# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Yash Rolyan 7 0 0 5 0 12
2 Bibhu Pradhan 4 0 2 5 0 11
3 Venkat Potluri 10 0 0 1 0 11
4 Divesh Sachdeva 3 0 1 5 0 9
5 Sharon James 8 0 0 1 0 9
6 Sameer Chandra 5 0 0 3 0 8
7 Arun P G 3 0 1 1 0 5
8 Deepak Das 5 0 0 0 0 5
9 Gangaraju Lolapu 3 0 0 2 0 5
10 Rakesh Kohirkar 5 0 0 0 0 5
11 Zeeshan Jawa 3 0 0 2 0 5
12 Mohammed Sadiq 2 0 0 2 0 4
13 Rahul Bhagat 2 0 1 1 0 4
14 Sanjay Bora 2 0 0 2 0 4
15 Suresh Mani 4 0 0 0 0 4
16 Suresh Oruganti 4 0 0 0 0 4
17 Vipul Patel 2 0 0 2 0 4
18 Amanpreet Singh 2 0 1 0 0 3
19 Jaskaran Virdi 1 0 2 0 0 3
20 Kishore Talagapu 2 0 0 0 1 3
21 Naresh Pothala 3 0 0 0 0 3
22 Rakesh Reddy 2 0 1 0 0 3
23 Sanket Kulkarni 0 0 0 3 0 3
24 Senthil Ananda 2 0 0 1 0 3
25 Srirup Das 2 0 0 1 0 3
26 Vamsi Komarneni 3 0 0 0 0 3
27 Durga Prasad Rabba 2 0 0 0 0 2
28 Quaiyum Khan 1 0 0 1 0 2
29 Sai Kiran Vuppula 1 0 0 1 0 2
30 Sharat Sagar 0 0 0 2 0 2
31 Anil Kadali 0 0 0 1 0 1
32 Arun Pamarthi 1 0 0 0 0 1
33 Madhusudhan Gangaiah 0 0 0 1 0 1
34 Pankaj Chaudhary 0 0 0 1 0 1
35 Phalgun Upadhyaya 0 0 0 1 0 1
36 Ravi Dasari 0 0 0 1 0 1
37 Sumit Gerg 1 0 0 0 0 1
38 Sunil Kalva 1 0 0 0 0 1
39 Vineet Kumar 1 0 0 0 0 1
40 Dhanpal Gowda 0 0 0 0 0 0
41 Kinkar Ghosh 0 0 0 0 0 0
42 Manish Satija 0 0 0 0 0 0
43 Raghavendar Bandakadi 0 0 0 0 0 0
44 Saneesh Kumar 0 0 0 0 0 0
45 Satheesh Sundarraj 0 0 0 0 0 0
46 Sirish Kumar 0 0 0 0 0 0
47 Sreejith Pc 0 0 0 0 0 0
48 Suneet Sharma 0 0 0 0 0 0