Fielding Stats

Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
1 12 20 0 0 0 1 21
2
Uday Kumar Vala
(Blue Whales)
13 16 1 0 3 0 20
3 9 9 9 0 0 1 19
4
Kulbir Singh
(Pegasus)
11 5 10 0 0 1 16
5 9 5 10 1 0 0 16
6
Ashish Nigote
(Spartans)
11 11 1 0 3 0 15
7 7 7 6 0 1 0 14
8
Amit Patil
(Sharks)
11 7 3 0 3 0 13
9 13 12 0 0 1 0 13
10
Rakesh Rehan
(Spartans)
10 2 8 1 2 0 13
11
Ram K
(Knights)
11 6 0 3 4 0 13
12 13 12 0 0 1 0 13
13
Hari Banda
(Titans)
7 3 6 0 3 0 12
14 11 7 4 0 0 0 11
15
Anthony Xavier
(Stallions)
7 4 3 0 2 2 11
16
Arun P G
(Lions)
12 9 0 0 1 1 11
17 6 1 10 0 0 0 11
18 12 7 0 0 4 0 11
19
Santhosh Gopal
(Stallions)
13 5 0 3 3 0 11
20 7 11 0 0 0 0 11
21
Akshay Darhe
(Sharks)
10 5 2 0 3 0 10
22
Ankit Sahu
(Unicorn)
11 4 3 0 2 1 10
23 11 7 3 0 0 0 10
24
Ivan Singh
(Jaguars)
9 5 3 1 1 0 10
25 13 8 0 0 2 0 10
26 10 7 0 0 3 0 10
27 10 4 0 2 3 0 9
28
Atche Dasari
(Titans)
10 7 0 0 2 0 9
29 5 5 0 1 3 0 9
30
Chirag Patel
(Jaguars)
7 3 1 0 4 1 9
31 11 9 0 0 0 0 9
32
Ritesh Mody
(Sharks)
12 5 0 0 4 0 9
33
Sanat Mishra
(Unicorn)
11 8 0 0 1 0 9
34
Vinay Srikantiah
(Blue Whales)
11 6 0 1 2 0 9
35
Watson Lopes
(Unicorn)
10 7 0 2 0 0 9
36 12 6 0 0 2 0 8
37 10 7 0 1 0 0 8
38
Pani M
(Spartans)
13 4 2 1 1 0 8
39 8 7 0 0 1 0 8
40 10 5 0 0 3 0 8
41
Rohit Relan
(Lions)
10 7 0 1 0 0 8
42
Sunny Patel
(Jaguars)
6 8 0 0 0 0 8
43
Tushar Kolhe
(Spartans)
12 8 0 0 0 0 8
44 11 4 0 2 2 0 8
45 13 5 1 1 0 0 7
46
Devan Patel
(Sharks)
6 5 0 0 2 0 7
47 12 7 0 0 0 0 7
48 8 3 1 1 2 0 7
49
Naresh Kumar
(Pegasus)
11 6 0 0 1 0 7
50 11 6 0 0 1 0 7
51 11 7 0 0 0 0 7
52 12 7 0 0 0 0 7
53 9 5 0 0 2 0 7
54 6 6 0 0 1 0 7
55 5 1 4 0 1 0 6
56
Ankit Dhyani
(Sharks)
13 5 0 0 1 0 6
57 11 6 0 0 0 0 6
58 10 5 0 1 0 0 6
59 6 5 0 0 1 0 6
60 9 5 0 0 1 0 6
61
Mukesh Nayak
(Avengers)
8 5 0 0 1 0 6
62
Sagar Patel
(Jaguars)
9 4 0 0 2 0 6
63
Samuel Melvin
(Pegasus)
11 6 0 0 0 0 6
64
Sudheer Ch
(Titans)
7 5 0 0 1 0 6
65
Sunil Batra
(Unicorn)
6 4 0 0 2 0 6
66
Viren Patel
(Jaguars)
5 5 0 0 1 0 6
67
Yash Rolyan
(Hawks)
4 5 1 0 0 0 6
68 10 4 0 0 1 0 5
69 7 5 0 0 0 0 5
70
Anand Rangaswamy
(Stallions)
13 4 0 0 1 0 5
71 7 5 0 0 0 0 5
72
