# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Karan Anand Caps U14 6 6 27.0 107 10 10.70 3.96 16.2 0 1 0 14 0
2 Siddarth Pallavola Caps U14 6 6 25.0 114 10 11.40 4.56 15.0 0 0 0 21 5
3 Akhilesh S Caps U14 3 3 13.3 64 9 7.11 4.74 9.0 0 0 1 3 0
4 Shreyash S Css Chennai 2 2 11.0 39 6 6.50 3.55 11.0 0 0 1 8 0
5 Akhilesh Swamy Northwest Wolves 4 4 22.0 79 6 13.17 3.59 22.0 0 1 0 11 3
6 Shreyash Phatak Caps U14 4 4 15.2 56 5 11.20 3.65 18.4 0 0 0 15 3
7 Santosh Nandivada Caps 1 4 4 11.4 47 5 9.40 4.03 14.0 0 0 0 8 0
8 Sambhav S Css Chennai 2 2 10.3 49 4 12.25 4.67 15.8 0 0 0 1 2
9 Rajdeep Brijesh Caps2 1 1 4.0 24 4 6.00 6.00 6.0 0 1 0 5 1
10 Rushil Molleti Caps 1 1 1 4.0 29 4 7.25 7.25 6.0 0 1 0 13 0
11 Ritish Mohindru Northwest Wolves 1 1 5.0 6 3 2.00 1.20 10.0 0 0 0 2 1
12 Sashwath Vijaya Prasad Caps U14 4 3 6.0 19 3 6.33 3.17 12.0 0 0 0 7 0
13 Dhruv Aravind Northwest Wolves 5 5 15.0 77 3 25.67 5.13 30.0 0 0 0 15 2
14 Aarya Sane Caps 1 4 4 10.0 53 3 17.67 5.30 20.0 0 0 0 14 2
15 Arjun Patil Caps 1 5 5 8.0 66 3 22.00 8.25 16.0 0 0 0 24 9
16 Sanat Misra Caps 1 1 1 2.0 4 2 2.00 2.00 6.0 0 0 0 4 0
17 Aswath S Chennai Locals 1 1 3.0 9 2 4.50 3.00 9.0 0 0 0 2 1
18 Karan Anand Caps2 1 1 4.0 13 2 6.50 3.25 12.0 0 0 0 0 1
19 Rushil Molleti Caps2 2 2 5.0 17 2 8.50 3.40 15.0 0 0 0 8 0
20 Indhuja Nandakumar Caps U14 6 6 17.2 64 2 32.00 3.69 52.0 0 0 0 10 0
21 Ishaan Taj Caps 1 2 2 9.0 35 2 17.50 3.89 27.0 0 0 0 9 0
22 Rayaan Taj Caps 1 1 1 3.0 12 2 6.00 4.00 9.0 0 0 0 4 1
23 Dhashan Wijesinghe Caps2 2 2 7.0 28 2 14.00 4.00 21.0 0 0 0 6 2
24 Aryan Parvatkar Tuskers 1 1 4.0 19 2 9.50 4.75 12.0 0 0 0 2 0
25 Surya Narayanan Caps U14 6 3 3.3 21 2 10.50 6.00 10.5 0 0 0 2 1
26 Neil R Caps 1 1 1 4.0 25 2 12.50 6.25 12.0 0 0 0 5 0
27 Mokshesh S Caps2 1 1 4.0 37 2 18.50 9.25 12.0 0 0 0 12 2
28 Arnav C Chennai Locals 1 1 3.0 4 1 4.00 1.33 18.0 0 0 0 0 0
29 Jitesh S Northwest Wolves 1 1 4.0 6 1 6.00 1.50 24.0 0 0 0 2 0
30 Sivasubramaniam M Chennai Locals 1 1 2.0 4 1 4.00 2.00 12.0 0 0 0 2 0
31 Praveen Ar Chennai Locals 1 1 4.0 9 1 9.00 2.25 24.0 0 0 0 2 1
32 Varnon S Northwest Wolves 4 2 4.2 10 1 10.00 2.31 26.0 0 0 0 4 0
33 Bala Kathula Caps U14 2 2 4.0 10 1 10.00 2.50 24.0 0 0 0 3 1
34 Jeet Rajesh Caps U14 3 1 3.0 8 1 8.00 2.67 18.0 0 0 0 1 0
35 Shishir Nair Caps2 1 1 2.0 6 1 6.00 3.00 12.0 0 0 0 3 0
36 Ishaan Taj Caps2 1 1 4.0 12 1 12.00 3.00 24.0 0 0 0 3 0
37 Vedant Srinivas Northwest Wolves 4 4 13.2 40 1 40.00 3.00 80.0 0 0 0 13 0
38 Kaushik Attluri Tuskers 1 1 3.0 10 1 10.00 3.33 18.0 0 0 0 1 0
