Colorado Cricket League
Colorado Springs CC - Rising Stars - Roster

Colorado Springs CC - Rising Stars
   vs   
Littleton CC - Tigers
Schedule :   Sunday 25 Aug 2019 10:00 AM
Match Type: L Ground: Criterium
Umpire(s) : Colorado Springs CC - Stripes   &   Colorado Springs CC - Stripes

1
Akhil Pai
     13
Raghuram Saradka  
    
2
Asdeep Singh
     14
Rahul Sharma  
    
3
Balaviknesh Sekar
     15
Raj N Reddy  
    
4
Dorababu Seera
     16
Raja Pandi  
    
5
Ibrahim Muhammad Khan
     17
Ramakrishna Bathula  
    
6
Jalal Aslam
     18
Rohit Rathore  
    
7
Kaushlendra Rajput
     19
Saubik Bar  
    
8
Kishore Srinivas
     20
Senthil Nathan Selvaraj  
    
9
Lakshmish Rao
     21
Shrikant Tiwari  
    
10
Manikanda Prabhu
     22
Tarun Chugh  
    
11
Margesh Patel
     23
Ummar Mir  
    
12
Piyush Potdar
     24
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com