Atif Sagir
(Hawks)
6 5 0 0 0 0 5
73 7 3 0 0 2 0 5
74 10 4 0 0 1 0 5
75
Dileep Sunkara
(Blue Whales)
9 5 0 0 0 0 5
76 11 4 0 0 1 0 5
77
Jeril Jose
(Sharks)
11 3 0 0 2 0 5
78 11 4 0 0 1 0 5
79
Kesh Dodda
(Blue Whales)
11 3 0 1 1 0 5
80 6 4 0 0 1 0 5
81 11 5 0 0 0 0 5
82 8 4 0 1 0 0 5
83
Rajesh Reddy
(Blue Whales)
5 3 1 0 1 0 5
84
Ramu Naik
(Blue Whales)
11 3 0 1 0 1 5
85 10 5 0 0 0 0 5
86 9 3 1 0 1 0 5
87 10 3 1 0 1 0 5
88 8 4 0 0 0 0 4
89 6 3 0 0 1 0 4
90 9 4 0 0 0 0 4
91
Bharath Adde
(Titans)
9 4 0 0 0 0 4
92
Bharath Popuri
(Blue Whales)
11 3 1 0 0 0 4
93
Dinesh Mukka
(Titans)
6 2 0 2 0 0 4
94
Jayanth Para
(Avengers)
9 3 0 0 1 0 4
95 8 4 0 0 0 0 4
96 7 1 0 1 2 0 4
97
Madhusudhan Gangaiah
(Blue Whales)
10 4 0 0 0 0 4
98
Munir Bhatti
(Avengers)
8 3 0 0 1 0 4
99 13 2 0 0 2 0 4
100 9 4 0 0 0 0 4
101
Rajesh Ghaywat
(Pegasus)
8 4 0 0 0 0 4
102
Ram Chava
(Hawks)
6 4 0 0 0 0 4
103 7 4 0 0 0 0 4
104
Selva Kumar
(Knights)
11 3 0 0 1 0 4
105
Shiva Patel
(Jaguars)
8 4 0 0 0 0 4
106
Siva Pulagam
(Spartans)
11 4 0 0 0 0 4
107
Vamshi Chinta
(Spartans)
8 3 0 0 1 0 4
108 13 4 0 0 0 0 4
109 10 4 0 0 0 0 4
110
Akash Shah
(Jaguars)
5 3 0 0 0 0 3
111
Bikash R
(Unicorn)
8 3 0 0 0 0 3
112
Kaushik kourkanti
(Blue Whales)
5 3 0 0 0 0 3
113
Khawar Ali
(Spartans)
4 3 0 0 0 0 3
114
Mahesh Mahi
(Titans)
9 2 0 0 1 0 3
115 7 1 0 0 2 0 3
116
Pratheesh Polly
(Blue Whales)
8 3 0 0 0 0 3
117 5 1 1 1 0 0 3
118 6 1 2 0 0 0 3
119
Roshan Chetry
(Spartans)
11 3 0 0 0 0 3
120 7 2 0 1 0 0 3
121
Shaji Vn
(Unicorn)
9 3 0 0 0 0 3
122 12 3 0 0 0 0 3
123 10 3 0 0 0 0 3
124 10 3 0 0 0 0 3
125 4 2 1 0 0 0 3
126
Sukumar Konduru
(Blue Whales)
9 2 0 1 0 0 3
127 12 3 0 0 0 0 3
128 6 2 0 0 1 0 3
129
Vinay Bodige
(Blue Whales)
8 1 0 0 2 0 3
130 9 3 0 0 0 0 3
131
Zubair Dhala
(Unicorn)
4 3 0 0 0 0 3
132 10 0 0 0 2 0 2
133
Akash Patel
(Jaguars)
7 1 0 1 0 0 2
134
Amish Gupta
(Lions)
8 2 0 0 0 0 2
135
Arun Rajendran
(Knights)
3 1 0 0 1 0 2
136 7 1 0 0 1 0 2
137 11 2 0 0 0 0 2
138
Deepak Ahuja
(Titans)
3 2 0 0 0 0 2
139 5 2 0 0 0 0 2
140 11 0 0 0 2 0 2
141 9 2 0 0 0 0 2
142 2 2 0 0 0 0 2
143 7 1 0 0 1 0 2
144
Karthik Murali
(Avengers)
8 0 0 1 1 0 2