39 Agadeesh A Css Chennai 2 1 4.0 16 1 16.00 4.00 24.0 0 0 0 2 1
40 Kush Mittal Caps 1 1 1 1.0 4 1 4.00 4.00 6.0 0 0 0 1 2
41 Neil Parikh Caps2 1 1 3.0 12 1 12.00 4.00 18.0 0 0 0 0 0
42 Jawanth S Chennai Locals 1 1 4.0 17 1 17.00 4.25 24.0 0 0 0 7 1
43 Amare Srinivasan Northwest Wolves 5 5 12.4 54 1 54.00 4.26 76.0 0 0 0 16 0
44 Ansh Mohindru Northwest Wolves 1 1 3.0 13 1 13.00 4.33 18.0 0 0 0 2 1
45 Hamza Shahab Caps U14 3 3 6.1 27 1 27.00 4.38 37.0 0 0 0 7 1
46 Kavyan Northwest Wolves 1 1 4.0 18 1 18.00 4.50 24.0 0 0 0 3 0
47 Alben C Chennai Locals 1 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 0 0 0
48 Hamza Sh Northwest Wolves 1 1 4.0 20 1 20.00 5.00 24.0 0 0 0 2 1
49 Advik E Chennai Locals 1 1 4.4 24 1 24.00 5.14 28.0 0 0 0 5 0
50 Rajvir Mishra Caps 1 3 3 10.0 53 1 53.00 5.30 60.0 0 0 0 13 2
51 Hariorasad K Chennai Locals 1 1 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 0 5 0
52 Aarya Sane Caps2 1 1 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 0 4 0
53 Arjun Bhat Tuskers 1 1 3.2 18 1 18.00 5.40 20.0 0 0 0 3 1
54 Vijay V Caps U14 2 2 6.0 34 1 34.00 5.67 36.0 0 0 0 12 0
55 Aarya A Caps2 1 1 4.0 23 1 23.00 5.75 24.0 0 0 0 3 0
56 Aishwarya Ms Caps U14 2 2 10.0 59 1 59.00 5.90 60.0 0 0 0 5 4
57 Shishir Nair Caps 1 1 1 2.0 12 1 12.00 6.00 12.0 0 0 0 4 1
58 Aiyman A Caps U14 1 1 5.0 30 1 30.00 6.00 30.0 0 0 0 10 1
59 Mukund L Chennai Locals 1 1 3.0 18 1 18.00 6.00 18.0 0 0 0 0 0
60 Aiyman A Css Chennai 2 2 9.0 58 1 58.00 6.44 54.0 0 0 0 4 0
61 Yash Gujar Caps2 4 3 7.0 46 1 46.00 6.57 42.0 0 0 0 16 2
62 Cavin Srinivasan Northwest Wolves 4 1 2.3 17 1 17.00 6.80 15.0 0 0 0 15 0
63 Rushil M Caps 1 1 1 4.0 28 1 28.00 7.00 24.0 0 0 0 4 0
64 Aishwarya A Caps U14 1 1 3.0 21 1 21.00 7.00 18.0 0 0 0 3 1
65 Balaji S Chennai Locals 1 1 1.0 7 1 7.00 7.00 6.0 0 0 0 0 0
66 Zayed Northwest Wolves 1 1 2.0 16 1 16.00 8.00 12.0 0 0 0 7 1
67 Achintya A Tuskers 1 1 2.0 17 1 17.00 8.50 12.0 0 0 0 6 0
68 Krishna S Caps 1 2 2 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 0 0 0
69 Aayaan S Caps 1 1 1 2.0 18 1 18.00 9.00 12.0 0 0 0 8 2
70 Neil Raigandhi Caps2 1 1 4.0 3 0 0 0.75 0.0 0 0 0 2 0
71 Aditya S Chennai Locals 1 1 2.0 3 0 0 1.50 0.0 0 0 0 1 0
72 Saravana Balaji Chennai Locals 1 1 3.0 7 0 0 2.33 0.0 0 0 0 2 2
73 Krish Katre Northwest Wolves 1 1 2.0 5 0 0 2.50 0.0 0 0 0 2 0
74 Rayaan Taj Caps2 1 1 4.0 13 0 0 3.25 0.0 0 0 0 4 0
75 Arjun Karthik Chennai Locals 1 1 2.0 7 0 0 3.50 0.0 0 0 0 1 1
