# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Prannav Chettipalayam 0 7 0 1 4 12
2 Saiteja Reddy Mukkamalla 2 2 0 0 5 9
3 Deepesh Mukherjee 2 3 0 0 2 7
4 Anirudh Immanuel 5 0 0 1 0 6
5 Arya Garg 1 0 1 3 0 5
6 Luv Patel 4 0 0 0 0 4
7 Rahi Bhatia 1 0 0 3 0 4
8 Arjun Vajjalla 3 0 0 0 0 3
9 Dhananjay Gurumurthy 2 0 1 0 0 3
10 Safwan Ahmed 2 0 0 1 0 3
11 Varun Mantha 3 0 0 0 0 3
12 Adit Kappa 2 0 0 0 0 2
13 Akhil Thuremella 2 0 0 0 0 2
14 Aravind Kalaivanan 1 0 1 0 0 2
15 Kavineshvar Ranak Nakkeeran 1 0 0 1 0 2
16 Ritish Gullpally 0 0 0 1 1 2
17 Shapnil Roy 1 0 0 1 0 2
18 Shaunak Marathe 0 0 1 1 0 2
19 Surya Thurumella 1 0 0 0 1 2
20 Dev Salian 1 0 0 0 0 1
21 Dhruv Chaturvedi 1 0 0 0 0 1
22 Karan Patel 1 0 0 0 0 1
23 Meet Shah 1 0 0 0 0 1
24 Nayan Elamurugan 1 0 0 0 0 1
25 Sai Indraneel Keerty 1 0 0 0 0 1
26 Shaswat Ganisshan 1 0 0 0 0 1
27 Siddarth Kappa 1 0 0 0 0 1
28 Siddhant Rai 0 0 1 0 0 1
29 Siddharth Sanjeev 0 0 0 1 0 1
30 Vaibhav Suresh 1 0 0 0 0 1
31 Veer Churiwalla 1 0 0 0 0 1
32 Vishal Pranay Idapalapati 0 0 0 1 0 1
33 Zachary Jodah 0 0 0 1 0 1
34 Aaditva Agrawal 0 0 0 0 0 0
35 Adi Mahadev 0 0 0 0 0 0
36 Alex Miller 0 0 0 0 0 0
37 Amrinder Singh Gill 0 0 0 0 0 0
38 Arya Nagaraja 0 0 0 0 0 0
39 Dhruv Shah 0 0 0 0 0 0
40 Dhruv Pawar 0 0 0 0 0 0
41 Krishaan Somwanshi 0 0 0 0 0 0
42 Mustafa Gilani 0 0 0 0 0 0
43 Priyangshu Bhowmik 0 0 0 0 0 0
44 Raj Telidevara 0 0 0 0 0 0
45 Sahir Bhatia 0 0 0 0 0 0
46 Sarin Jaitley 0 0 0 0 0 0
47 Shreyas Harish 0 0 0 0 0 0
48 Vikrant Palaparthi 0 0 0 0 0 0
49 Vinay Kannan 0 0 0 0 0 0
50 Vishrut Kannan 0 0 0 0 0 0