# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Vishrut Kannan 6 0 2 0 0 8
2 Prannav Chettipalayam 0 2 0 4 0 6
3 Luv Patel 1 0 0 3 0 4
4 Luv Patel 0 0 0 4 0 4
5 Manas Kirve 4 0 0 0 0 4
6 Akhil Thuremella 2 0 0 0 0 2
7 Arya Nagaraja 1 0 0 1 0 2
8 Ashwin Ajit 0 0 0 2 0 2
9 Atoshi Banerjee 0 0 0 2 0 2
10 Govind Mohandas 0 2 0 0 0 2
11 Kavineshvar Ranak Nakkeeran 2 0 0 0 0 2
12 Manan Saini 0 0 0 2 0 2
13 Prannav Chettipalayam 0 0 0 2 0 2
14 Shapnil Roy 1 0 0 1 0 2
15 Surya Thurumella 2 0 0 0 0 2
16 Varun Mantha 0 0 2 0 0 2
17 Varun Mantha 0 0 1 1 0 2
18 Yashashwi Gautom 2 0 0 0 0 2
19 Ashwin Ajit 1 0 0 0 0 1
20 Atoshi Banerjee 0 0 0 1 0 1
21 Govind Mohandas 1 0 0 0 0 1
22 Jaivil Samir Vyas 0 0 1 0 0 1
23 Karan Patel 0 0 0 1 0 1
24 Kavineshvar Ranak Nakkeeran 1 0 0 0 0 1
25 Manan Saini 0 0 0 1 0 1
26 Manas Kirve 0 0 0 1 0 1
27 Nayan Elamurugan 1 0 0 0 0 1
28 Omkar Zope 0 0 1 0 0 1
29 Omkar Zope 0 0 1 0 0 1
30 Ritish Gullapally 0 0 0 1 0 1
31 Shapnil Roy 0 0 0 1 0 1
32 Siddarth Kappa 1 0 0 0 0 1
33 Siddarth Kappa 0 0 0 1 0 1
34 Yashashwi Gautom 1 0 0 0 0 1
35 Yashashwi Gautom 0 0 0 1 0 1
36 Adit Kappa 0 0 0 0 0 0
37 Aditya Banerjee 0 0 0 0 0 0
38 Aditya Banerjee 0 0 0 0 0 0
39 Aravind Kalaivanan 0 0 0 0 0 0
40 Arya Garg 0 0 0 0 0 0
41 Dhruv Chaturvedi 0 0 0 0 0 0
42 Karan Patel 0 0 0 0 0 0
43 Kavineshvar Ranak Nakkeeran 0 0 0 0 0 0
44 Manas Kirve 0 0 0 0 0 0
45 Rishi Kamtam 0 0 0 0 0 0
46 Sai Indraneel Keerty 0 0 0 0 0 0
47 Shaswat Ganisshan 0 0 0 0 0 0
48 Shawn Collin Mathias 0 0 0 0 0 0
49 Shreyas Sathish 0 0 0 0 0 0
50 Siddarth Kappa 0 0 0 0 0 0
51 Surya Thurumella 0 0 0 0 0 0
52 Tanush Apte 0 0 0 0 0 0
53 Tanush Apte 0 0 0 0 0 0
54 Vaibhav Suresh 0 0 0 0 0 0
55 Vikrant Palaparthi 0 0 0 0 0 0