76 Snegan S Css Chennai 2 1 4.0 14 0 0 3.50 0.0 0 0 0 2 0
77 Kavyan K Css Chennai 2 2 11.0 39 0 0 3.55 0.0 0 0 0 4 0
78 Gowtham N Chennai Locals 1 1 4.0 15 0 0 3.75 0.0 0 0 0 0 0
79 Yatin M Caps2 1 1 4.0 15 0 0 3.75 0.0 0 0 0 0 1
80 Kush M Caps 1 1 1 0.3 2 0 0 4.00 0.0 0 0 0 0 2
81 Sid Suri Tuskers 1 1 2.0 9 0 0 4.50 0.0 0 0 0 4 0
82 Kaviyan Elan Caps U14 2 2 4.0 20 0 0 5.00 0.0 0 0 0 2 0
83 Adahrash G Chennai Locals 1 1 3.0 15 0 0 5.00 0.0 0 0 0 2 1
84 Karthik V Chennai Locals 1 1 2.0 10 0 0 5.00 0.0 0 0 0 2 2
85 Jeet Rajesh Northwest Wolves 4 3 13.0 66 0 0 5.08 0.0 0 0 0 15 3
86 Umesh K Northwest Wolves 2 2 7.0 36 0 0 5.14 0.0 0 0 0 7 7
87 Rahul Bonthu Caps2 1 1 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 0 0
88 Tanush Contractor Caps2 1 1 4.0 22 0 0 5.50 0.0 0 0 0 4 0
89 Kush Mittal Caps U14 3 1 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 3 2
90 Zyed H Css Chennai 2 2 3.0 18 0 0 6.00 0.0 0 0 0 4 0
91 Sohaan Bhatia Caps 1 1 1 2.0 12 0 0 6.00 0.0 0 0 0 2 1
92 Shishir S Caps2 1 1 2.0 12 0 0 6.00 0.0 0 0 0 3 0
93 Krish Katre Tuskers 1 1 2.0 12 0 0 6.00 0.0 0 0 0 3 1
94 Atharva Dixit Tuskers 1 1 2.0 13 0 0 6.50 0.0 0 0 0 1 1
95 Amare Srinivasan Caps U14 1 1 2.0 13 0 0 6.50 0.0 0 0 0 0 0
96 Shrivas Koteshwara Tuskers 1 1 2.0 14 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 0
97 Varrishwar J Chennai Locals 1 1 3.0 21 0 0 7.00 0.0 0 0 0 7 0
98 Rajeshwari U Chennai Locals 1 1 3.0 21 0 0 7.00 0.0 0 0 0 0 1
99 Ayaan Shariff Caps2 3 2 1.5 13 0 0 7.09 0.0 0 0 0 2 0
100 Puneet Ym Chennai Locals 1 1 2.0 15 0 0 7.50 0.0 0 0 0 1 2
101 Sid Pallovala Caps2 1 1 3.0 23 0 0 7.67 0.0 0 0 0 6 0
102 Aniketh B Tuskers 1 1 1.0 8 0 0 8.00 0.0 0 0 0 1 1
103 Sohaan Bhatia Caps2 1 1 2.0 16 0 0 8.00 0.0 0 0 0 7 0
104 Abhishek Caps U14 3 2 1.5 16 0 0 8.73 0.0 0 0 0 1 3
105 Parikshith Venkataraghavan Northwest Wolves 1 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 5 1
106 Aishwarya A Css Chennai 2 2 3.0 32 0 0 10.67 0.0 0 0 0 9 1
107 Aarush Tyagi Northwest Wolves 5 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 4 1
108 Samadh Mohammed Caps2 1 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 7 0
109 Bala Northwest Wolves 1 1 2.0 24 0 0 12.00 0.0 0 0 0 11 1
110 Arjunn Shastri Caps2 3 3 4.2 57 0 0 13.15 0.0 0 0 0 18 4
111 Akhil Sriram Northwest Wolves 1 1 2.0 28 0 0 14.00 0.0 0 0 0 7 1
112 Ishaan T Caps 1 1 1 1.0 16 0 0 16.00 0.0 0 0 0 6 0
113 Abhinav Dandu Caps2 1 1 1.0 16 0 0 16.00 0.0 0 0 0 0 1
114 Shubh Parihar Caps2 2 2 2.0 37 0 0 18.50 0.0 0 0 0 14 0