145 7 1 0 0 1 0 2
146
Manoj Paul D
(Blue Whales)
7 2 0 0 0 0 2
147
Nisar Shaik
(Avengers)
6 1 0 0 1 0 2
148 9 2 0 0 0 0 2
149
Prasad Ginjupalli
(Blue Whales)
11 1 0 0 1 0 2
150
Prasoon Sharma
(Unicorn)
4 2 0 0 0 0 2
151 8 1 0 0 1 0 2
152
Prithvi Avireni
(Spartans)
3 2 0 0 0 0 2
153 12 2 0 0 0 0 2
154 10 2 0 0 0 0 2
155 8 2 0 0 0 0 2
156 8 1 0 1 0 0 2
157 2 2 0 0 0 0 2
158
Suhas Gavhane
(Stallions)
13 1 0 0 1 0 2
159
Syed Abhinash
(Unicorn)
10 2 0 0 0 0 2
160 9 2 0 0 0 0 2
161 8 2 0 0 0 0 2
162
Viral Patel
(Pegasus)
10 2 0 0 0 0 2
163
Zia Khan
(Avengers)
5 2 0 0 0 0 2
164 6 1 0 0 0 0 1
165
Ankur Desai
(Titans)
4 1 0 0 0 0 1
166 2 1 0 0 0 0 1
167 11 1 0 0 0 0 1
168 3 0 0 0 1 0 1
169
Biswajit Debdas
(Stallions)
3 0 0 0 1 0 1
170 8 1 0 0 0 0 1
171
Chris Mendes
(Sharks)
8 1 0 0 0 0 1
172 3 1 0 0 0 0 1
173 4 1 0 0 0 0 1
174
Gautham Murali
(Avengers)
7 1 0 0 0 0 1
175 6 1 0 0 0 0 1
176 4 1 0 0 0 0 1
177
Karthik Balan
(Knights)
2 0 0 0 1 0 1
178 4 1 0 0 0 0 1
179 5 1 0 0 0 0 1
180 3 1 0 0 0 0 1
181
Nehru Arun
(Pegasus)
3 0 0 1 0 0 1
182 9 1 0 0 0 0 1
183 3 1 0 0 0 0 1
184 1 1 0 0 0 0 1
185 6 1 0 0 0 0 1
186 4 1 0 0 0 0 1
187 4 1 0 0 0 0 1
188 3 1 0 0 0 0 1
189
Satish Senapathy
(Blue Whales)
5 1 0 0 0 0 1
190 5 0 0 1 0 0 1
191
Shajahan Shaik
(Spartans)
7 1 0 0 0 0 1
192 3 0 0 1 0 0 1
193 3 0 0 0 1 0 1
194 2 0 0 0 0 0 0
195
Akshay Patel
(Jaguars)
4 0 0 0 0 0 0
196
Arun Das
(Hawks)
4 0 0 0 0 0 0
197
Avinash P
(Avengers)
1 0 0 0 0 0 0
198 7 0 0 0 0 0 0
199 1 0 0 0 0 0 0
200
Gopi Rajamani
(Avengers)
7 0 0 0 0 0 0
201
Harsha Raghaula
(Blue Whales)
3 0 0 0 0 0 0
202 1 0 0 0 0 0 0
203
Krishna Reddy
(Blue Whales)
4 0 0 0 0 0 0
204
Kunal Singh
(Avengers)
4 0 0 0 0 0 0
205
Lokesh Setia
(Pegasus)
3 0 0 0 0 0 0
206
Manish Pawar
(Pegasus)
7 0 0 0 0 0 0
207
Nikhil Patel
(Jaguars)
5 0 0 0 0 0 0
208
Pardeep Bhatia
(Pegasus)
2 0 0 0 0 0 0
209 1 0 0 0 0 0 0
210
Pratik Marik
(Pegasus)
5 0 0 0 0 0 0
211 1 0 0 0 0 0 0
212 1 0 0 0 0 0 0
213
Sainadh Gadde
(Jaguars)
3 0 0 0 0 0 0
214 6 0 0 0 0 0 0
215 2 0 0 0 0 0 0
216
Srinivas Akula
(Spartans)
6 0 0 0 0 0 0
217 6 0 0 0 0 0 0
218 1 0 0 0 0 0 0
219 4 0 0 0 0 0 0