Colorado Cricket League
Littleton CC - Tigers - Roster

Littleton CC - Tigers
   vs   
Fort Collins CC
Schedule :   Saturday 15 Jun 2019 10:00 AM
Match Type: L Ground: Cornerstone
Umpire(s) : Front Range CC - Spartans   &   Front Range CC - Spartans

1
Aashish Janoria
     15
Patrick Trollip  
    
2
Ahamed Maraicar
     16
Phani Kumar Kolaraja  
    
3
Dan Ruparel
     17
Praveen Singh  
    
4
Deepak Tiwari
     18
Ramesh Appat Menon  
    
5
Dharmender Apparasu Rao
     19
Randika Fernando  
    
6
Harsh Parikh
     20
Seshu Velpuri  
    
7
Imran Choudhry
     21
Shlok Rathi  
    
8
Kannan Alagappan
     22
Sohil Vaidya  
    
9
Kit Diasabeygunawardena
     23
Srinivas Tummalapenta  
    
10
Lee Cutchin
     24
Subramanyeshwar Illa  
    
11
Manoj Kumar Prakasam
     25
Vijay Limma  
    
12
Mayank Mittal
     26
Vishal Mali  
    
13
Nagaraju Tekumatla
     27
Zohair Ahmed  
    
14
Nayab Khan
     28
 
1      6     
2      7     
3      8     
4      9     
5      10     
Powered By cricclubs.com