# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Mihir Shah B
 Mile High CC
6 476 60 30 50 1 616
2 Rajat Jangid B
 Mile High CC
5 182 110 0 0 0 292
3 Saketh Manupati B
 Mile High CC
2 211 -10 20 0 0 221
4 VarunKumar Rajmohan B
 Mile High CC
7 157 0 0 0 0 157
5 Ranvijay Singh B
 Mile High CC
4 102 30 10 0 0 142
6 Arun Charles B
 Mile High CC
7 141 0 0 0 0 141
7 Raghavendira Gururaja Rao B
 Mile High CC
5 108 0 20 0 0 128
8 Sai Balan Bhaskaran B
 Mile High CC
5 46 50 10 0 0 106
9 Shiva Teja Ramini B
 Mile High CC
4 34 -40 30 50 1 74
10 Srikanth Govardhan B
 Mile High CC
1 29 20 0 0 0 49
11 Lucky Singh B
 Mile High CC
5 -13 50 0 0 0 37
12 Ajaz Mohammad B
 Mile High CC
3 7 0 30 0 0 37
13 Shravan Kumar Challa B
 Mile High CC
2 26 0 0 0 0 26
14 Shankar Kashyap B
 Mile High CC
3 13 10 0 0 0 23
15 Ranjith Rajasekharan B
 Mile High CC
3 6 0 0 0 0 6
16 Amit Khadilkar B
 Mile High CC
1 3 0 0 0 0 3
17 Bhavin Gandhi B
 Mile High CC
1 0 0 0 0 0 0
18 Vamshi Reddy Gaddam B
 Mile High CC
1 0 0 0 0 0 0
19 Lesley Renold B
 Mile High CC
3 0 0 0 0 0 0
20 Ajit Yadav B
 Mile High CC
3 -18 0 10 0 0 -8
21 Ambar Singh B
 Mile High CC
2 -9 0 0 0 0 -9
22 ELANGO SEKAR B
 Mile High CC
1 -10 0 0 0 0 -10
23 Ananth Chandragiri B
 Mile High CC
1 -10 0 0 0 0 -10