonald 0 0 0 0 0 0
302 Amit Chaudhary 0 0 0 0 0 0
303 Lindo Jolly 0 0 0 0 0 0
304 Kaushik Krishnamoorthy 0 0 0 0 0 0
305 Jayesh Patel 0 0 0 0 0 0
306 Kowsik Sambath Kumar 0 0 0 0 0 0
307 Stephen Hepburn 0 0 0 0 0 0
308 Nikhil Pathak 0 0 0 0 0 0
309 Trey Mason 0 0 0 0 0 0
310 D Ritchie 0 0 0 0 0 0
311 Bhavik Nayee 0 0 0 0 0 0
312 Anvesh Reddy 0 0 0 0 0 0
313 Don B 0 0 0 0 0 0
314 Andre Mitchel 0 0 0 0 0 0
315 Ashish Patel 0 0 0 0 0 0
316 Aneesh Mr 0 0 0 0 0 0
317 Boadnarine Bharosay 0 0 0 0 0 0
318 Brian Coombs 0 0 0 0 0 0
319 Fasi Syed 0 0 0 0 0 0
320 Ammar Ahmed 0 0 0 0 0 0
321 Varad Sawant 0 0 0 0 0 0